logotyp: JAVISKO.sk

RUBRIKY

Kalendárium

8. – 10. december 2023

30. ročník Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, poskytuje priestor vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a systematickou prácou formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast. Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte.

Jubilejný 30. ročník sa uskutoční 8. – 10. decembra 2023 v Chynoranoch.

Viac: https://www.beniakovechynorany.sk/?fbclid=IwAR3hWELOdAuuX5tDeCmcSc1KErxz9EfL8XCjCgnwb8OuLJh693JtI6vEBJ8

28. 11. – 17. 12. 2023

Výstava Robert Tappert: Divadlo

Divadelný ústav a Slovenské národné divadlo si vás dovoľujú pozvať na vernisáž výstavy víťaza Bienále divadelnej fotografie 2022, Roberta Tapperta, s názvom DIVADLO. Výstavu vo foyeri činohry otvorí kurátorka Michaela Hučko Pašteková.

🪩

Fotografie Roberta Tapperta kladú do kontrastu zaužívanú a do istej miery schematickú estetiku divadelnej fotografie s autorským výtvarným dokumentom. Je to charakteristické najmä pre jeho dlhoročný projekt Divadlo, v ktorom nevytvára vizuálny archív divadelných inscenácií, ale zaujíma ho špecifickosť divadelnej reality.

Napätie fikcie a skutočnosti, ktoré je v nej prítomné, skúma najprv z perspektívy divadla a následne sa zameriava na posun ich vzťahu vo fotografii. Divadlo sa stáva pre Tapperta objektom umeleckého výskumu divadelnej a fotografickej iluzórnosti. Divadelná realita sa tak transformuje na osobitý umelecký materiál.

🪩

Robert Tappert (1983) študoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave a na DAMU v Prahe. Venuje sa dokumentárnej a portrétnej fotografii s konceptuálnym presahom. Je držiteľom viacerých prestížnych ocenení (PX3 Paris Photo Prize, The Andrei Stenin International Photo Contest, Slovak Press Photo, Czech Press Photo). Dvakrát zvíťazil na Bienále divadelnej fotografie. Ako fotograf spolupracuje s viacerými divadlami na Slovensku.

Vstup: voľný
Foto: Robert Tappert

Date from: 28. 11. 2023

Date to: 17. 12. 2023

24. – 26. november 2023

FODBAL 2023 / Festival ochotníckych divadiel

Pilotný ročník festivalu bratislavských ochotníckych divadiel Zrakáč, Stopy snov, Ľahostajňa, ANTIkoňa a Spot. Predstaví sa aj nitrianske divadelné zoskupenie Naboso. O hudobnú zložku festivalu sa postarajú Andrej & Michal, BEDÑA a pianista Peter Zbranek.

Čakajú na Vás divadelné predstavenia, inscenované čítanie, koncerty, stand up i komentovaná prehliadka výstavy.

Organizátorom festivalu je Divadlo Ľahostajňa.

Partnermi podujatia sú BKIS – Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Ticho a spol., Národné osvetové centrum, Divadelný ústav, KK Bagala, BRAK, Literárna bašta, časopis kød a javisko.sk.

Podrobný program a vstupenky: https://www.facebook.com/events/364016869381981.

24. – 25. november 2023

ERROR – Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel

Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR je jediný festival v Európe zameraný na divadlá, v ktorých hrajú ľudia bez domova a inak sociálne vylúčení či znevýhodnení ľudia.

Vytvára priestor, kde môžu divadelné zoskupenia pracujúce s marginalizovanými skupinami obyvateľstva prezentovať širokej verejnosti originálne divadelné predstavenia. Zviditeľňuje sociálne témy, prispieva k prekonávaniu stereotypov a predsudkov, ktoré voči ľuďom bez domova a inak znevýhodneným osobám existujú, a pomáha pri ich resocializačnom procese a inklúzii.

17. ročník festivalu sa opäť uskutoční v Pisztoryho paláci a bude hostiť divadlá z V4 a Talianska.

Viac info: http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/ERROR_23.html.

23. – 26. november 2023

Víkend atraktívneho divadla

35. ročník medzinárodného festivalu Víkend atraktívneho divadla sa uskutoční 23. – 26. novembra 2023 vo Zvolene.

VAD je medzinárodný divadelný festival spojený s ďalšími formami alternatívneho umenia. Orientuje sa najmä na netradičné formy divadla. Ponúka to najzaujímavejšie, čo počas sezóny vznikne najmä na českej a slovenskej divadelnej scéne a tiež v okolitých štátoch.

Súčasťou podujatia sú okrem divadla aj koncerty, výstavy, diskusie, film, happeningy, performance a nepravideľne aj workshopy. Diskusné fóra otvárajú aktuálne spoločenské témy, ktoré tematicky často nadväzujú na hlavný divadelný a hudobný program.

Viac info a vstupenky: http://www.vadfestival.sk.

21. – 25. november 2023

Festival PAN

30. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky pantomímy a pohybových divadiel s medzinárodnou účasťou

„Slovenská pantomíma má tridsať rokov, srdce na dlani a umenie ticha v duši!“                

Popredný slovenský mím Miroslav Kasprzyk, Dom kultúry a mesto Liptovský Mikuláš pokračujú v odkaze divadelníka Gašpara Fejérpataky-Belopotockého a opäť sa nezmazateľne zapisujú do dejín slovenského divadelného umenia. Mesto Liptovský Mikuláš naďalej hrdo nesie titul Hlavné mesto slovenskej pantomímy a organizátori chystajú jubilejný tridsiaty svetový festival pantomímy. 

Slovenská PANtomíma a Festival PAN – najväčší, najstarší a jediný svojho druhu pozývajú na Liptov všetkých, ktorí milujú umelecký pohyb a pantomímu. Podujatie sa uskutoční v termíne 21. – 25. 11. 2023 v Liptovskom Mikuláši.

V programe vystúpia slovenskí aj zahraniční umelci – Švajčiarsko, Austrália, Česká republika, Ukrajina, Nemecko.

Viac informácií: http://festivalpan.sk/2023/.

18. november 2023

Noc divadiel

Noc divadiel je európske podujatie prezentujúce divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí. Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať, zapájať sa do diania či sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom po celú noc.

„Noc“ sa koná každoročne, vždy tretiu novembrovú sobotu vo viacerých slovenských mestách súčasne. Slovenské divadlá otvoria svoje priestory počas večerných a nočných hodín, aby tým demonštrovali svoju otvorenosť novým podnetom, novým divákom a inšpirácii zvonku.

Iniciátorom projektu Európska noc divadiel, do ktorého sa zapojilo osem krajín, je chorvátska Noć kazališta. Na Slovensku tento projekt realizuje Divadelný ústav.

Noc divadiel 2023 sa uskutoční v sobotu 18. novembra 2023.

Témou tohto ročníka je SEN NOCI DIVADELNEJ.

Snívať sa bude v 27 obciach a mestách na Slovensku s 52 subjektmi – divadlami, kultúrnymi centrami a školami.

„Sen, ktorý snívate sám, je len snom. Sen, ktorý snívate spolu s niekým, je realitou.“ John Lennon

Vidíme sa v divadle! 

Viac informácií: https://www.nocdivadiel.sk.

16. – 19. november 2023

NA SKOK – FEST III.

Divadelný festival ochotníckych a profesionálnych divadiel v Raslaviciach

Festival organizuje divadelný súbor NA SKOK, jeden z najúspešnejších ochotníckych divadelných súborov na Slovensku.

Tretí ročník sa bude konať 16. – 19. 11. 2023.

Viac informácií a vstupenky: https://www.naskok.sk.

15. – 30. november 2023

Výstava Ako sa hľadáme alebo 30 rokov Slovenskej republiky v divadelných inscenáciách

Súčasťou konferencie Divadlo a 30 rokov samostatnej Slovenskej republiky alebo Ako sme sa hľadali bude aj sprievodné podujatie – reinštalácia výstavy Ako sa hľadáme alebo 30
rokov Slovenskej republiky v divadelných inscenáciách
, ktorú dosiaľ mohli vidieť návštevníci v Martine a v Brne.

Autori konceptu výstavy, kurátori Lenka Dzadíková a Marek Godovič, sa zamýšľali, akým spôsobom reflektujú tri desaťročia našej republiky divadelníčky a divadelníci. Výstava nazerá na
obdobie uplynulých tridsiatich rokov prostredníctvom fotografií, objektov od slovenských výtvarníčok
a výtvarníkov aj úryvkov z dobovej tlače.

Kľúčom k ich zoradeniu je niekoľko tém, ktoré sa opakujú a kriticky upozorňujú na stav našej spoločnosti: mýty o slovenských hrdinoch, vzťah k folklóru, absencia žien vo verejnom priestore… Výstavu fotografií dopĺňajú exponáty výtvarníčok a výtvarníkov, ktorí tému tridsaťročného Slovenska zhmotnili do objektov.

Autorský tím: Lenka Dzadíková, Marek Godovič

Koncept výstavy: Zuzana Nemcová Gulíková, Marek Godovič, Lenka Dzadíková

Výtvarné objekty: Jozef Ciller, Martin Dubravay, Marija Havran, Katarína Holková, Alexandra Grusková, Eva Kudláčová Rácová, Michal Lošonský, Juraj Poliak, Ondrej Zachar

Grafické riešenie: Katarína Balážiková

Odborná spolupráca: Miloslav Juráni, Dária Fojtíková Fehérová

Jazyková redakcia: Hana Šuníková

Technická spolupráca: Barbora Gvozdjáková

Produkcia: Zuzana Poliščák Šnircová

Vernisáž sa uskutoční 15. novembra 2023 v Slovenskom národnom divadle o 17. 00 hod.

Date from: 15. 11. 2023

Date to: 30. 11. 2023

15. – 16. november 2023

Konferencia Divadlo a 30 rokov samostatnej Slovenskej republiky alebo Ako sme sa hľadali

Divadelný ústav pripravuje konferenciu s názvom Divadlo a 30 rokov samostatnej Slovenskej republiky alebo Ako sme sa hľadali. Uskutoční sa 15. a 16. novembra 2023 v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave so začiatkom o 9. 15 hod.

V roku 2023 sme si pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Dňa 1. januára 1993 začalo
Slovensko viesť aj vlastnú a zvrchovanú kultúrnu politiku, a to na všetkých úrovniach – od
organizačnej, ekonomickej, legislatívnej až po rozvoj divadelnej siete a samotnú divadelnú tvorbu.

„Témy dvojdňovej konferencie budú zamerané na kultúrno-spoločenské i organizačné zmeny v
divadlách, rozvoj prezentácie divadiel doma a v zahraničí a filozofické východiská pri formovaní
umeleckých výpovedí
,“ povedala teatrologička Dária Fojtíková Féherová z Divadelného ústavu.
Témy odborných príspevkov budú pestré – od záujmu o divadlo cez financovanie kultúry, divadelný
marketing až po priestor medzi nezávislou scénou a kamennými divadlami, a to na príklade viacerých
domácich divadelných inštitúcií a subjektov.

Moderátormi konferencie budú Michaela Mojžišová a Peter Himič. Konferenciu 15. novembra o 9.15
hod. otvoria kultúrna manažérka, teatrologička a bývalá ministerka kultúry vo vláde odborníkov Silvia
Hroncová
a historik Ivan Kamenec.

Súčasťou konferencie bude aj sprievodné podujatie – reinštalácia výstavy Ako sa hľadáme alebo 30
rokov Slovenskej republiky v divadelných inscenáciách
, ktorú dosiaľ mohli vidieť návštevníci v Martine a v Brne. Autori konceptu výstavy, kurátori Lenka Dzadíková a Marek Godovič, sa zamýšľali, akým spôsobom reflektujú tri desaťročia našej republiky divadelníčky a divadelníci. Výstava nazerá na
obdobie uplynulých tridsiatich rokov prostredníctvom fotografií, objektov od slovenských výtvarníčok
a výtvarníkov aj úryvkov z dobovej tlače. Vernisáž sa uskutoční 15. novembra 2023 v Slovenskom
národnom divadle o 17.00 hod.

V prípade záujmu o účasť na konferencii je potrebná registrácia: daria.feherova@theatre.sk.

11. november 2023

Pozor, schod!

Konferencia o zriaďovanom a nezriaďovanom divadle

Predstavitelia oboch sektorov priblížia spoluprácu zriaďovaného a nezdriaďovaného divadla prostredníctvom prednášok a diskusií, nezabudnite si však pripraviť aj svoje otázky.

„Namiesto hľadania spoločných tém a možností spoluprác sa často snažíme o nastolenie deliacej čiary, ktorá by naše pôsobenie jasne ukotvila v rámci jedného sektora. Dokážeme sa však povzniesť nad rozdiely, možné zakorenené predsudky a očakávania a nájsť konkrétne praktické cesty ako zintenzívniť spoluprácu medzi zriaďovanou a nezriaďovanou divadelnou scénou?“ – Karolína Kováčová a Alžbeta Vrzgula o projekte Pozor, schod!

11. 11. 2023 od 10:00 v Modrom salóne Slovenského národného divadla.

Line up:

10. – 19. november 2023

TRAKTÉR 2023

TRAKTÉR 2023 – FESTIVAL OCHOTNÍCKYCH DIVADIEL – ZOHOR


Divadelný spolok Šáchor zo Zohora organizuje 7. ročník festivalu ochotníckych divadiel
TRAKTÉR 2023. Už po siedmykrát sa javisko Kultúrneho domu v Zohore zmení na
pomyselný lievik/traktér, do ktorého príde umenie nielen zo Záhoria, ale aj z Moravy a
od Trnavy
. Tešiť sa môžete na pestrú ponuku divadelného umenia a dva víkendy plné
zážitkov a stretnutí. Jedno špeciálne predstavenie pre celú základnú školu a dve detské
predstavenia pre verejnosť.

Traktér je súčasťou podujatia Noc divadiel.

Viac: https://www.divadlosachor.sk.

10. – 12. november 2023

Festival amatérskych divadiel

Festival amatérskych divadiel v Košiciach je príležitosťou pre neprofesionálne divadelné súbory prezentovať svoju činnosť.

Jeho 4. ročník sa uskutoční v dňoch 10. – 12. novembra 2023 v Kasárňach/Kulturparku.

FAD je priestorom na spoluprácu a vďaka pestrej palete divadelných žánrov sa otvára možnosť na vzájomnú inšpiráciu či objektívnu kritiku.

PROGRAM:

10.novembra 2023

Divadlo P.A.: Terapia tmou

Divadlo dNO: NO LAND

11. novembra 2023

AmfiTeatro: Čriepky zo života civilného obyvateľstva vo vojnových podmienkach

Divadlo ASI: Tri grácie z umakartu

DS Datív pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre – Divadlo pamäti: Úkryty a úteky

12. novembra 2023

Sociálne divadlo Hopi-hope: Urashima Taro

Divadlo pri fontáne: È pericoloso sporgersi

THEATROBALANS: Vrátila sa raz v noci

Divadlo nad vecou: Dohadzovačky

Viac info a vstupenky: https://www.facebook.com/events/890593796010763/890593802677429/?ref=newsfeed.

9. november 2023

Postkoloniálne štúdie a súčasné divadlo

Štvorhodinový prednáškový blok, v rámci ktorého Vás čaká všeobecný úvod do problematiky postkoloniálnych štúdií a foriem súčasného divadla, ktoré tento eklektický, hybridný a podnetný spôsob myslenia implementujú do svojich postupov.

Pohľad na „čierne“ miesta európskeho osvietenstva, ktoré pri prekročení vlastného fyzického teritória a myšlienkového horizontu akoby okamžite prepadalo zmätku. Otázka základov občianskej socializácie a rasizmu na prelome 19. a 20. storočia. Moderna, spoluvytváraná tendenciami, akými boli sociálny darwinizmus, eugenika a ďalšie. Podstatným momentom bude prehodnotenie kultúry a umenia vo Weimarskej republike, ktorá bola plná rozporov a môže nám tak poskytnúť pomerne celistvý pohľad na kontroverzie moderny.

Ako sa vyrovnávali európske umelkyne a umelci s prítomnosťou africkej kultúry, jazzu a minstrelu uprostred európskych metropol? Na problematiku ranných avantgárd sa pozrieme optikou práce jamajsko-britskej teoretičky a kurátorky Petrine-Archer Straw.

Budeme si čítať z kníh od autoriek a autorov ako Cheryl West, Chandra Talpade Mohanty, Achille Mbembe, Aimé Césaire či Pankaj Mishra. A na záver nás čakajú ukážky zo súčasného divadla, v ktorých môžeme vystopovať prítomnosť otázky 21. storočia: ako sa vyrovnať s diverzitou aj identitou zároveň, a neprepadnúť pritom starým resentimentom?

Prednášať bude vizuálny umelec, kurátor, autor a prekladateľ Robo Švarc.

Čas a miesto: 9. 11. 2023 od 16:00 v Štúdiu 12 v Bratislave.

Viac info a vstupenky: https://www.facebook.com/events/3032462073564111.

31. 10 – 14. 11. 2023

Pristihnuté zázraky Ctibora Bachratého

Slovenské národné divadlo zorganizovalo pre svojho dvorného fotografa Ctibora Bachratého výstavu divadelných fotografií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 31. 10. 2023 o 17:00 v novej budove Slovenského národného divadla.

Pre Ctibora Bachratého bolo divadlo zázrak, kde je všetko možné. Pristihnúť ho znamená vyjaviť pravdu a krásu.

Z pozície času bol Ctibor Bachratý dvorný fotograf všetkých troch súborov Slovenského národného divadla a exkluzívny fotograf, o ktorého umení nikto nepochyboval.

Ctibor Bachratý ( 5. 6. 1955, Cífer – 27. 8. 2023, Bratislava) nás navždy opustil vo veku 68 rokov. Patril k stáliciam divadelnej fotografie na Slovensku. Profesionálne sa fotografii začal venovať v roku 1990 a rýchlo sa zaradil medzi najvýznamnejších divadelných fotografov na Slovensku. 🤍

Vstup zadarmo.

Výstavu si môžete pozrieť hodinu pred predstavením podľa aktuálneho programu SND.

Date from: 31. 10. 2023

Date to: 14. 11. 2023

21. – 22. október 2023

Festival Stanislava Chrena

V dňoch 21. 10. 2023 do 22. 10. 2023 sa uskutoční celoštátna prehliadka seniorského a ľudového divadla Festival Stanislava Chrena.

Organizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, obec Kanianka, Dom kultúry Kanianka, DS Stanislava Chrena.

Viac informácií a program: https://www.rkcpd.sk/hlavna-stranka/podujatia/festival-stanislava-chrena-2023.html?page_id=23967.

20. – 22. október 2023

Príbehom na stope – storytellingový festival

3. ročník medzinárodného komorného festivalu rozprávačského umenia

Storytelling. Budete sa môcť zoznámiť s touto na prvý pohľad samozrejmou formou umenia. Všetci sme rozprávači. Hostia festivalu Príbehom na stope strávia veľa hodín opracúvaním príbehov.

Za redakciu odporúčame najmä podujatie Špacírka č. 3 – Umelci a podivíni (22. 10. 2023, 15:00):

Milujete prechádzky bratislavskými uličkami? Viete, ktorí významní umelci, vedci, podivíni ním kedysi kráčali? Kde bola pôvodne Donnerova ulica? Prečo máme Messerschmidtovu kaviareň aj námestie? Je to náhoda, že Cafe Verne je práve na Hviezdoslavovom námestí? A čo Einsteinova ulica?
Poďte sa túlať Bratislavou a dozviete sa kunsthistorické zaujímavosti a príbehy, ktoré spájajú svetových umelcov a vedcov s naším hlavným mestom.
Sprevádza Sylvia Pabst, kunsthistorička, vlastivedná sprievodkyňa a storytellerka zo spolku Príbehom na stope. 

Cieľom spolku Príbehom na stope je rozprávať tradičné i lokálne príbehy, ale hlavne tie, ktoré ich chytia za srdce a spúšťajú príjemné rozhovory. Vytvárať priestor, kde poslucháči môžu nájsť svoj hlas a zdieľať svoje spomienky, premýšľať o skúsenostiach iných. Zatraktívniť rozprávačstvo na úrovni rodiny – ústne podanie našich rodinných histórií. Ponúkať storytelling ako účinný nástroj vo vzdelávaní, vo výučbe jazykov a literatúry, pri otváraní náročných tém z našej histórie aj pri popularizácii prírodovedných predmetov. Sprítomňovať tradíciu rozprávačstva.

Program a viac informácii nájdete tu: https://sites.google.com/view/pribehom-na-stope/festival-23?authuser=0.

19. – 21. október 2023

Medzinárodný festival poézie vo Valašskom Meziříčí

58. ročník Medzinárodného festivalu poézie vo Valašskom Meziříčí, domácky známy aj ako VALMEZ, sa bude konať 19. – 21. októbra 2023. Na festivale spolupracuje aj Národné osvetové centrum.

Súťaž amatérskych recitátorov z Českej a Slovenskej republiky je rozdelená do dvoch vekových kategórií:

 1. kategória: ročníky narodenia 2002 – 2006
 2. kategória: ročník narodenia 2001 a nižšie

Recitátori môžu získať okrem prvého, druhého a tretieho miesta aj Cenu Jiřího Brolla, Cenu Jiřího Demla, Cenu Vladimíra Justla a Cenu starosty Města Valašské Meziříčí.

Súčasťou festivalu je rozborový seminár a sprievodný kultúrny program.

Podrobnejšie informácie nájdete na mfp.kzvalmez.cz.

19. – 28. október 2023

Drama Queer

Drama Queer je divadelný festival dôkladne vyberaných performance dotýkajúcich sa tematiky LGBTI+.

Divadelný festival DRAMA QUEER prostredníctvom prehliadky divadelných inscenácií s LGBTI/Q (lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových, intersexuálnych a queer ľudí) tematikou rozpráva a zviditeľnuje životy LGBTI/Q ľudí v spoločnosti. Zmierňuje homofóbiu/transfóbiu/bifóbiu, ktorá v súčasnosti naberá opäť na obrátkach. Ide o jedinečnú udalosť, ktorá sa nikdy predtým na Slovensku nerealizovala.

Vytvárame priestor pre novú formu divadla, a to queer divadla, pre ľudí, ktorí boli predtým neexistujúci, neviditeľní, ktorí hľadajú miesto pre svoju identitu (či už vo vzťahu k sexuálnej orientácii, alebo rodovej identite). V tomto priestore ich identita nebude vnímaná cez kľúčovú dierku hanby, traumy a poníženia, ale ako niečo osobité v štruktúre ich životov. 

Festival Drama Queer je tu pre širokú verejnosť, LGBTI/Q komunitu, študentov a študentky, mládež a všetkých, ktorí majú záujem oslavovať jedinečnosť života.

Záštitu nad festivalom Drama Queer 2023 prebrali prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ministerka kultúry Slovenskej republiky Silvia Hroncová a primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Patrónom festivalu je významný slovenský režisér Marián Amsler.

Drama Queer 2023 sa bude konať 19. – 28. októbra 2023 v bratislavských divadlách a kultúrnych priestoroch.

Viac: https://duhovyrok.sk/drama-queer/.

19. október 2023

Odborná konferencia Rozvoj publika

19. októbra 2023 sa uskutoční odborná konferencia Rozvoj publika – návštevník ako súčasť divadelnej komunity.

Participatívnu konferenciu organizujú krajské koordinátorky participácie z Košického samosprávneho kraja v spolupráci s krajským odborom kultúry a divadlom Thália Színház. Tematickými okruhmi sú:

 • participácia v réžii a dramaturgii divadla
 • aktívna komunikácia a spolupráca s publikom – vytvorenie diváckej platformy
 • priestor na sieťovanie kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií
 • priblíženie metódy  TIE (Theater in Education) a participatívneho divadla

Hlavní rečníci konferencie:

 • Matej Drlička, generálny riaditeľ, Slovenské Národné Divadlo, Bratislava
 • Lenka Papugová, riaditeľka, Bábkové divadlo v Košiciach
 • Lukáš Kopas, lektor dramaturgie, Národné divadlo Košice
 • Gábor Takács, umelecký riaditeľ, divadlo KÁVA, Budapešť

Diskusie moderuje autor, dramaturg a režisér Miklós Forgács.

Viac info a program: http://www.thaliaszinhaz.sk/sk/program/.

18. október 2023

V obraze / Fotografia a divadlo – jazyky, ktoré si rozumejú

Prednášku z cyklu V OBRAZE, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia.

Prednáška Michaely H. Paštekovej Fotografia a divadlo – jazyky, ktoré si rozumejú sa uskutoční 18. 10. 2023 o 18.00 hod. naživo v priestoroch galérie DOT. Contemporary Art Gallery a zároveň aj z pohodlia Vášho domova prostredníctvom live streamu cez facebookový účet galérie.

Michaela H. Pašteková sa kedysi venovala teórii fotografie. V posledných rokoch píše najmä o súčasnom tanci či divadle. Vo svojej prednáške sa preto pokúsi obe disciplíny prepojiť. Východiskom bude žáner divadelnej fotografie, ktorá síce ukazuje telá ako fixované body a zmrazené gestá, ale dokáže ovplyvniť interpretáciu dokumentovanej inscenácie a umožňuje nám odlišne vstupovať do divadelných predstavení. Na konkrétnych príkladoch sa prednáška pokúsi demonštrovať, čo sa stane, ak sa dva zdanlivo rozdielne umelecké jazyky pretnú – ako na seba reagujú a vzájomne sa ovplyvňujú?

Michaela H. Pašteková vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2011 obhájila dizertačnú prácu na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave, kde do augusta 2022 viedla semináre a prednášky zamerané na teóriu fotografie, estetiku a teóriu konzumnej kultúry. Bola kurátorkou viacerých fotografických výstav, aktívne sa venovala písaniu o fotografickom obraze a jeho premenách pod vplyvom internetu a sociálnych sietí. Od roku 2018 je súčasťou dramaturgicko-produkčného tímu festivalu tanca a divadla Kiosk, vďaka čomu sa v posledných rokoch venuje viac písaniu o súčasnom tanci, pohybovom divadle a tanečnej performancii. Je predsedníčkou Slovenskej asociácie pre estetiku a tiež členkou kapely Srnka.

Moderuje: Jana Babušiaková.

Podujatie usporadúva DOT. Contemporary Art Gallery.

Viac info: https://www.dotgallery.sk.

17. – 22. október 2023

Medzinárodný divadelný festival Romano Gádži

V dňoch 17. – 22. októbra 2023 sa v priestoroch Bábkového divadla v Košiciach uskutoční 1. ročník medzinárodného divadelného festivalu Romano Gádži. Bude hostiť inscenácie zo Slovenska, Česka, Ukrajiny a Poľska.

Cieľom festivalu je spájanie sa. Spájanie profesionálnych divadiel národnostných, menšinových i majoritných. Témami prvého ročníka sú vojna, šikana, rasizmus, diskriminácia, ale aj láska.

Usporiadateľom festivalu je košické Divadlo – D Ačko.

Viac informácií: https://kamdomesta.sk/medzinarodny-divadelny-festival-kosice_12632313.

15. – 16. október 2023

Festival detského divadla ŠUMienka

Premiérový nultý ročník festivalu detského divadla ŠUMienka sa uskutoční 15. – 16. októbra 2023 v Trebišove. Súčasťou programu sú workshopy a diskusia.

Usporiadateľom podujatia je ŠUM – kníhkupectvo a kultúrno-komunitné centrum v Trebišove.

PROGRAM


NEDEĽA 15. 10. 2023
15:00 Nehraj divadielko – divadelný WORKSHOP pre deti od 9 do 13 rokov. 

17:30 Hry – divadelné PREDSTAVENIE DS DRIM pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre, pre divákov od 9 rokov

18:20 Amo – divadelné PREDSTAVENIE DS Pśśśt! pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre, pre divákov od 9 rokov

19:00 ŠUMienková partička – improvizovaná zábava v ŠUMe

PONDELOK 16. 10. 2023
9:00 Malá krajina – divadelné PREDSTAVENIE DS DRIM pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre, pre divákov od 13 rokov

10:00 DISKUSIA k predstaveniu

11:00 Nerob divadielko – divadelný workshop pre pedagógov, vedúcich detských divadelných súborov a milovníkov detského divadla 


Viac: https://www.facebook.com/events/840169650851095/.

13. – 14. október 2023

JAMA – 77. ročník Milana Adamčiaka

„S Adamčiakom odchádza generácia vizionárov a vnútorne slobodných ľudí. Zostáva po nich prázdne miesto, ktoré bude nesmierne ťažké zaplniť,“ napísal po jeho smrti kurátor a teoretik Daniel Grúň.

Prvá JAMA – 73. ročník Milana Adamčiaka (číslovanie si požičiava z nedožitého veku Milana Adamčiaka) mala zámer oživiť Adamčiakov odkaz a pohľad na umenie na miestach, na ktorých prežil posledné roky života, cez aktuálnu tvorbu žijúcich umelcov.

JAMA pôvodne vznikla bez plánu na budúcnosť. Malo ísť o jednorazové podujatie so zámerom pripomenúť Adamčiaka, oživiť jeho tvorbu a predstaviť ho miestnym v Banskej Belej a okolí. Jej priebeh a spontánne spolupráce, ktoré okamžite vyvolala, nás rýchlo presvedčili, že má zmysel pokračovať.

Medzitým sa JAMA zmenila na čosi, čo aktuálne voláme „podujatie intermediálneho umenia“. Spomienka na Milana Adamčiaka je v ňom východisková, no jeho samotná tvorba nie je kľúčová – témou sa stáva z roka na rok viac a viac skôr motív slobody realizovať sa a reagovať na svet okolo nás akýmkoľvek spôsobom, ktorý nás aktuálne zaujíma. V adamačiakovskom duchu sa na JAMA snažíme rúcať bariéry a stereotypy, počínajúc našimi vlastnými. Tak ako Adamčiak bol umelcom, aj vedcom-muzikológom, aj my sa snažíme vytvárať každoročne program sympozijný aj umelecký. Miesto tu majú etablovaní umelci aj študenti a nadšenci. Dôležitým momentom, ku ktorému sa neustále vraciame, je spájanie účastníkov z rôznych prostredí a presah do spoločenských tém. Návštevníkov nabádame k aktívnej participácii a do príprav a realizácie priamo zapájame – vždy, keď to okolnosti umožnia – miestnu komunitu.

Od svojho založenia v roku 2019 JAMA prebieha v dramaturgicko-umeleckej koncepcii jej zakladateľov, Fera Királya a Evy Vozárovej, v spolupráci s Banskou St a nicou Contemporary.

Miesto konania: Banská Štiavnica, Banská Belá a okolie.

Viac o JAMA a umelcoch 77. ročníka: https://www.jama.ooo.

11. – 15. október 2023

Sám na javisku

Medzinárodný festival divadla jedného herca Sám na javisku (1995) je jediným podujatím svojho druhu na Slovensku, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu domácich a zahraničných divadelných produkcií, ktorých dramaturgická koncepcia je postavená výlučne na divadle jedného herca.

V rámci festivalu sa realizujú individuálne umelecké projekty, preferuje sa zameranie na netradičnú, inšpiratívnu, nekonformnú a novátorskú divadelnú tvorbu v úzkom spojení s klasickými divadelnými žánrami, ako aj študenskými predstaveniami. Vo svojej dramaturgii sa po dlhé roky snaží nájsť a prezentovať odlišné typy predstavení – od klasických monodrám, cez tanec, pohybové divadlo, pantomímu, bábkové a alternatívne divadlo až po v súčasnosti populárne one man show.

29. ročník festivalu sa bude konať 11. – 15. 10. 2023 v Trenčíne a bude hostiť mnoho významných umelcov.

Viac informácií a program: https://monodrama.sk.

10. – 30. október 2023

Miloš Pietor – lord slovenského divadla

Miloš Pietor patril k najvýraznejším osobnostiam slovenského divadla.

Pochádzal z významnej martinskej rodiny, ktorá patrila k oporám slovenského kultúrneho života. Do dejín slovenského divadla sa zapísal inscenáciami A. P. Čechova, W. Shakespeara, ale aj inscenáciami slovenskej klasiky.

Svojím profesionálnym prístupom, vzdelaním a režijným rukopisom sa výrazným spôsobom podieľal na umeleckom profilovaní divadiel, v ktorých pôsobil, a slovenského divadla vôbec. Najvýraznejšiu stopu zanechal v DSNP Martin (dnes Komorné divadlo Martin), na Novej scéne a v Slovenskom národnom divadle, kde od roku 1990 až do predčasnej smrti pôsobil aj ako riaditeľ.

Nedožité 90. narodeniny Miloša Pietora si Divadelný ústav v spolupráci so Slovenský národným divadlom pripomenie výstavou, ktorá predstaví jeho najvýznamnejšie inscenácie.

Vernisáž výstavy sa bude konať 10. 10. 2023 o 17.00 hod. v novej budove Slovenského národného divadla, foyer činohry. Výstavu otvoria Vladimír Štefko a Roman Polák.

Autorka výstavy: Martina Daubravová

Date from: 10. 10. 2023

Date to: 30. 10. 2023

2. – 21. október 2023

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe

Výnimočná prehliadka zahraničných a slovenských umeleckých súborov sa uskutoční 2. – 21. októbra 2023 (nielen) v bratislavských divadlách a kultúrnych priestoroch.

27. ročník Medzinárodného festivalu súčasného tanca – Bratislava v pohybe zameral svoju dramaturgiu na belgický súčasný tanec. Jeho tvorcovia dlhodobo určujú trend európskeho tanca. Radi experimentujú s využitím iných foriem umenia a nových technológií. Predstavia sa choreografie belgických súborov Ultima Vez, Jana Martensa, Anton Lachky Company a Loraine Dambermont.

Okrem nich sa môžete tešiť na tanečné umenie z Talianska, Veľkej Británie, Francúzska a Slovenska, ale aj workshopy a večery tanečného filmu.

Už po tretíkrát si budete môcť užiť Bratislavu v pohybe aj v regiónoch – v tomto roku v Malom Berlíne v Trnave, v Divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici, na Stanici – Záriečie v Žiline a v Národnom divadle v Košiciach.

Okrem predstavení hlavného programu festival pravidelne prezentuje v rámci sprievodných programov obsah aktivizujúci komunitu. Asociácia Bratislava v pohybe reprezentuje slovenské tanečné umenie v medzinárodnom kontexte a rozvíja medzinárodnú spoluprácu.

Viac o festivale, aktivitách Asociácie Bratislava v pohybe a programe: https://abp.sk.

28. 9. – 8. 10. 2023

Divadelný Spiš

Festival Divadelný Spiš je prehliadkou komorných inscenácií slovenských a zahraničných divadiel.

Na začiatku projektu stál Emil Spišák, ktorý v roku 2008 festival založil. Jeho cieľom bolo prezentovať divákom na Spiši komorné inscenácie slovenských profesionálnych divadiel.

Festival sa na Spiši etabloval a získal si obľubu domáceho publika.

13. ročník sa uskutoční 28. 9. – 8. 10. v niekoľkých divadelných a kultúrnych priestoroch vrátane námestia v Spišskej Novej Vsi.

Program a viac informácii nájdete na stránke festivalu: https://divadelnyspis.sk/program-festivalu/

22. – 27. september 2023

Medzinárodný festival Divadelná Nitra

32. ročník Divadelnej Nitry sa uskutoční 22. – 27. septembra 2023.

Festival patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia na Slovensku už od roku 1992. Každoročne prináša do Nitry súčasné performatívne umenie z rôznych krajín Európy, ale aj rôznorodé diskusie, prednášky, koncerty, workshopy a ďalší sprievodný program.

Program Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa už od prvého ročníka nesie v znamení konkrétnej témy, vyjadrenej jeho podtitulom. Výnimkou nie je ani 32. ročník, ktorý nesie podtitul 

odozvy / responses

odozva – ohlas – ozvena – odraz – reakcia – odpoveď

 • odozva ako predpoklad existencie
 • odozva ako základná podmienka komunikácie
 • odozva ako reakcia na konanie človeka, systému, mechanizmu
 • odozvy srdca
 • odozva organizmu
 • divácka odozva
 • odozva v médiách
 • diplomatická odozva
 • odozva prírody na konanie človeka
 • odozva prístroja, internetu, monitoru
 • test odozvy

Viac na stránke festivalu: https://nitrafest.sk

22. – 24. september 2023

Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie 

Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie je medzinárodný multižánrový festival plný divadla, hudby, tanca, výtvarného umenia aj literatúry. Na konci leta vlieva energiu do ulíc atmosférickej Banskej Štiavnice a každý jej kút napĺňa tým najlepším zo slovenského i svetového umenia. 8. ročník sa uskutoční 22. – 24. 9. 2023.

AMPLIÓN KABARETNÝ

Kabaret nie je mŕtvy, žije! Len zo seba oklepal všetko zastarané a pre dnešných divákov ťažkopádne, aby na pódium predstúpil v novom modernom kostýme. Zoznámte sa s Novým kabaretom! Aj ten baví diváka slovom, tancom, spevom, artistickými kúskami a ďalšími formátmi, ktorých hranice sa však nebojí prekračovať a často aj zmazať a  posúvať do nových rovín. Taký kabaret nás baví, taký kabaret ponúkame našim divákom.

AMPLIÓN POULIČNÝ

Z ulice do divadla, z divadla na ulicu. Počas AMPLIÓNu ulice Banskej Štiavnice skutočne ožívajú! Množstvom happeningov, pouličnými číslami a produkciami medzinárodných umelcov, výtvarnými inštaláciami, tancom a najmä hudbou. Veríme tomu, že umenie nemá byť uzavreté za dverami divadiel. Má smelo prichádzať za svojimi divákmi a komunikovať s nimi v prirodzenom prostredí. A my mu v tomto duchu dávame príležitosť.

AMPLIÓN ANGAŽOVANÝ

Festival vznikol z potreby podporiť slobodu umeleckého vyjadrenia v súčasnej slovenskej spoločnosti. Uskutočňujeme to spôsobom, ktorý je nám najbližší – akčným umením. Pouličné happeningy, interaktívne predstavenia a aktuálne diskusie ponúkame divákom s hlavným cieľom – inšpirovať ich ku kritickému mysleniu a prebudiť v nich záujem o spoločenskú zodpovednosť.

Viac info a limitovaná ponuka permanentiek: https://amplion.eu.

22. september 2023

Návraty z Kubína

Večer vystúpení ocenených recitátorov 69. ročníka celoslovenskej súťaže v amatérskom umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, ktorý sa konal v dňoch 21. – 24. 6. 2023.

Modrý salón Slovenského národného divadla
22. 9. 2023 o 19.30 hod.

ÚČINKUJÚ:
Kristína Balgová, Veľký Krtíš
Etgar Keret – Myšlienka v tvare príbehu
Prekladateľka: Silvia Singer
Pedagogička: Silvia Svákusová

Jarmila Ráczová, Nitra
Pavol Országh Hviezdoslav – Spravodlivosť
Pedagogička: Mgr. Marica Šišková

Andrej Rácz, Nitra
Bernhard Schlink – Predčítač
Prekladateľ: Ladislav Šimon
Pedagogička: Mgr. Marica Šišková

Patrícia Demeterová, Kežmarok
Pär Lagerkvist – Výťah, ktorý šiel až dolu do pekla
Prekladateľka: Helena Dobiašová

Simona Horičková, Nitra
Claudia Pineiro – Odpad pre sliepky
Prekladateľka: Barbara Sigmundová
Pedagogička: Mgr. Marica Šišková

Klára Dobšovičová, Trnava
Jacques Prévert – Zelená nádej
Prekladateľ: Vladimír Reisel
Pedagogička: Mgr. Blanka Blesáková

Denis Šatan, Kostolište
Karol D. Horváth – Absolútny sluch
Pedagogička: Beáta Reifová

Martina Herichová, Nitra
Virág Erdős – Moja vina
Prekladatelia: Eva Andrejčáková, Vlado Janček
Pedagogička: Marica Šišková

Podujatie nájdete na stránke SND: https://snd.sk/predstavenie/15057/navraty-z-kubina/2023-09-22/19-30.

21. – 22. september 2023

EduFest

Medzinárodný festival participatívneho umenia a rozvoja publika

Pilotný projekt v rámci divadla na Slovensku, prvý v danej oblasti, ktorý sa bude konať od septembra do decembra (vždy dva dni v danom mesiaci) pre inú vekovú kategóriu detí a pedagogických pracovníkov/pracovníčok venujúcich sa deťom a mládeži, ako aj verejnosti.

Počas festivalu sa budú konať vzdelávacie workshopy obsahujúce témy – ako využiť divadlo a potenciál divadla v školskej a osobnej praxi, ako prostredníctvom divadelných techník cielene rozvíjať kreativitu a emocionálny, mentálny rast osobnosti. Vzdelávacie aktivity sú úzko napojené na divadelné predstavenia s diskusiami – analýzami tém diela a estetického a etického zážitku z divadla.

Na EDUFESTE vystúpia slovenské, české a ukrajinské divadlá a významní odborní lektori/ významné odborné lektorky z oblasti vzdelávania divadlom, rozvoja kreativity, ľudsko-právnych tém z Čiech, Ukrajiny, Slovinska, Slovenska a Veľkej Británie.

Na záver festivalu sa uskutoční medzinárodné kolokvium Inovatívne metódy spolupráce škôl, divadla a verejnosti založené na zážitku a participácii.

EDUFEST vzniká v spolupráci s rôznymi divadlami, vzdelávacími združeniami, napr. DOX Praha, EduDráma Bratislava, Divadelný ústav, Kunsthalle Praha, Post bellum a pod. Záštitu nad festivalom prevzala ministerka kultúry Silvia Hroncová.

Viac na stránke BDnR: https://bdnr.sk/edufest/.

20. – 23. september 2023

Divadelná Chalupka

Inšpiratívny divadelný festival

Festival DIVADELNÁ CHALUPKA vznikol v roku 2005 a postupne sa stal očakávanou udalosťou na Horehroní. Hlavné programy sa konajú v meste Brezno, ale festival bol prvým divadelným podujatím, ktoré vyvážalo divadelné umenie aj do okolitých obcí Horehronia.

Dramaturgia festivalu dbá na výber inšpiratívnych inscenácií neprofesionálnych divadiel dospelých, mládeže, detských divadiel, zahraničných hostí. Program je každoročne dopĺňaný zaujímavými predstaveniami slovenskeho či českého profesionálneho divadla.

Tento rok sa okrem ochotníckych divadelníkov zo Slovenska a Česka predstaví aj Divadlo Komediograf v hlavných úlohách so Zuzanou Kronerovou a Oldřichom Navrátilom.

Hlavným organizátorom festivalu je Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.
Spoluorganizátormi sú mesto Brezno, Divadelný súbor J. Chalupku z Brezna a jeho Štúdio mladých.

Viac na stránke festivalu: https://www.divadelnachalupka.sk.

15. – 17. september 2023

Divadelné dni pod Slovenskou bránou – memoriál bratov Držíkovcov

29. ročník prehliadky neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých
Divadelné dni pod Slovenskou bránou – memoriál bratov Držíkovcov sa uskutoční 15. – 17. 9. 2023 v Tlmačoch.

Divadelné dni pod Slovenskou bránou sú koncipované ako prehliadka ochotníckych divadelných súborov, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého žánru a ich adresátom je dospelé a detské publikum.

Prehliadka tvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu ochotníckych divadelných súborov mladých a ochotníckych divadelných súborov dospelých. Organizátor predpokladá uvedenie minimálne šiestich divadelných inscenácií v termíne od 15. – 17. 9. 2023.

Program ponúka okrem súťažných divadelných inscenácií aj OFF PROGRAM, rozborové semináre, cenu Divácke oko a hlavnú cenu (o držiteľovi rozhoduje porota zložená zo zástupcov každého súboru zaradeného do programu).

Viac info: https://www.facebook.com/divadelnedni/

8. – 10. september 2023

Divadelný festival Ivana Stodolu

7. ročník divadelného festivalu v Liptovskom Mikuláši predstaví vybranú tvorbu slovenských divadelných súborov. Ako uvádzajú organizátori – jeho poslaním je nachádzať nové divadelné talenty, rozvíjať a posúvať umelecké kvality už objavených talentov a zachovávať tradície amatérskeho divadla. Festival organizovaný Divadelným odborom Matice slovenskej nesie meno známeho liptovskomikulášskeho rodáka Ivana Stodolu, popredného slovenského dramatika, spisovateľa a lekára. Pomenovanie má vzdať hold osobnosti jedného z najvýznamnejších slovenských dramatikov, ako aj množstvu jeho úspešných divadelných hier.

Pri príležitosti 135. výročia narodenia Ivana Stodolu (1888 – 1977) sa tento rok konal aj ďalší významný ochotnícky divadelný festival – Belopotockého Mikuláš.

Vyvrcholením programu bude inscenácia Čaj u pána senátora Divadla Zrakáč, ktoré malo premiéru minulú sezónu v Slovenskom národnom divadle.

4. – 10. september 2023

Slanický ostrov divadla

Multižánrový festival Slanický ostrov divadla je prvý a jediný divadelný festival na Orave.

Festival realizuje občianske združenie Kult.1629 a ľudia okolo neho, ktorí sa venujú umeniu a jeho rozvoju nielen na Orave. Po rokoch svojich skúsenosti sa v roku 2020 spojili a prišli s konceptom prvého uceleného multižánrového divadelného festivalu, ktorý prináša do regiónu hornej Oravy rôzne formy umenia s cieľom podporovať rozmanité kultúry, empatiu, morálne hodnoty. Okrem divadelných predstavení môžu účastníci zažiť výstavy, prednášky, filmové projekcie, diskusie, koncerty, workshopy.

2023 : Téma : Domov

Je to náš najbližší svet, ktorý tvoria známe tváre, obľúbené vône a chute. Je to bezpečný priestor, v ktorom nachádzame oporu a prijatie. Slovo domov má množstvo významov a interpretácií. Festival sa zameria (najmä) na dve významové línie. Slovensko. Aké bolo, aké je a aká nás čaká budúcnosť? Počas festivalového programu sa zamýšľame, rozprávame a hľadáme odpovede medzi odborníkmi, umelcami i divákmi. Mať domov nie je samozrejmosť! Ľudia bez domova, rôzne marginalizované skupiny a vylúčené komunity si svoj domov budujú ťažšie. Buďme solidárni a pomôžme im! V rámci ročníka 2023 opätovne apelujeme na ohľaduplnosť a láskavý prístup k zraniteľným skupinám.

Viac info a program: http://www.slanicafestival.sk/program

31. 8 – 3. 9. 2023

Festival Fokus – Pokus

Festival profesionálneho nezávislého divadla Fokus Pokus prináša do Trnavy doslova svetový divadelný program.

Piaty ročník festivalu sa uskutoční 31. augusta až 3. septembra v Trnave a to hneď v niekoľkých priestoroch: v Divadle Jána Palárika, v Malom Berlíne, v kreatívnom centre Kubík a v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho. Práve tá je, spomedzi všetkých ostatných priestorov, pre festival novým miestom. 

Fokus Pokus si dáva za cieľ priniesť do Trnavy tie najzaujímavejšie inscenácie z uplynulej divadelnej sezóny.

Diváci a diváčky sa tak môžu tešiť na rôznorodé predstavenia.

Viac: https://fokuspokus.sk

30. 8. – 2. 9. 2023

Scénická žatva

Scénická žatva je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Je to vrcholná prehliadka tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla (činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla, divadla dospelých hrajúcich pre deti, divadla mladých, detskej dramatickej tvorivosti, divadla poézie a umeleckého prednesu).

Jednou z hlavných aktivít Scénickej žatvy je vzdelávanie v neprofesionálnom divadle. Do procesu odborného vzdelávania sa zapájajú aj profesionálni dramaturgovia, režiséri, herci, scénografi a teatrológovia.

Toto podujatie sa prostredníctvom sprievodných akcií (výstavy, prednášky, koncerty a vystúpenia na uliciach, vo festivalovom stane atď.) otvára nielen divákom divadelných predstavení, ale je aj pestrým kultúrnym podujatím pre obyvateľov a návštevníkov mesta i regiónu.

https://www.scenickazatva.eu/2023/

https://www.facebook.com/ScenickazatvaJavisko/

25. – 27. august 2023

Kremnické gagy

Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy je originálne medzinárodné kultúrne podujatie s dlhoročnou tradíciou. Vznikol a realizuje sa od roku 1981 v krásnom historickom meste Kremnica, v geografickom strede Európy. Tento rok sa bude konať jeho 43. ročník.

Počas posledného augustového víkendu vyhľadáva a následne uvádza inšpiratívne diela či výkony umelcov z celého sveta. Cieľom festivalu je monitorovanie domácej a zahraničnej tvorby, výsledkom ktorej je multižánrová prehliadka umeleckého programu s dôrazom na humor, satiru a kultivovanú zábavu.

Gagy oceňujú prostredníctvom Akadémie humoru najlepšie umenie daného festivalového ročníka prestížnou cenou Zlatý gunár.

Rovnako poukazuje aj na aktuálne dianie v spoločnosti a udeľuje anticenu Trafená hus za niečo, nad čím aj humoristom rozum zastane.

Súčasťou festivalu je tiež populárna expozícia Múzea gýča, ale aj unikátna Ulička slávnych nosov, v ktorej sú umiestnené reliéfy osobností so zmyslom pre humor, ktorí už nie sú medzi nami.

Viac info: https://gagy.eu

9. – 12. august 2023

Festival ARTWIFE

ARTWIFE je feministický a rodovo orientovaný multižánrový umelecký festival, jediný svojho druhu na Slovensku, ktorý sa koná v kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši. Cieľom festivalu je nabúrať, kritizovať a spochybňovať (aj) genderové stereotypy z feministickej perspektívy.

Témou 6. ročníka festivalu je JAZYK.

Má moc oslobodiť aj zraniť, vylučovať aj spájať. Jazyk – priestor na prelomenie mlčania a vyjadrenie solidarity. Alebo manévrovacia plocha na šírenie strachu a dezinformácií? Akým jazykom hovorí feminizmus a je ho vôbec počuť?

Artwife 2023 preskúma viaceré perspektívy tohtoročnej témy, pričom sa pokúsi vyzdvihnúť potenciál jazyka ako nástroja spoločnej túžby po zmene.

Artwife, štvordňová oslava feminizmu vo všetkých jeho farebných podobách. 

Viac informácií: https://www.dieradosveta.sk

6. – 13. august 2023

LETAVY

38. ročník letného tábora umenia pre dospelých.

LETAVY sú stretnutím ľudí, ktorí majú k umeniu blízko, ale nie je ich profesiou, ľudí, ktorí hľadajú cestu ku krásnu a potrebujú usmerniť, ľudí, ktorí už vedia, kam smerujú, ale hľadajú nové cesty k dosiahnutiu cieľa. Týmto cieľom je výtvarný, divadelný, literárny, fotografický, tanečný a hudobný spôsob komunikácie.
Význam Letáv je v stretávaní človeka s človekom – tvárou v tvár, človeka s umením, umenia s prírodou.

LETAVY znamenajú: 
Podporu talentov.
Dodávanie odvahy iným i sebe samému.
Sú miestom, kde túžba bez strachu skúsiť to, posúva mnohých dopredu.

VÝSTUPY Z LETÁV
Všetky práce sú vystavované na nočnej vernisáži v piatok. Prezentácie divadelných dielní, literárnej a hudobno-textárskej dielne sú prezentované v piatok a sobotu. Diela budú zdokumentované, digitálne spracované a uverejnené vo virtuálnej galérii. Rovnako aj video, foto záznamy i obľúbený „Letavský nočník“. Každý účastník je povinný poskytnúť jedno vytvorené dielo organizátorovi za účelom jeho prezentácie na výstave artefaktov z LETÁV. Termín výstavy bude zverejnený po skončení akcie.

Viac info a prihlášky: https://www.letavy.sk.

28. 7 – 5. 8. 2023

Jiráskův Hronov

Jiráskův Hronov je mezinárodní festival amatérského divadla v Hronově, konají se zde inscenace činoherního, pohybového či experimentálního divadla.

Program tvoří výběr nejlepších inscenací ochotnického divadla a každoročně se kromě účinkujících zúčastní přibližně tisíc dalších účastníků.

V rámci festivalu probíhají i vzdělávací semináře, workshopy, diskusní kluby, koncerty nebo i výstavy.

Viac: https://jiraskuvhronov.eu

27. – 30. júl 2023

Festival KIOSK

Festival vysokého napätia divadla a tanca.

Čo príde po človeku? 
Možno nový ľudský druh, možno tma. 

Telá zrodené z časo-priestorových anomálií sa budú na lyžiarskych svahoch alebo v ruinách kultúrnych domov stretávať s klonmi našej niekdajšej podoby. Vystavené novým situáciám a zapájané do nepredvídateľných dialógov, naučia sa opätovne dýchať a pohybovať. A budú sa usilovať spomenúť si na to, čo kedysi vedeli a videli. 
Ale bude to možné vo svete s radikálne odlišnými podmienkami? Vo svete bez svetla (hoci s nádejou), vo svete bez vody (hoci so smädom po poznaní), vo svete bez priestoru (hoci s veľkorozmernými túžbami). 

KIOSK to skúsi. 

Do novej reality prinesie projekty s nízkym energetickým výkonom, také, ktoré nepotrebujú elektrinu, nie sú závislé od klasickej infraštruktúry. KIOSK tak odstraňuje ďalšiu zložku bohatého divadla. Kde končí trpezlivosť performatívnych umení? Čo všetko sú divadlo a tanec ochotné obetovať organizátorom, ktorí trpia vysokými účtami za elektrinu?

Viac na: https://www.kioskfestival.sk

18. – 22. júl 2023

Festival amatérskeho divadla

Hlavnou myšlienkou je vytvárať festivalový priestor amatérskym divadlám, rozvíjať dramaturgiu FAD ako komunitného festivalu s medzinárodnou účasťou, divadelne experimentovať a nebáť sa rôznorodosti v najširšom kontexte umenia, hľadať inovatívne formy práce s tínedžerským publikom prostredníctvom divadla s dôrazom na rozvoj kritického myslenia, reflektovať potreby mladého divadla a mladého diváka.  

Festival je určený prioritne pre neprofesionálne divadlá mladých Nitrianskeho kraja, ale aj za hranicami kraja a Slovenskej republiky.

V rámci 9. ročníka sú pre vás pripravené:

Divadelné predstavenia /experimenty

Odborné diskusie s tvorcami a divákmi

Divadelné workshopy

Medzinárodný seminár: Komunitné divadlo / rôznorodosť a mladé publikum

Zahraničné komunitné divadlá a hostia

Hudobná produkcia

Výstavy  

Viac na stránke Krajského osvetového strediska v Nitre: https://www.kosnr.sk/kalendar-podujati/653-fad-2023-festival-amaterskeho-divadla

4. 7. – 6. 8. 2023

Letné shakespearovské slávnosti

Festival je jediným a najväčším divadelným festivalom Williama Shakespera na Slovensku.

23. ročník otvoríme 4. júla derniérou inscenácie ROMEO A JÚLIA v réžii Doda Gombára. Ďalšou výnimočnou inscenáciou v programe festivalu bude  HAMLET v réžii PAVLA KHEKA.
Festival uvedie aj ďalšie úspešné inscenácie  DVAJA PÁNI Z VERONY a  KOMÉDIA OMYLOV.
V Bratislave uvidíte aj minuloročnú premiéru pražských kolegov najtemnejšiu hru autora –  MACBETH v réžii Jakuba Kroftu a magickú komédiu BOUŘE režisérskeho tandemu SKUTR.
Pokračujeme aj s našim projektom pre deti a ich rodičov – SHAKESPEARE S DEŤMI.

Viac info: http://www.wshakespeare.sk/index.php

1. – 4. júl 2023

Into the Miracles

Najväčší site specific festival na Slovensku, jedinečné podujatie, ktorého koncept nemá v Európe ekvivalent.

Divadlo Pôtoň v spolupráci s partnerskými organizáciami z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu pripravuje 1. – 4. júla 2023 unikátny umelecký projekt Into the Miracles, ktorý bude prebiehať na sedemdesiat kilometrov dlhej trase medzi Dudincami a Bátovcami za účasti viac než šesťdesiat umelcov zo šiestich krajín.

„Into to the Miracles je putovaním za zdrojmi vnútornej sily. V turbulentom období, v ktorom žijeme sú dôležité naše zastavenia, spomalenia a nádychy. Môžeme kráčať a mať čas na premýšľanie. Mať čas na vnímanie krásy v tichu. Umelecké diela krehko dopĺňajú prírodu. Telesné a duchovné súznejú.  Impulzy pre premýšľanie si pútnik vytvára sám svojou otvorenosťou a vnímavosťou, umelci prostredníctvom svojich diel  jeho myslenie sprevádzajú. Blízkosť iných ľudí, rovnako putujúcich, je tiež zdrojom rovnováhy a harmónie.“, povedala programová riaditeľka festivalu Iveta Ditte Jurčová.

Trasa festivalu vedie z Dudiniec, cez Terany, Hontianske Tesáre, Šipice, Sebechleby, Starú Horu, Baďan, Beluj, Jabloňovce, Pečenice a končí v Bátovciach. Realizátori využívajú existujúce turistické trasy lokálneho významu, ktoré však medzi sebou prepájajú dočasným značením. Chodci budú prechádzať malými obcami, lúkami a lesmi na hranici regiónov Tekova a Hontu. Okrem umelcov sú do projektu zapojení lokálni operátori, aktivisti, výrobcovia gastronomických produktov, ale aj zástupcovia miestnych samospráv.

Viac info: https://www.intothemiracles.com/

24. – 25. jún 2023

Festival Divné veci

FESTIVAL DIVNÉ VECI je medzinárodný divadelný site specific festival, ktorý funguje na princípe tvorivého interaktívneho dialógu s miestnymi obyvateľmi a skupinami žijúcich v danej lokalite. Zámerom festivalu DIVNÉ VECI je poskytnúť priestor pre nový prístup k tvorbe, ktorá vychádza z inšpirácií daných priestorov a prezentuje alternatívne formy divadla, s cieľom udržania kontinuity divadelnej kultúry, nových umeleckých foriem s celoslovenským a medzinárodným významom s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

Festival Divné veci sa vyznačuje nekonvekčnosťou a originalitou, je situovaný v prostredi mesta Stará Turá a Trenčín. 

Festival má aj enviromentálno-vzdelávací charakter. Festival každoročne sadí festivalový strom, realizuje workshopy a prednášky na environmentálne témy.

Program 9. ročníka festivalu a viac info: https://divneveci.sk

21. - 23. jún 2023

Workshop Od telesnosti k materiálu a späť

Workshop zameraný na skúmanie vzťahu subjekt – objekt, na rozvíjanie tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s telom, objektom a textom…

https://www.nocka.sk/od-telesnosti-k-materialu-a-spat-pozvanka/

21. - 23. jún 2023

Tvorivý seminár Deti na ceste k prednesu

Tvorivý seminár pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry ZŠ, ZŠU a lektorov umeleckého prednesu detí.

https://www.nocka.sk/deti-na-ceste-k-prednesu-pozvanka/

21. – 24. jún 2023

Hviezdoslavov Kubín

69. Hviezdoslavov Kubín bude štyri dni hostiť viac ako tristo súťažiacich, ktorí prešli všetkými stupňami súťaže od obvodných kôl až po krajské. Vystúpenia detských recitátorov  budú komponované do recitátorských blokov v réžii Judity Sadílekovej. Moderátorskú taktovku preberie Veronika Mészárošová. Organizátor sľubuje aj ďalšie zaujímavé prekvapenia v sprievodnom programe, ako napríklad autorské čítanie a besedu s Ivanom Štrpkom a predstavenie vydavateľstiev Koloman Kertész Bagala a Modrý Peter, interpretačný seminár venovaný básnickej tvorbe Ivana Štrpku a Osamelých bežcov pod vedením Mariána Milčáka, tanečno-hudobný duet s príbehom LOPEROHUNT tvorcov Robie Legrosovej a Matthieua Legrosa, tvorivý seminár Deti na ceste k prednesu pod vedením Elišky Sadílekovej či workshop Od telesnosti k materiálu a späť pod vedením Márie Danadovej a Filipa Jekkela.

Hviezdoslavov Kubín je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese, ktorá vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Na rôznych stupňoch súťaže sa každý rok do nej zapájajú tisíce recitátorov. Z mnohých sa stali zaujímavé kultúrno-spoločenské osobnosti, napríklad Július Satinský, Lucia Hurajová, Milan Ondrík či Táňa Pauhofová.

Hlavným organizátorom podujatia je Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Program a ďalšie informácie o festivale nájdete na www.nocka.sk alebo na facebookovom profile Hviezdoslavov Kubín.

19. – 24. jún 2023

Dotyky a spojenia

Výberový nesúťažný festival Dotyky a spojenia ponúkne v termíne od 19. do 24. júna 2023 v Martine 33 inscenácií z 28 divadiel zo 14 slovenských a českých miest, 11 predstavení v Hlavnom programe, 5 predstavení v programe Pre mladé publikum, 7 predstavení v programe Junior, 22 rôznych diskusií o divadle, 6 koncertov, 2 výstavy, 2 workshopy a 5 tvorivých dielní pre deti.

Festival Dotyky a spojenia je najväčšou prehliadkou inscenácií uplynulej divadelnej sezóny na Slovensku. Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin. 

Nad 18. ročníkom festivalu Dotyky a spojenia budú držať ochrannú ruku jeho patróni — členka umeleckého súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre Eva Pavlíková a bard slovenskej réžie, profesor Ľubomír Vajdička.

Program a ďalšie informácie o festivale nájdete na: https://www.dotykyaspojenia.sk

8. - 11. jún 2023

Belopotockého Mikuláš

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých Belopotockého Mikuláš je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Nesie meno jedného z najznámejších organizátorov kultúrneho života v čase národného obrodenia a zakladateľa prvého slovenského ochotníckeho divadla Gašpara Fejérpatakyho Belopotockého. Od roku 1950 sa na jeho počesť koná divadelný festival dospelých – Belopotockého Mikuláš. Po mnohých zmenách miest konania, organizátorov, alebo dokonca samotného názvu, sa v roku 2016 podujatiu opäť vrátil názov Belopotockého Mikuláš. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast neprofesionálnych divadelných kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie divadelnej tvorby. Víťazný kolektív alebo jednotlivec podujatia je každý rok navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.

https://www.facebook.com/BelopotockehoMikulas?locale=sk_SK%2F

8. - 9. jún 2023

Divadlo a deti

DaD je celoštátny festival neprofesionálneho činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla dospelých a mládežníckych divadelných súborov s inscenáciami pre deti.

2. - 4. jún 2023

FEDIM – Festival divadla mladých

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých FeDiM je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Je určená mládeži od 15 do 26 rokov. FeDiM – FEstival DIvadla Mladých sa koná od roku 2014 v Tisovci. Cieľom súťaže je podpora, rozvoj zručností, umelecko-odborný rast, prezentovanie a konfrontácia umeleckej úrovne a výsledkov činnosti mládežníckych divadelných súborov. Víťazný kolektív alebo jednotlivec je každoročne navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057257057706&locale=sk_SK%2F

26. 5. – 11. 6. 2023

Výstava Ochotnícke divadlo vo Zvolene

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, a Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene Vás pozývajú na výstavu Ochotnícke divadlo vo Zvolene k 90. výročiu vzniku Ochotníckeho združenia Detvan. Výstava približuje dejiny ochotníckeho divadla vo Zvolene.

Autorka výstavy: Mgr. Tatiana Figurová

Lesnícke a drevárske múzeum, Nám. SNP 22/33, Zvolen

www.lesy.sk/pre-verejnost/lesnicke-drevarske-muzeum/

24. - 27. máj 2023

Zlatá priadka

Na jubilejnom 50. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka bude v Dome kultúry v Šali súťažiť 15 detských divadelných súborov z celého Slovenska s najúspešnejšími inscenáciami.

https://www.nocka.sk/zlata-priadka-2023-ts/