logotyp: JAVISKO.sk

MENU

Kalendárium

24. - 27. máj 2023

Zlatá priadka

Na jubilejnom 50. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka bude v Dome kultúry v Šali súťažiť 15 detských divadelných súborov z celého Slovenska s najúspešnejšími inscenáciami.

https://www.nocka.sk/zlata-priadka-2023-ts/

2. - 4. jún 2023

FEDIM – Festival divadla mladých

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých FeDiM je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Je určená mládeži od 15 do 26 rokov. FeDiM – FEstival DIvadla Mladých sa koná od roku 2014 v Tisovci. Cieľom súťaže je podpora, rozvoj zručností, umelecko-odborný rast, prezentovanie a konfrontácia umeleckej úrovne a výsledkov činnosti mládežníckych divadelných súborov. Víťazný kolektív alebo jednotlivec je každoročne navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057257057706&locale=sk_SK%2F

8. - 9. jún 2023

Divadlo a deti

DaD je celoštátny festival neprofesionálneho činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla dospelých a mládežníckych divadelných súborov s inscenáciami pre deti.

8. - 11. jún 2023

Belopotockého Mikuláš

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých Belopotockého Mikuláš je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Nesie meno jedného z najznámejších organizátorov kultúrneho života v čase národného obrodenia a zakladateľa prvého slovenského ochotníckeho divadla Gašpara Fejérpatakyho Belopotockého. Od roku 1950 sa na jeho počesť koná divadelný festival dospelých – Belopotockého Mikuláš. Po mnohých zmenách miest konania, organizátorov, alebo dokonca samotného názvu, sa v roku 2016 podujatiu opäť vrátil názov Belopotockého Mikuláš. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast neprofesionálnych divadelných kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie divadelnej tvorby. Víťazný kolektív alebo jednotlivec podujatia je každý rok navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.

https://www.facebook.com/BelopotockehoMikulas?locale=sk_SK%2F

21. - 23. jún 2023

Workshop Od telesnosti k materiálu a späť

Workshop zameraný na skúmanie vzťahu subjekt – objekt, na rozvíjanie tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s telom, objektom a textom…

https://www.nocka.sk/od-telesnosti-k-materialu-a-spat-pozvanka/

21. - 23. jún 2023

Tvorivý seminár Deti na ceste k prednesu

Tvorivý seminár pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry ZŠ, ZŠU a lektorov umeleckého prednesu detí.

https://www.nocka.sk/deti-na-ceste-k-prednesu-pozvanka/

21. – 24. 6. 2023

Hviezdoslavov Kubín

69. Hviezdoslavov Kubín bude štyri dni hostiť viac ako tristo súťažiacich, ktorí prešli všetkými stupňami súťaže od obvodných kôl až po krajské. Vystúpenia detských recitátorov  budú komponované do recitátorských blokov v réžii Judity Sadílekovej. Moderátorskú taktovku preberie Veronika Mészárošová. Organizátor sľubuje aj ďalšie zaujímavé prekvapenia v sprievodnom programe, ako napríklad autorské čítanie a besedu s Ivanom Štrpkom a predstavenie vydavateľstiev Koloman Kertész Bagala a Modrý Peter, interpretačný seminár venovaný básnickej tvorbe Ivana Štrpku a Osamelých bežcov pod vedením Mariána Milčáka, tanečno-hudobný duet s príbehom LOPEROHUNT tvorcov Robie Legrosovej a Matthieua Legrosa, tvorivý seminár Deti na ceste k prednesu pod vedením Elišky Sadílekovej či workshop Od telesnosti k materiálu a späť pod vedením Márie Danadovej a Filipa Jekkela.

Hviezdoslavov Kubín je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese, ktorá vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Na rôznych stupňoch súťaže sa každý rok do nej zapájajú tisíce recitátorov. Z mnohých sa stali zaujímavé kultúrno-spoločenské osobnosti, napríklad Július Satinský, Lucia Hurajová, Milan Ondrík či Táňa Pauhofová.

Hlavným organizátorom podujatia je Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Program a ďalšie informácie o festivale nájdete na www.nocka.sk alebo na facebookovom profile Hviezdoslavov Kubín.