logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Category: Do knižnice

Foto: Divadelný ústav

Jon Fosse. Držiteľ Nobelovej ceny za literatúru 2023

Držiteľom Nobelovej ceny za literatúru za rok 2023 sa stal nórsky spisovateľ a dramatik Jon Fosse. Výber z jeho dramatickej tvorby vydal v slovenčine Divadelný ústav. Prečítajte si ukážku z jeho tvorby, ktorú pre Vás vybrala Andrea Dömeová, vedúca Centra edičnej činnosti Divadelného ústavu a zároveň dramaturgička bratislavského Divadla Astorka Korzo ’90.

VIAC INFO ↓
Čo si videl, nevidel si...

Čo si videl, nevidel si…

Monografia je venovaná životu a dielu slovenského vojvodinského spisovateľa Janka Čemana, ktorého tvorba sa ako zlatá niť plietla v druhej polovici 20. storočia. Publikácia vychádza predovšetkým z archívneho výskumu (jeho života, ale predovšetkým tvorby) a reflektuje rôznorodú a plodnú prácu autorov. Materiál z archívnych inštitúcií a rodinného archívu obohatili mnohé

VIAC INFO ↓
Feministické divadlo a jeho slovenská cesta

Feministické divadlo a jeho slovenská cesta

Monografia Ivety Škripkovej je vôbec prvou odbornou publikáciou, ktorá sa venuje prieniku feministického umenia a filozofie do slovenskej divadelnej praxe. Vzácnym prínosom textu významnej slovenskej divadelníčky, autorky, režisérky, divadelnej manažérky a v neposlednom rade teoretičky Ivety Škripkovej je práve zameranie na dokumentáciu a hĺbkovú analýzu feministického divadla na Slovensku od

VIAC INFO ↓
Na ceste k prednesu

Na ceste k prednesu

Kniha vznikla na základe krásnej a zmysluplnejdesaťročnej spolupráce Regionálneho osvetového strediska v Leviciachso Základnou umeleckou školou Pála Kadosu v Leviciach a predovšetkýms jej dlhoročnou pedagogičkou literárno-dramatického odboru, režisérkoua recitátorkou Mgr. art. Renatou Jurčovou, zapálenou aktérkou mnohých úspešných podujatí v oblasti umeleckého prednesu a amatérskehodivadla. Toto úprimné vyznanie o jej náročnej

VIAC INFO ↓
Verdi a Wagner na slovenských operných javiskách

Verdi a Wagner na slovenských operných javiskách

Skladateľ Giuseppe Verdi bol celoživotnou láskou teatrológa Ladislava Čavojského (1932 – 2014), ktorý však mal veľkú úctu aj k tvorbe Richarda Wagnera. Z jeho vzťahu k týmto dvom velikánom sa zrodila kniha o ich takom odlišnomdiele a zároveň o ich operách na slovenských javiskách. Autor v nej porovnáva život i dielo talianskeho a nemeckého skladateľa a vychádzajúc z cudzích

VIAC INFO ↓
Romeo a Júlia (grafický román)

Romeo a Júlia (grafický román)

Prvá slovenská komiksová verzia najznámejšieho ľúbostného príbehu  Romeo a Júlia od Williama Shakespeara v preklade Ľubomíra Feldeka. Ako hovorí Ľubomír Feldek „… komiks spracováva aktuálnu tému. (…) Kniha vyšla v pravej chvíli. A treba si uvedomiť, že hra obsahuje tajomstvo o nenávisti dvoch rodín, tajomstvo, ktoré sa snažili preklenúť dvaja mladí

VIAC INFO ↓
9 hier o slobode

9 hier o slobode

„Zmysel súčasného divadla nevidím v schopnosti stanoviť diagnózu spoločnosti, ale správne položiť otázky, aby si pacient diagnózu uvedomil sám. Medicínske metafory patria k môjmu životu ako diplom z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a deväťročná prax chirurga a anestéziológa v nemocnici. Súčasnosť isto presnejšie než ja zadefinujú a správne otázky k nej položia mladí dramatici, ku ktorým

VIAC INFO ↓
Dobro

Dobro

„Dobro je zbierka mojich divadelných, ale aj rozhlasových hier. Tie hry píšem s vedomím, že chcem, aby si herci dobre zahrali, aby si prípadní režiséri dobre zarežírovali. Vždy chcem, aby sa na predstavení ľudia v prvom rade tak trošku bavili, ale potom mali priestor na to, aby sa mohli zamyslieť.“

VIAC INFO ↓
To je všetko, žiadne ďalšie príspevky v tejto rubrike zatiaľ nie sú.