logotyp: JAVISKO.sk

MENU

In memoriam

Michal Kováč-Adamov

Michal Kováč-Adamov. Nestor ochotníckeho divadelníctva na Slovensku

Lúčime sa s jednou z najvýznamnejších osobností slovenského ochotníckeho divadla, naším dlhoročným spolupracovníkom a veľkým učiteľom Mišom Kováčom-Adamovom. Stretli sme sa ešte minulý rok v auguste, na stej Scénickej žatve, kde bol hosťom slávnostného galaprogramu Stokrát siali, stokrát žali, a spomínal na zakladanie festivalu i na dôležité momenty organizácie diania

VIAC INFO ↓
Odišiel doc. Dr. Marián Mikola, CSc. (18. 1. 1934 – 20. 12. 2021)

Odišiel doc. Dr. Marián Mikola, CSc. (18. 1. 1934 – 20. 12. 2021)

Narodil sa 18. januára 1934 v oravskom Lieseku, no detstvo a gymnaziálne štúdiá absolvoval v Trenčíne. Trenčanom sa aj cítil. Tu sa zoznámil s divadlom. TEXT: Vladimír Štefko FOTO: archív NOC Po roku 1945 bol v Trenčíne čulý ochotnícky ruch a na predstaveniach i na kurzoch pri súťažiach Marián Mikola nikdy nechýbal. Priľnul k divadlu, a tak jeho

VIAC INFO ↓