logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Category: In memoriam

Píšem Vám tento list do jesenného temna, aby ste neplakali do tichej noci pre mňa

„Píšem Vám tento list do jesenného temna, aby ste neplakali do tichej noci pre mňa,“ sú úvodné slová básne List do vetra, ktorej autorom je Miroslav Válek. Zároveň je to zhudobnený dopis, ktorý tu zanechal Milan Lasica pre svojich blízkych, priateľov, kolegov a všetkých tých, ktorí ho mali radi, a nestihli sa s ním v júli 2021 rozlúčiť.
Skladba List do vetra je súčasťou doteraz utajovaného albumu Milana Lasicu Básnenie, ktorý vyjde v roku 2024.

VIAC INFO ↓
Michal Kováč-Adamov

Michal Kováč-Adamov. Nestor ochotníckeho divadelníctva na Slovensku

Lúčime sa s jednou z najvýznamnejších osobností slovenského ochotníckeho divadla, naším dlhoročným spolupracovníkom a veľkým učiteľom Mišom Kováčom-Adamovom. Stretli sme sa ešte minulý rok v auguste, na stej Scénickej žatve, kde bol hosťom slávnostného galaprogramu Stokrát siali, stokrát žali, a spomínal na zakladanie festivalu i na dôležité momenty organizácie diania

VIAC INFO ↓
Odišiel doc. Dr. Marián Mikola, CSc. (18. 1. 1934 – 20. 12. 2021)

Odišiel doc. Dr. Marián Mikola, CSc. (18. 1. 1934 – 20. 12. 2021)

Narodil sa 18. januára 1934 v oravskom Lieseku, no detstvo a gymnaziálne štúdiá absolvoval v Trenčíne. Trenčanom sa aj cítil. Tu sa zoznámil s divadlom. TEXT: Vladimír Štefko FOTO: archív NOC Po roku 1945 bol v Trenčíne čulý ochotnícky ruch a na predstaveniach i na kurzoch pri súťažiach Marián Mikola nikdy nechýbal. Priľnul k divadlu, a tak jeho

VIAC INFO ↓