logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Category: Téma

Hľadáte text na Hviezdoslavov Kubín? Mám dobrú a zlú správu: bez čítania to nepôjde!

V dnešnej dobe, keď sa veľa hovorí o kríze čítania s porozumením a o potrebe kritického myslenia, by sme mohli v školách využiť práve umelecký prednes. Pri jeho príprave sa deti učia klásť otázky, hľadať súvislosti, pomenúvať emócie, chápať konanie postáv a uvažovať o tom, ako by sa ony zachovali v konkrétnej situácii. Učia sa komunikovať s poslucháčmi, sebavedome vysloviť svoj názor a tiež prijať spätnú väzbu na súťažiach, akceptovať iný názor, zamyslieť sa nad pripomienkami a zvážiť, ktoré sú pre ne prínosné.
Profesionálna lektorka umeleckého prednesu Eliška Sadíleková definuje v ďalšom diele seriálu Hľadáte text na Hviezdoslavov Kubín? texty vhodné na prednes a zamýšľa sa nad hodnotou čítania a otváraním komunikácie pre dnešnú generáciu.

VIAC INFO ↓

Hľadáte text na Hviezdoslavov Kubín? Alebo o vzťahu autora a recitátora

Vzťah recitátora a textu je ako tanec. A na ten s kvalitnými textami sa nezabúda.
Odborníčka na umelecký prednes Jaroslava Čajková sa zamýšľa nad vzťahom recitátora a textu a ich premenami. Ponúka inšpiráciu v podobe textov a prekladov Jána Stacha. (Ján Stacho sa narodil 1. 1. 1936, týmto si zároveň pripomíname 88. výročie jeho narodenia.)
Ďalší diel seriálu Hľadáte text na Hviezdoslavov Kubín? je esejistickou úvahou na tému vzťahu autora, textu a recitátora.

VIAC INFO ↓

Divadelné laboratórium Karola Horáka. Divadelná komunikácia a tvorba významu v študentskom divadle Karola Horáka

Karol Horák, umelec, teoretik a pedagóg, nestor slovenskej drámy a alternatívneho divadla, oslávil v septembri životné jubileum 80 rokov. Emblémová osobnosť študentského divadelného hnutia spojeného aj so súťažou umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov pôsobí v slovenskej kultúre už viac ako šesťdesiat rokov a jeho profesionálny život je spojený aj s časopisom Javisko, kde v rokoch 1969 – 1973 a 2000 – 2003 pôsobil ako redaktor. Pri tejto príležitosti sme mu pripravili niekoľko príspevkov; prvý z nich sa venuje jeho celoživotnej téme – vzťahu tvorcov a divákov v divadelnej situácii.

VIAC INFO ↓
Divadlo Naboso, Nitra: Slovo o Jankovi. Foto: Jakub Jančo

Hľadáte text na Hviezdoslavov Kubín? Alebo čo má spoločné umelecký prednes s Ľubľanským manifestom

Každoročne v čase od decembra do februára rodičia, pedagógovia a deti hľadajú vhodný text na súťaž v umeleckom prednese. V online prostredí existuje množstvo odkazov na príspevky, ktoré sľubujú básničky na Hviezdoslavov Kubín…
V čom však tkvie základný problém výberu správneho textu na prednes pre seba alebo svoje dieťa či žiaka?
Metodička NOC pre umelecký prednes Renata Jurčová vytvorila prehľadný manuál, ako vybrať dobrý text a zároveň nájsť záľubu v čítaní a prednášaní kvalitnej literatúry. Dozviete sa viac aj o iniciatíve za čítanie na vyššej úrovni – Ľubľanskom manifeste.

VIAC INFO ↓
Klasika v grafickom románe alebo ako na divadlo v škole

Klasika v grafickom románe alebo ako na divadlo v škole

Tri európske divadelné inštitúcie – Slovinský divadelný inštitút z Ľubľany (Slovinsko), Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského z Varšavy (Poľsko) a Divadelný ústav z Bratislavy (Slovensko) – spolupracujú na tvorbe pilotného modelu kultúrneho vzdelávania na stredných školách prostredníctvom grafického románu – komiksu. Cieľom projektu je podnietiť vzťah študentov a študentiek stredných škôl k

VIAC INFO ↓
default thumbnail: JAVISKO.sk

Možnosti ciest umeleckého prednesu

Aký odrazový mostík majú recitátori a recitátorky alebo pedagógovia a pedagogičky, ktorí práve začínajú s umeleckým prednesom? Od koho a ako by sa mohli učiť, inšpirovať sa? Na Slovensku máme širokú paletu „recitačných škôl“, ktoré vychovali stovky recitátorov a recitátoriek. Oslovili sme preto vybraných zástupcov, aby sa s nami podelili o svoje vnímanie umeleckého prednesu,

VIAC INFO ↓
Vzdelávanie divadlom

Vzdelávanie divadlom

Čo motivuje pedagógov a pedagogičky využívajúcich princípy dramatickej edukácie? Ako môže divadlo reflektovať prežívanie mladých ľudí v súčasnom svete plnom kríz a turbulentných zmien? Aj na tieto otázky sa pokúsila odpovedať konferencia Divadlo pre deti, ktorú už štvrtý rok zorganizovalo kultúrne centrum Viola v Prešove. TEXT: Jakub Molnár FOTO: Dominika Kozáková Problematika umeleckého vzdelávania

VIAC INFO ↓
Od svetla a svetelného obrazu k light dizajnérovi

Od svetla a svetelného obrazu k light dizajnérovi

Svetlo v dejinách divadla tvorilo jeho významnú a neoddeliteľnú súčasť. Bez svetla a herca by divadlo neexistovalo ani nevzniklo. Cestu v dejinách svetla ako súčasti vizuálnej zložky inscenácie by sme mohli nazvať, ako je uvedené v nadpise: cestou svetla k svetelnému obrazu a k light dizajnérovi. TEXT: Jaroslav Daubrava, scénograf FOTO: Florian Holzherr, archív autora Postupné využitie

VIAC INFO ↓
To je všetko, žiadne ďalšie príspevky v tejto rubrike zatiaľ nie sú.