logotyp: JAVISKO.sk

MENU

Téma

Klasika v grafickom románe alebo ako na divadlo v škole

Klasika v grafickom románe alebo ako na divadlo v škole

Tri európske divadelné inštitúcie – Slovinský divadelný inštitút z Ľubľany (Slovinsko), Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského z Varšavy (Poľsko) a Divadelný ústav z Bratislavy (Slovensko) – spolupracujú na tvorbe pilotného modelu kultúrneho vzdelávania na stredných školách prostredníctvom grafického románu – komiksu. Cieľom projektu je podnietiť vzťah študentov a študentiek stredných škôl k

VIAC INFO ↓
default thumbnail: JAVISKO.sk

Možnosti ciest umeleckého prednesu

Aký odrazový mostík majú recitátori a recitátorky alebo pedagógovia a pedagogičky, ktorí práve začínajú s umeleckým prednesom? Od koho a ako by sa mohli učiť, inšpirovať sa? Na Slovensku máme širokú paletu „recitačných škôl“, ktoré vychovali stovky recitátorov a recitátoriek. Oslovili sme preto vybraných zástupcov, aby sa s nami podelili o svoje vnímanie umeleckého prednesu,

VIAC INFO ↓
Vzdelávanie divadlom

Vzdelávanie divadlom

Čo motivuje pedagógov a pedagogičky využívajúcich princípy dramatickej edukácie? Ako môže divadlo reflektovať prežívanie mladých ľudí v súčasnom svete plnom kríz a turbulentných zmien? Aj na tieto otázky sa pokúsila odpovedať konferencia Divadlo pre deti, ktorú už štvrtý rok zorganizovalo kultúrne centrum Viola v Prešove. TEXT: Jakub Molnár FOTO: Dominika Kozáková Problematika umeleckého vzdelávania

VIAC INFO ↓
Od svetla a svetelného obrazu k light dizajnérovi

Od svetla a svetelného obrazu k light dizajnérovi

Svetlo v dejinách divadla tvorilo jeho významnú a neoddeliteľnú súčasť. Bez svetla a herca by divadlo neexistovalo ani nevzniklo. Cestu v dejinách svetla ako súčasti vizuálnej zložky inscenácie by sme mohli nazvať, ako je uvedené v nadpise: cestou svetla k svetelnému obrazu a k light dizajnérovi. TEXT: Jaroslav Daubrava, scénograf FOTO: Florian Holzherr, archív autora Postupné využitie

VIAC INFO ↓
default thumbnail: JAVISKO.sk

Mars 2020 sa pôvodne volal Permanentný piatok

TEXT: Silvester Lavrík, autor a režisér inscenácie FOTO: ??? Pôdorys hry stál na tom, že zo Zeme každý piatok popoludní odlietal „shuttle“ s dobyvateľmi Marsu. Až sa raz nevrátil… Prvú verziu hry som napísal niekedy v polovici deväťdesiatych rokov, úprimne priznávam – letmo inšpirovaný Gombrowitzom (Stará dáma vysedáva). Fascinovala ma predstava starej ženy,

VIAC INFO ↓
To be or not be well?

To be or not be well?

„Ako hovorí Thom Hartmann, kultúra môže byť toxická alebo vyživujúca. Ak chceme prevziať plnú zodpovednosť za zdravie našej spoločnosti, musíme byť nielen bdelými strážcami svojho osobného blaha, ale musíme tiež pracovať na zmene štruktúr, inštitúcií a ideológií, ktoré nás v toxickej kultúre držia.“ Dr. Gábor Máté, terapeut, autor, rečník TEXT: Veronika Kořínková,

VIAC INFO ↓
Ako vypredať predstavenie, ktoré ešte nevzniklo

Ako vypredať predstavenie, ktoré ešte nevzniklo

TEXT: Matej Vanoch, Zuzana Zaťovič FOTO: Viera Farbiaková, archív festivalu Vata fest Nezávislé a neprofesionálne divadlá sa zväčša spoliehajú na financovanie z vlastných a z verejných zdrojov. Príklad viacerých divadiel ukazuje, že to ide aj inak. Cez crowdfunding. „My ako čerství absolventi hľadáme priestor pre sebavyjadrenie. Podporením nášho projektu pomôžete nezávislému divadlu na

VIAC INFO ↓
default thumbnail: JAVISKO.sk

Toto sa deje v slovenskom larpe dnes

Ale najprv… Čo je to ten larp? Keď som bol pred rokom členom jednej z komisií vo Fonde na podporu umenia, posudzovali sme aj projekt, v ktorom si autori žiadali podporu pre prípravu takzvanej larpovej hry. Bol som veľmi zvedavý na to, ako na larp zareagujú ostatní členovia komisie. Vo

VIAC INFO ↓