logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Category: Rozhovory

Mária Danadová a Monika Kováčová. Foto: Mária Danadová

Nezávislé divadelné zoskupenie Odivo. Vášeň pre autorské divadlo a formovanie vlastnej poetiky

V apríli 2024 oslávilo nezávislé divadelné zoskupenie Odivo desať rokov existencie. Jeho zakladateľky Mária Danadová a Monika Kováčová celý mesiac oslavovali – reprízami svojich inscenácií v Banskej Bystrici, Bratislave aj na Akademickom Prešove. Na ich ochotnícke začiatky aj na to, čo ich spojilo do Odiva a koľko úsilia stojí udržať v chode nezávislé divadlo, sa ich opýtala Lenka Dzadíková.

VIAC INFO ↓
Július Krajčík. Foto: Jakub Kovalík

Beniakove Chynorany sú úprimným pokusom prehĺbiť, skvalitniť a zintenzívniť úroveň ľudskej i umeleckej komunikácie

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany sa v decembri 2023 konal už po tridsiatykrát. Krátko po tom, presne 19. februára si v Chynoranoch pripomínali 130. výročie narodenia svojho rodáka, významného slovenského básnika Valentína Beniaka.
Cesta tridsaťročného festivalu, dnes už plne etablovaného v umeleckom i odbornom povedomí, ktorý každoročne počas troch festivalových dní prináša nielen súťaž v umeleckom prednese poézie, ale aj bohatý kultúrny program, v našich podmienkach nebola ľahká. Vďaka zanietenosti zakladateľov a neopakovateľne prajnej atmosfére sa festival pomaly profiloval a nachádzal si miesto medzi recitátormi, laickou i odbornou verejnosťou.
O ceste Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany až k podobe, ktorú poznáme dnes, sa s jeho zakladateľom a súčasne riaditeľom Júliusom Krajčíkom rozprávala Martina Koval Majerníková.

VIAC INFO ↓
Marianna Stančoková Foto: archív M. Stančokovej

Divadlo sú ústa, ktorými hovorím

„Divadelné štúdio RosArt je primárne dramaturgicky orientované na inscenovanie súčasnej drámy a hľadanie tém, ktoré rezonujú v dnešných ľuďoch. Cítime potrebu hovoriť o intímnych témach jednotlivca aj celospoločenských témach a našou snahou je prinášať široký diapazón polemických pohľadov. Kladieme otázky a hoci neponúkame presnú odpoveď, ponúkame možnosti náhľadu a nadhľadu.“ – Rozhovor s režisérkou, dramaturgičkou a manažérkou Divadelného štúdia RosArt v Ružomberku Mariannou Stančokovou.

VIAC INFO ↓
E. Bakošová režíruje bábkovú hru Pod perinou, na perine v D 121, marec 2023

Divadlo považujem za dar

Rozhovor s jubilujúcou autorkou, režisérkou a teoretičkou v oblasti detskej dramatickej tvorivosti Elenou Bakošovou: „Divadlo považujem za dar. A každý dar prijímame dvoma spôsobmi: rozumom a srdcom. Prvý nás informuje, druhý formuje. Oboje nám treba. Pýtam sa seba, teba, vás: čo urobíme pre ďalšie prebývanie divadla medzi nami?“

VIAC INFO ↓
Je dôležité zvyšovať kvalitu vzdelávania

Je dôležité zvyšovať kvalitu vzdelávania

„Čaká nás náročné obdobie,“ hovorí v rozhovore novovymenovaný generálny riaditeľ Národného osvetového centra Erik Kriššák. Dočítate sa o víziách, ale najmä výzvach, o transformácii časopisu Javisko či novom financovaní prehliadok a súťaží. TEXT: Alexandra Štefková FOTO: Jakub Jančo, Michal Lašut Národné osvetové centrum nadviazalo na tradíciu svojho predchodcu Osvetového ústavu. Dá sa v dnešných

VIAC INFO ↓
Yarmat, Bednárikovci!

Yarmat, Bednárikovci!

Uplynulo takmer desaťročie od smrti jedného z našich veľkých divadelných režisérov Jozefa Bednárika, no na jeho zelenečské inscenácie divadelníci, najmä amatérski, nezabúdajú. S výnimočným režisérom už žiaden rozhovor neurobíme, ale v rodine nebol jediným poznačeným vášňou a oddanosťou divadlu. Vít Bednárik (71) bol v zelenečských inscenáciách jedným z výrazných hercov a divadlu sa chystá, podobne ako

VIAC INFO ↓
To je všetko, žiadne ďalšie príspevky v tejto rubrike zatiaľ nie sú.