logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Category: Rozhovory

Marianna Stančoková Foto: archív M. Stančokovej

Divadlo sú ústa, ktorými hovorím

„Divadelné štúdio RosArt je primárne dramaturgicky orientované na inscenovanie súčasnej drámy a hľadanie tém, ktoré rezonujú v dnešných ľuďoch. Cítime potrebu hovoriť o intímnych témach jednotlivca aj celospoločenských témach a našou snahou je prinášať široký diapazón polemických pohľadov. Kladieme otázky a hoci neponúkame presnú odpoveď, ponúkame možnosti náhľadu a nadhľadu.“ – Rozhovor s režisérkou, dramaturgičkou a manažérkou Divadelného štúdia RosArt v Ružomberku Mariannou Stančokovou.

VIAC INFO ↓
E. Bakošová režíruje bábkovú hru Pod perinou, na perine v D 121, marec 2023

Divadlo považujem za dar

Rozhovor s jubilujúcou autorkou, režisérkou a teoretičkou v oblasti detskej dramatickej tvorivosti Elenou Bakošovou: „Divadlo považujem za dar. A každý dar prijímame dvoma spôsobmi: rozumom a srdcom. Prvý nás informuje, druhý formuje. Oboje nám treba. Pýtam sa seba, teba, vás: čo urobíme pre ďalšie prebývanie divadla medzi nami?“

VIAC INFO ↓
Je dôležité zvyšovať kvalitu vzdelávania

Je dôležité zvyšovať kvalitu vzdelávania

„Čaká nás náročné obdobie,“ hovorí v rozhovore novovymenovaný generálny riaditeľ Národného osvetového centra Erik Kriššák. Dočítate sa o víziách, ale najmä výzvach, o transformácii časopisu Javisko či novom financovaní prehliadok a súťaží. TEXT: Alexandra Štefková FOTO: Jakub Jančo, Michal Lašut Národné osvetové centrum nadviazalo na tradíciu svojho predchodcu Osvetového ústavu. Dá sa v dnešných

VIAC INFO ↓
Yarmat, Bednárikovci!

Yarmat, Bednárikovci!

Uplynulo takmer desaťročie od smrti jedného z našich veľkých divadelných režisérov Jozefa Bednárika, no na jeho zelenečské inscenácie divadelníci, najmä amatérski, nezabúdajú. S výnimočným režisérom už žiaden rozhovor neurobíme, ale v rodine nebol jediným poznačeným vášňou a oddanosťou divadlu. Vít Bednárik (71) bol v zelenečských inscenáciách jedným z výrazných hercov a divadlu sa chystá, podobne ako

VIAC INFO ↓
Pantomíma je najčistejšie herecké umenie

Pantomíma je najčistejšie herecké umenie

Celoštátna prehliadka pantomímy a pohybových divadiel PAN, ktorá sa pravidelne koná už od roku 1993, je zameraná predovšetkým na výchovu mladších, ale i starších záujemcov o pantomímu. Tento rok bol program obohatený o exkluzívnu návštevu. PAN prišiel povzbudiť svetoznámy mím, režisér, choreograf a pedagóg Milan Sládek. TEXT: Marica Harčaríková FOTO: ??? Mím Miroslav

VIAC INFO ↓
Nie je rozhodujúca forma, ale obsah

Nie je rozhodujúca forma, ale obsah

V súčasných divadelných vodách nie je až tak mnoho vecí, ktoré možno označiť za unikát, ale rozhodne k nim patrí Celkom malé divadlo z Levíc manželov Márie a Petra Mészárošovcov. Toto komorné umelecké združenie možno v pravom zmysle slova nazvať aj československým, pretože Peťove korene siahajú do Českej republiky, hoci celý svoj život žije

VIAC INFO ↓
To je všetko, žiadne ďalšie príspevky v tejto rubrike zatiaľ nie sú.