logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Category: Festivaly, súťaže, prehliadky

D-štúdio: Tri gaštanové kone. Foto: Peter Cagáň

Thalia. Ako sa darilo divadlu mladých a dospelých v Trenčianskom kraji?

Na tohtoročnej Thalii, prehliadke divadla mladých a divadla dospelých v trenčianskom kraji, zarezonovali metaforické obrazy Lucie Kráľovej v inscenácii Tiene minulosti a závideniahodná umelecká a estetická úroveň Troch gaštanových koní prievidzského D-štúdia.
Viac o víťazných inscenáciách FEDIM-u a Belopotockého Mikuláša, ale aj o celkovej úrovni tohto ročníka sa dozviete od členov poroty Zuzany Galkovej, Romana Hargaša a Michala Babiaka.

VIAC INFO ↓
Ester Gracerová. Foto: Ondřej Smolka

Mezinárodní festival poezie ve Valašském Meziříčí dospěl k 58. ročníku

„Meziříčský festival je v mnohém unikátní a od ostatních přehlídek v České republice i na Slovensku se liší: nejen výjimečnou poetickou atmosférou a precizně propracovanými pravidly, ale především neutuchajícími příležitostmi pro vzájemné potkávání českého a slovenského uměleckého přednesu. Při závěrečném rozborovém semináři, kdy porota hodnotila oba výkony všech finalistů, se její členové jednoznačně shodli, že letošní ročník patřil svou úrovní mezi mimořádné.“
O tom, ako sa darilo slovenským recitátorom a recitátorkám na najvýznamnejšom podujatí v oblasti umeleckého prednesu na česko-slovenskej úrovni, sa dozviete vo festivalovej reflexii člena poroty, českého literárneho vedca Davida Kroču.

VIAC INFO ↓
Tanečná dielňa Ladislava Cmoreja. Foto: Juraj Bednárik

Letavy 2023

Boli ste už na legendárnych Letavách? Atmosféru ostatného ročníka Vám priblíži šéfredaktor letavského nočníka – recesisticko-informačného denníka, ktorý má každý rok iný názov, v roku 2023 Letavské Stránky – Mathej Thomka.

„Interakciám medzi dielňami sa nebráni. Tanečníci sa svojimi pohybmi a tanečným playlistom zapisujú do malieb, kresieb, grafík i do pamäti výtvarníkov. Tiché rozjímanie a čítanie príbehov z keramiky sa mieša s údermi kováčskych kladív a brúskami z dielne odpadu. Myšlienky standupistov, ktorí zložitým spôsobom, najnovšie i meditáciami, budujú svoj text, sú neustále narúšané novými refrénmi od hudobníkov. Z toho isto vznikne slam poetry. Nikto nie je izolovaný. Pantomíma nenechá animátorov v tichu, lektoruje ich najukecanejší mím Miro Kasprzyk. Animátori zas využijú letavákov pre svoje stop motion animácie. Pre hercov musia byť inšpiratívne celé Letavy, nočné i denné dianie, aféry, prach, seno i kontajnery. „Extrémisti“ sú zrazu všade, rozcvičku si dajú v pantomíme, zatancujú si u tanečníkov, vyskúšajú maľbu, našepkávajú animátorom a opäť niekam zmiznú. Bábka je celý týždeň pod extrémnym tlakom. Od pondelka do piatka vytvoriť, vyrezať bábku – javajku, obliecť ju, doladiť a naštudovať s ňou záverečný výstup. Nečakajú na ostatné herecké dielne, vystupujú už v piatok za tmy. Fotografi sú všadeprítomní, uchovávajú spomienky i proces práce naprieč dielňami.“

VIAC INFO ↓
Ochotnícke divadlo Jakuba Grajchmana, Hybe: Všetko o ženách. Foto: archív RKC v Prievidzi

Festival, ktorý stále má zmysel

„Festival Stanislava Chrena je vďaka kvalitným inscenáciám nástojčivým potvrdením tézy, ako stále potrebujeme divadlo, divadelné prehliadky a festivaly. A hoci je zameraný na seniorské a dedinské divadlo, bolo by tragické vnímať tieto označenia ako menejhodnotné alebo pre samotné divadlo zbytočné. (…) rozličné divadelné poetiky a žánre dokážu vedľa seba existovať a napĺňať onen základný shakespearovský imperatív o zrkadle doby alebo osvietenský ideál morálnej inštitúcie národa. Tolerantný duch postmodernistickej plurality, ako prízvukoval výkonný organizátor, „dobrý duch“ festivalu a metodik RKC v Prievidzi Miroslav Hronec, si zasluhuje našu stálu pozornosť a ochranu.“
Viac o Festivale Stanislava Chrena venovanom významnému divadelníkovi, editorovi, organizátorovi divadelných podujatí, školení a festivalov S. Chrenovi sa dočítate vo festivalovej reflexii Michala Babiaka.

VIAC INFO ↓
Divadlo Na skok, Raslavice: Mária Stuart. Foto: Michal Lašut

O troch divadelných dňoch

„XXXI. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2023 sa vo viacerých predstaveniach a zložkách jednotlivých inscenácií čiastočne priblížil k hľadaniu a napĺňaniu podstaty kresťanského divadla, ktoré na pravdu, dobro a krásu nechce rezignovať,“ píše v správe z festivalu Martin Timko
Prečítajte si reflexiu ostatného ročníka, ktorým Gorazdov Močenok vstúpil do štvrtej dekády svojej existencie.

VIAC INFO ↓
Slávnostné otvorenie. Foto: Peter Bednár

Festival amatérskeho divadla či skôr showcase z divadelnej dielne ZUŠ J. Rosinského?

Aké bolo FAD-ko (ako Festival amatérskeho divadla domácky nazývajú nitrianski divadelníci združení okolo tamojšej ZUŠ-ky a osvety)? Zuzana Timčíková, členka poroty, píše: „Tón festivalu udalo jeho nekonvenčne poňaté otvorenie. Riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre a hlavná koordinátorka festivalu Silvia Bartáková namiesto zdĺhavých klišé príhovorov prenechali priestor práve mladým tvorcom združeným okolo ZUŠ J. Rosinského. Tí si pripravili zábavne ladený performatívny vstup, v ktorom priam recesisticky otvárali rôzne veci – od balíčka orieškov až po téglik jogurtu, ktorého obsah si následne performer demonštratívne vylial na hlavu. Scénické diela z tvorby súborov zo ZUŠ J. Rosinského poukazujú na inšpiratívne spojenia pedagógov, bývalých absolventov či súčasných žiakov školy, kde sa veľká miera otvorenosti vo vzájomných vzťahoch následne odráža v odvážnych témach či autorskom kolektívnom prístupe.“

VIAC INFO ↓
To je všetko, žiadne ďalšie príspevky v tejto rubrike zatiaľ nie sú.