logotyp: JAVISKO.sk

RUBRIKY

Festivaly, súťaže, prehliadky

Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica: Horror vacui. Foto: Peter Zbončák

Vo Zvolene o legendách, súčasnom tanci i možných spoluprácach

Zvolen nie je iba jedno z kľúčových historických a kultúrnych centier Slovenska. Je to tiež mesto s vizuálnym smogom, developerským apetítom, mastnou zapekankou či pestrofarebnou architektúrou slovenskej verzie neoliberalizmu konca 90. rokov a zároveň mesto, kde klíčia drobné prevádzky s kvalitnou kávou, rekonštruuje sa nádherná budova knižnice a je pripravený projekt revitalizácie pýchy mesta – Zvolenského zámku. A na dôvažok, už po štyridsiaty deviatykrát sa tu na začiatku júna odohrala jedinečná divadelná udalosť – Zámocké hry zvolenské.

VIAC INFO ↓
Divadlo DISK, Trnava: CHOLESTEROL

Belopotockého Mikuláš 2023. Aký je jazyk dvadsiateho prvého storočia v prúdoch súčasného divadla?

„Prestížny festival, ktorý je vrcholom všetkých činoherných prehliadok, ukázal, ako tvorcovia súčasného ochotníckeho divadelného sveta uvažujú a akým jazykom sa vyjadrujú, prípadne aký jazyk kreujú. Nosnou témou tohtoročných inscenácií bola manipulácia v rôznych formách. Je to príznačné pre dobu, v ktorej žijeme a ktorú žijeme. Stále sa obávame, že nás niekto manipuluje – často sa stráca to, čo je a čo nie je reálne. Stretávame sa s prevracaním právd, hodnôt, reality. Či už zo strany štátu, či jednotlivcov,“ píše v hodnotení Belopotockého Mikuláša Renata Jurčová. Aké ďalšie témy a otázky priniesol 48. ročník sa dočítate v článku.

VIAC INFO ↓
Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, Prievidza: Ženba

Belopotockého Mikuláš ako festival pluralizmu

„V takomto kontexte je možné pozerať sa aj na výsledky, ku ktorým sa dopracovali divadelníci v línii tradičného divadla na tohtoročnom Belopotockého Mikuláši – ako na festival pluralizmu, kde najrozličnejšie poetiky, autorské odkazy, divadelné techniky atď. sa prezentovali v tom najkrajšom ponímaní postmodernizmu: dedinské súbory vedľa mestských, tradičnejšie postupy verzus inovatívnejšie, zámer rekonštrukcie „starého dobrého divadla“ oproti radikálnejším čítaniam klasiky atď.“ píše vo svojom záverečnom hodnotení Belopotockého Mikuláša 2023 Michal Babiak. V akom kontexte a aké témy priniesli divadelníci v rámci tradičných prúdov? Dozviete sa v článku.

VIAC INFO ↓
Divadlo Dúhadlo, Bratislava: ČUDO. Foto: Jaroslav Dvorský

8. Festival divadla mladých. Tiché výkriky na FEDIM-e

„Na tohtoročnom FEDIM-e sa na témy duševného zdravia naladil každý mládežnícky divadelný súbor. Psychike jedinca venujeme v dnešnej dobe minimálnu starostlivosť najmä v detskom veku, keď to odreté koleno naozaj bolí a je v poriadku plakať hoci aj hodinu. Lebo to jednoducho bolí. A keď nám niekto kričí do tváre, aby sme nerevali, berie nám našu bolesť, s ktorou sme sa nestihli rozlúčiť. Potom nevieme, či tie ďalšie bolesti sú väčšie alebo menšie, okrúhle alebo hranaté…
V divadelnom ponímaní sa na FEDIM-e stretli mnohí talentovaní a múdri ľudia, ktorí nemusia ticho kričať, veď to sa ani nedá, to vedela len Helen Weiglová v postave Matky Guráže.“ – píše vo svojej správe z 8. ročníka Festivalu divadla mladých Katarína Mišíková Hitzingerová.

VIAC INFO ↓
Divadielko na dlani, Voderady: TAKÁ NEOBYČAJNÁ HODINA. Foto: Roman Artim

50. Zlatá priadka. Na vlnách imaginácie, objavovania a kreativity

„Umelecko-estetická hodnota tohtoročnej jubilejnej Zlatej priadky obnažuje posolstvo spred rokov, keď sa divadlo hrané deťmi muselo emancipovať spomedzi ostatných dramatických druhov amatérskeho javiska.
V súčasnom divadle hranom deťmi aj medzi tými najlepšími vidíme posun od imitácie skutočnosti k tvarovej rozmanitosti zohľadňujúcej skúsenosti a vek dieťaťa. V posledných rokoch tvorcovia vo svojich inscenáciách nepoukazujú prostredníctvom detí na to, čo ich trápi a ako svet okolo seba vidia, ale javiskový tvar nadobúda aj výrazný estetický zmysel. Vnímame premenu praktických významov na estetické, čo je výsada umenia.“ píše vo svojom hodnotení 50. ročníka Zlatej priadky Ľubo Šárik. Prečítajte si viac o témach a kvalite inscenácií v súčasnom detskom divadle na Slovensku.

VIAC INFO ↓
Študentské divadlo Prešovskej univerzity: Ňej po vašemu budze... Foto: Slávka Kmečová

Študenti, ňej po vašemu budze! Správa z 57. Akademického Prešova

57. ročník Akademického Prešova kumuloval kreatívnu energiu do prasknutia. Študentské divadlo sa stalo pomyselným lakmusovým papierikom nálad, ktoré prevládajú medzi študentstvom a nastavujú nám trpké zrkadlo. Súťažnej kategórii dominovali skôr intímne spovede (Ne/obmedzená, Neznámy/i, Ide o život, Metiamtamus repertenta), ale aj spoločensko-politické sondy prekračujúce rámec lokálnosti (Tri śestri, Trojkolka, Ňej po vašemu budze…).

VIAC INFO ↓
DS Na skok (Raslavice): Tri śestri

55. Palárikova Raková

„Počas 55. Palárikovej Rakovej, národnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, sa v súťažnej sekcii predstavili štyri divadelné zoskupenia. Každé z nich prinieslo originálnu a autentickú umeleckú výpoveď, svojbytnú poetiku, tému a tiež špecifický pohľad na réžiu, prácu s priestorom, hereckú tvorbu.“ Viac o tohtoročnom festivale sa dočítate v reflexii Viktora Kollára.

VIAC INFO ↓
To je všetko, žiadne ďalšie príspevky v tejto rubrike zatiaľ nie sú.