logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Informačné defilé

Stáž v Národnom osvetovom centre?

Národné osvetové centrum ponúka flexibilné miesta pre stážistov, ktoré sú pod dohľadom tvorivého kolektívu profesionálov z oblasti kultúry. Zostav práve ty s nami nový a pútavý odkaz, ukáž čo je v tebe a ak budeš šikovný/á, ponúkneme ti dlhodobú spoluprácu. Viac info v článku.

VIAC INFO ↓

Zdroje performera / Zdroje tvorivosti

Ako pretaviť svoje osobné a spoločenské postoje do umeleckej tvorby? Aké konanie prináša interpret vo svojej základnej fyzikalite a aké je jeho využitie v rámci inscenačného procesu? Odpovede môžete nachádzať na kreatívnom víkendovom podujatí 2. – 3. februára 2024 pod vedením významnej slovenskej režisérky Júlie Rázusovej. Organizuje FolkLab.

VIAC INFO ↓

Vzdelávací seminár (nielen) pre pedagógov: K umeleckému prednesu

EDUdrama, Renata Jurčová a Nová Cvernovka vás pozývajú na workshop umeleckého prednesu.
Vzdelávací seminár je určený pre pedagógov, tvorcov i hodnotiteľov. Účastníci budú prechádzať jednotlivými fázami vzniku umeleckého prednesu od výberu textu cez interpretáciu až po realizáciu a možnosti využitia prostriedkov umeleckého prednesu.

VIAC INFO ↓

Súťaž DRÁMA 2023

Divadelný ústav vyhlásil 24. ročník súťaže DRÁMA. Súťaž je otvorená pre všetkých, ktorí by sa chceli so svojou tvorbou uchádzať o víťazstvo v súťaži pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2023.

VIAC INFO ↓

NOC DIVADIEL: Sen noci divadelnej

Európske podujatie prezentujúce divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí. Skúmajte, objavujte, zapájajte sa alebo sa len príjemne usaďte, vnímajte a nechajte sa unášať divadlom celú noc.
Mottom tohto ročníka je Sen noci divadelnej.

VIAC INFO ↓

Režijný workshop

Prihláste sa na jednodňový vzdelávací praktický seminár pod vedením odbornej lektorky Kataríny Hitzingerovej. Obsahom vzdelávacieho procesu bude dramaturgia a analýza divadelnej hry a mnoho ďalších tém súvisiach s tvorbou inscenácie.

VIAC INFO ↓

LAST CALL – zapojte sa do unikátneho projektu NOC DIVADIEL

Ak máte záujem zúčastniť sa so svojím divadelným programom podujatia Noc divadiel 2023, môžete tak urobiť ešte do piatka 06. 10. 2023 vrátane. Noc divadiel je európske podujatie prezentujúce divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí. Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať, zapájať sa do diania či sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom celú noc. Mottom tohto ročníka je „Sen noci divadelnej“.

VIAC INFO ↓

Kurz divadla poézie

Prihláste sa na bezplatný online kurz, v ktorom sa dozviete viac o tvorbe divadla poézie. Počas októbra a novembra 2023 s Renatou Jurčovou, odbornou pracovníčkou pre umelecký prednes Národného osvetového centra.

VIAC INFO ↓
To je všetko, žiadne ďalšie príspevky v tejto rubrike zatiaľ nie sú.