logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Aktuality

Súťaž ŽATVA DRÁMY

Žatva drámy je celoštátna súťaž dramatickej tvorby neprofesionálnych autoriek a autorov od 15 rokov s dvomi súťažnými kategóriami – inscenované texty a neinscenované texty.

Autori víťazných textov sa zúčastnia rozborových seminárov na vrcholnom festivale ochotníckeho divadla Scénická žatva a získajú možnosť publikovať svoj text v online časopise javisko.sk.

Prihláste svoj text na chcemsaprihlasit.sk

Prihlášky môžete podávať do 30. júna 2024.

Základné pravidlá:

  • Do súťaže sa môže prihlásiť iba neprofesionálny autor – to je taký, ktorého žiadny text (ani nesúťažný) nebol do termínu uzávierky súťaže inscenovaný v profesionálnom divadle.
  • Súťaž je určená pre pôvodnú dramatickú tvorbu, nie pre dramatizácie, adaptácie, koláže či montáže iných diel.
  • Hodnotenie textov sa uskutočňuje neanonymne.
  • Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, prípadne v niektorom zo slovenských nárečí.

Do každej súťažnej kategórie môžete prihlásiť maximálne 1 dramatický text. Áno, môžete teda súťažiť naraz s dvomi dramatickými textami – jedným inscenovaným a jedným neinscenovaným.

Kompletné propozície súťaže nájdete na stránke www.chcemsaprihlasit.sk.

O Žatve drámy

Žatva drámy je celoštátna súťaž dramatickej tvorby neprofesionálnych autoriek a autorov od 15 rokov. Súťaž Žatva drámy zámerne neobmedzuje prihlasovanie dramatických textov, ktoré už boli inscenované, aby sa autori nemuseli rozhodovať, či majú text prihlásiť do súťaže alebo ho ponúknuť divadelnému súboru.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tvorby dramatického textu.

Žatva drámy vznikla pri príležitosti 100. výročia vzniku celoslovenských divadelných pretekov v Martine (1923). Priamym pokračovateľom divadelných pretekov je festival neprofesionálneho divadla Scénická žatva, ktorý sa koná doteraz. Žatva drámy svojím názvom odkazuje práve na Scénickú žatvu.

Najúspešnejší autori dostanú pozvanie na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa bude konať počas festivalu Scénická žatva 2024 v Martine. Na rozborových seminároch dostanú autori vybraných textov spätnú väzbu od odbornej poroty, ktorú tvoria profesionálni dramatici a dramaturgovia.

#Scénická_žatva  #Žatva_drámy 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

PODOBNÉ ČLÁNKY