logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Category: Metodické listy

Ako urobiť lacno a rýchlo úspešné ochotnícke divadlo. Časť štvrtá: Divadlo pre študentov na stredných školách

K prvému metodickému materiálu Javiska ako online platformy sme si dovolili pristúpiť s dávkou recesie. Jedným z najkreatívnejších v tejto oblasti je nepochybne dramatik, dramaturg a režisér Karol Horváth. Štvrtá časť série metodických textov na tému – ako urobiť lacno a rýchlo úspešné ochotnícke divadlo má názov Ako urobiť lacno a rýchlo úspešné ochotnícke divadlo. Časť štvrtá: Divadlo pre študentov na stredných školách. Príjemné čítanie. ;D

VIAC INFO ↓

Ako urobiť lacno a rýchlo úspešné ochotnícke divadlo. Časť tretia: Divadlo pre deti na základných školách

K prvému metodickému materiálu Javiska ako online platformy sme si dovolili pristúpiť s dávkou recesie. Jedným z najkreatívnejších v tejto oblasti je nepochybne dramatik, dramaturg a režisér Karol Horváth. Tretia časť série metodických textov na tému – ako urobiť lacno a rýchlo úspešné ochotnícke divadlo má názov Ako urobiť lacno a rýchlo úspešné ochotnícke divadlo. Časť tretia: Divadlo pre deti na základných školách. Príjemné čítanie. ;D

VIAC INFO ↓

Ako urobiť lacno a rýchlo úspešné ochotnícke divadlo. Časť druhá: Divadlo pre deti v materských školách

K prvému metodickému materiálu Javiska ako online platformy sme si dovolili pristúpiť s dávkou recesie. Jedným z najkreatívnejších v tejto oblasti je nepochybne dramatik, dramaturg a režisér Karol Horváth. Druhá časť série metodických textov na tému – ako urobiť lacno a rýchlo úspešné ochotnícke divadlo má názov Divadlo pre deti v materských školách.

VIAC INFO ↓
default thumbnail: JAVISKO.sk

Dramatizácia prozaického textu

Po článkoch o krátení a adaptáciidramatického textu, ktoré sme uverejnili v minulých číslach Javiska, uzatvárame triptych o práci s divadelným textom fenoménom dramatizácie. Čiže spôsobom, ktorým tlmočíme epický alebo lyrický text do dramatickej formy. TEXT: Karol Horváth FOTO: TEXT BEZ FOTO Základné pojmy Základnou stavebnou jednotkou drámy je dramatická situácia. Tá je nadviazaná

VIAC INFO ↓
Doplnkové mimoslovné prostriedky v prednese

Doplnkové mimoslovné prostriedky v prednese

Pri vnímaní umeleckého prednesu si treba uvedomiť, že okrem slovných prostriedkov existujú aj mimoslovné prostriedky, ktoré ovplyvňujú celé vyznenie textu a podporujú umeleckú výpoveď. Tieto mimoslovné prostriedky sa delia na pohybové a doplnkové – atmosférotvorné. V minulom čísle Javiska sme si rozobrali pohybové a teraz bude reč o doplnkových mimoslovných

VIAC INFO ↓
Adaptácia dramatického textu

Adaptácia dramatického textu

V minulom čísle Javiska sme sa venovali kráteniu dramatického textu. Ak nám však z rôznych dôvodov vykrátený dramatický text nestačí, môžeme siahnuť po iných dramatických zdrojoch a skúsiť adaptáciu. TEXT: Karol Horváth FOTO: Archív NOC Čo je adaptácia? Adaptácia dramatického textu je úprava, ktorá má pôvodný text prispôsobiť zmeneným podmienkam. Adaptovať môžeme

VIAC INFO ↓