logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Aktuality

Foto: Divadelný ústav

Jon Fosse. Držiteľ Nobelovej ceny za literatúru 2023

Držiteľom Nobelovej ceny za literatúru sa stal v októbri nórsky spisovateľ a dramatik Jon Fosse. Výber z jeho dramatickej tvorby vydal v slovenčine Divadelný ústav.

Jon Fosse je po Henrikovi Ibsenovi najhranejším nórskym dramatikom a v súčasnosti najhranejším európskym dramatikom. Je aj úspešným autorom románov, zbierok básní či esejí. V jeho hrách zo skoršieho obdobia sa dramatický konflikt spravidla odohráva v rodine. Neskoršie texty sú situované do nešpecifikovaného priestoru, ktorý je alegorickou zónou medzi životom a smrťou. Tematizujú archetypálnu problematiku ťaživej ľudskej existencie a smrteľnosti. Bezčasovosť a náznakovosť v budovaní postáv či deja, fragmentarizácia, odkazy na absurdnú drámu, opakovanie a varírovanie, minimalistické dialógy bez interpunkcie pripomínajúce voľný verš tvoria nenapodobniteľnú, mrazivú a zároveň magickú „polárnu žiaru“ hier Jona Fosseho. „Nový Ibsen“ či „Beckett 21. storočia“ je autorom vyše 40 dramatických textov, preložených do vyše 40 jazykov, medzi nimi aj do slovenčiny.

Prvý knižný výber divadelných hier renomovaného nórskeho dramatika a prozaika v slovenskom jazyku u nás vydal Divadelný ústav. Zbierka Jon Fosse: Hry vyšla v roku 2017 v rámci edície Svetová dráma – antológie v preklade jeho manželky Anny Fosse. Obsahuje divadelné hry Niekto príde (Nokon kjem til a komme), Dieťa (Barnet), Noc spieva (Natta syng sine songar), Variácie na smrť (Dødsvariasjonar), Sloboda (Fridom), Žiť v utajení (Leve hemmeleg), More (Hav).

„Anna Fosse je výborná prekladateľka, ale najmä znalkyňa severskej literatúry a drámy. Tým, že jej je blízky stredoeurópsky kontext, vie presne vycítiť témy, ktoré sú nám blízke, resp. tie, ktoré by nás mohli a mali zaujať, a preto jej výber vždy rešpektuje kontexty. Presne takto postupovala aj v prípade publikácie Severská dráma, ale aj pri koncipovaní knihy Jon Fosse: Hry,“ povedala o spolupráci s prekladateľkou riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. 

Pod hlavičkou tejto inštitúcie vyšiel výber Fosseho dramatickej tvorby u nás vôbec prvýkrát v slovenskom jazyku. V rovnakom roku sa dramatik stal patrónom festivalu Nová dráma/New Drama. Súčasťou programu bola aj masterclass, počas ktorej ponúkol svoj autorský pohľad na tvorbu dramatického textu. 

„Fosseho dramatické dielo som poznala z inojazyčných prekladov a už pri prvom čítaní som mala pocit, že autor našiel nový spôsob, ako definovať náš svet, využívajúc pri tom postupy, ktoré poznáme aj z predchádzajúcich období. Práve preto mnohých teoretikov nabáda k hľadaniu súvislých línií medzi jeho tvorbou a tvorbou napr. Becketta, Ibsena alebo Bernharda. Avšak je to len jedna rovina, ktorá sa núka ako prvá. Hovoríme pri nej iba o formálnych zhodách so spomínanými dramatikmi (repetitívnosť motívov, replík a pod.), o grafickom spôsobe koncipovania replík a pod. Podstata vnímania Fosseho by mala viesť k vnímaniu obsahových hĺbok jeho reflexie sveta. Tie sa často pohybujú na pomedzí známeho a neznámeho, viditeľného a utajeného, života a smrti… Istá relativizácia je prítomná v každej jeho hre. Darí sa mu pomenovať nepomenovateľné a so severským chladom a nadhľadom vytvoriť mimoriadne emotívne charaktery. Vytvoril autochtónny dramatický svet, ktorý narušil aj po formálnej a obsahovej stránke všetko dovtedy známe a vyskúšané,“ dodala Vladislava Fekete. 

Divadelný ústav získal za vydanie diela Jon Fosse: Hry Uznanie Literárneho fondu za výnimočný edičný čin za rok 2017Anna Fosse získala za preklad diela Jon Fosse: Hry Prémiu Literárneho fondu.

Ukážku z knihy pre Vás vybrala Andrea Dömeová, vedúca Centra edičnej činnosti Divadelného ústavu a zároveň dramaturgička bratislavského Divadla Astorka Korzo ’90.

Jon Fosse: Sloboda

Tma. Rozsvietia sa svetlá.  Stojí tam Žena a upiera zrak do zeme. Dlhá odmlka. Žena zdvihne zrak, smerom k Mužovi

ŽENA

Ale rozumieš

predsa

rozumieš predsa

teda

teda že

Teda že som

pomerne krátka odmlka

chcela byť slobodná

Pomerne krátka odmlka

Nechcela som existovať

vo všetkých tých záväzkoch

do ktorých som sa dostala

pomerne krátka odmlka

a bola som predsa

taká mladá, no

teda vtedy, keď som sa zaviazala

teda vtedy, keď som sa do nich dostala

pomerne krátka odmlka

teda do tých záväzkov

pomerne krátka odmlka

teda do tých záväzkov

ktoré ty tak dobre poznáš

MUŽ

Áno

ŽENA

A chcela som si vytvoriť 

nuž, svoje vlastné záväzky

mimoriadne krátka odmlka

chcela som

preruší samu seba

MUŽ

Ale veď teraz už si slobodná

ŽENA

Áno, asi som

MUŽ

Azda nechceš byť slobodná

ŽENA

Nie, nechcem byť slobodná

MUŽ

Prečo nechceš byť slobodná

ŽENA

Pretože človek

keď je človek slobodný

tak slobodný nie je 

ani trochu

MUŽ

Prečo nie

ŽENA

Pretože človek je vtedy

viazaný

viazaný a viazaný

iba sebou samým

MUŽ

Áno

ŽENA

A ten, čo je viazaný

sebou samým a k sebe samému

ten je

preruší samu seba, krátka odmlka

MUŽ

Osamelý

ŽENA

Nie

Áno

Odmlka

Prečítajte si rozhovor s nórskym dramatikom, ktorý publikoval časopis KOD – konkrétne o divadle (2017, č. 8 ):

Prečítajte si o vzťahu Jona Fosseho k Henrikovi Ibsenovi v rubrike Na margo časopisu KOD – konkrétne o divadle (2017, č. 5 ):

Divadelné hry Jona Fosseho sa doteraz dočkali šiestich javiskových uvedení, a to v Divadle Lab VŠMU, Divadle Astorka Korzo ’90, Jókaiho divadle v Komárne a Mestskom divadle Žilina. O inscenácii Niekto príde z MDŽ si môžete prečítať v časopise KOD – konkrétne o divadle (2021, č. 5) alebo na stránke projektu Monitoring divadiel na Slovensku.

Poetické, prozaické a esejistické tituly Jona Fosseho vydáva vydavateľstvo Modrý Peter.

Text: Divadelný ústav a Diana Laciaková

Foto: Divadelný ústav

#Anna_Fosse  #Divadelný_ústav  #Jon_Fosse 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

PODOBNÉ ČLÁNKY