logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

18. – 22. jún 2024

Hviezdoslavov Kubín

Počkaj, vtáčik, neuleť!
Poletíme spolu hneď.

Vrtíš hlávkou. Čudno ti,
že chcem lietať ako ty?

Ako ty mám krídla dve,
ale kdesi schované.

Počuduj sa, môj milý,
trochu sa mi skrivili.

Pristrojiť sa pristroja – 
len či v skúške obstoja?

Pavol Országh Hviezdoslav

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách – pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek – a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.

70. Hviezdoslavov Kubín bude päť dní hostiť viac ako tristo súťažiacich.

V hlavnom programe vystúpi pätnásť recitačných kolektívov a divadiel poézie a recitátori piatich kategórií od detí až po dospelých.

Vystúpenia detských recitátorov, otvorenie a záver Hviezdoslavovho Kubína budú komponované do recitátorských blokov v réžii Judity Sadílekovej. Moderátorky programov budú Veronika Mészárosová a Vanesa Hagyungová, detské programy bude hudobne sprevádzať Matej Topoľovský a v záverečnom poetickom programe vystúpi Spevácky zbor Úsmev z Prievidze.

Organizátor sľubuje zaujímavé prekvapenia v sprievodnom programe, ako napríklad besedy s Milou Haugovou a Veronikou Dianiškovou, workshop Od kvalitnej predlohy ku kvalitnému umeleckému prednesu s Maricou Šiškovouworkshop divadla poézie Básnici javiskového obrazu s Patrikom Lančaričom.

Národné osvetové centrum ďalej pripravuje:

premiéru filmu Päť tvárí prednesu o piatich úspešných pedagogičkách, ktoré pripravujú recitátorov a recitátorky Hviezdoslavov Kubín

film o histórii Hviezdoslavovho Kubína: oral history s Maricou Šiškovou, úspešnou pedagogičkou z Nitrianskeho kraja, a Jaroslavou Čajkovou, dlhoročnou odbornou pracovníčkou pre umelecký prednes v Národnom osvetovom centre, a ďalšími významnými osobnosťami Hviezdoslavovho Kubína.

Sedemdesiate výročie oslávi Hviezdoslavov Kubín aj spomienkovým večerom pod názvom Zvuky mojej citnej lýry (v réžii Patrika Lančariča), v rámci ktorého vystúpia v minulosti úspešní recitátori a recitátorky – Lenora Nátherová, Peter Zemaník, Roman Féder, Renáta Rea Jánošík Ryníková, Ingrid Zachorecová, Soňa Pariláková, Michaela Viskupičová, Adela Dukátová a Veronika Mészárosová –, a tiež hudobníčka Katarína Máliková a moderátorka Vanesa Hagyungová.

Zaujímavosťou bude aj prenesená a znovupremiérovaná výstava pod názvom Hľadám sa, hľadám…, ktorá bola vytvorená pri príležitosti stého výročia úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava. Výstava poetickým jazykom otvára možnosti interpretácie Hviezdoslavovej básne Hľadám sa, hľadám… a približuje Hviezdoslavov Kubín.

Viac informácií na https://www.nocka.sk/hviezdoslavov-kubin-70/ alebo na https://www.facebook.com/HviezdoslavovKubin.

22. – 26. jún 2024

Medzinárodné bienále divadla pre mladých TEEN THEATRE FEST

Teen Theatre Fest je medzinárodné divadelné bienále určené primárne pre mladé publikum. Reflektuje divadelnú prax, ktorá zapĺňa medzery v tvorbe pre mládež, a programovo sa zameriava na žánrové fúzie a presahy.

Vďaka svojej dramaturgickej vyprofilovanosti sa stáva jedinečným festivalom svojho druhu na Slovensku. Prináša progresívne a inkluzívne divadelné formy – od modernej činohry cez performance až po pohybové divadlo.

Festival organizuje Divadlo Jána Palárika v Trnave, ktoré sa aj týmto hlási ku svojim koreňom. Bývalé Divadlo pre deti a mládež započalo v Trnave nielen tradíciu unikátnych predstavení pre detské a mládežnícke obecenstvo, ale aj medzinárodný festival Divadlo deťom.

Na prvom ročníku TEEN THEATRE FEST sa môžete tešiť na:
  • 8 inscenácií špičkových divadiel zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Česka, Ukrajiny i Nemecka
  • koncerty, besedy, seminár mladej kritiky, predstavenia pre rodiny s deťmi, workshopy či výstavy

Hlavné motto POINT OF VIEW sa zameria na témy, ktoré v aktuálnej spoločenskej klíme mimoriadne rezonujú. Aké formy kolektívneho bytia ponúkajú queer ľudia? Ako hľadať spoločne radosť a energiu pre utopickú imagináciu? Sme ochotní prekročiť medzigeneračné konflikty? A koľko empatie unesieme voči obetiam prebiehajúcich vojnových konfliktov? Slogan „my point of view“ nie je prehĺbenie polarizácie, ale akceptovanie aj opačného názoru a základnou podmienkou tvorivej slobody. 

Viac info a vstupenky: https://www.teentheatrefest.sk/sk/.

24. – 29. jún 2024

Dotyky a spojenia

Nesúťažný divadelný festival Dotyky a spojenia vytvára platformu na prezentáciu najinšpiratívnejších divadelných inscenácií, ktoré vznikli v období jedného roka (od apríla predchádzajúceho roku do apríla aktuálneho roku). Výber inscenácií je v gescii dramaturgickej rady festivalu, ktorá okrem jednotlivých inscenácií sleduje aj najvýraznejšie trendy či problémy divadla na Slovensku.

Divadelníkom tak festival ponúka možnosť získať prehľad o tvorbe kolegov a konfrontovať sa s ňou.

Program zahŕňa tvorbu zriaďovaných aj nezriaďovaných divadiel, tvorbu divadla pre deti a násťročných, ako aj tvorbu študentov umeleckých škôl. Festival ponúka priestor na diskusie o divadle – podnecuje reflexiu divadla a vytvára priestor na dialóg tvorcov, kritikov, teoretikov a divákov.

Patrónmi 19. ročníka festivalu sú Marija Havran a Jozef Ciller. „Poviem to možno za nás viacerých. Ako výtvarníci pracujeme v divadle, ale sme skrytí v zákulisí. Nie sme tí, o ktorých ľudia vedia, ktorých poznajú. Často možno ani netušia, že existujeme. Je veľmi milé ukázať, že v divadle pracujú aj títo ľudia,“ reagovala na ponuku stať sa patrónkou festivalu Marija Havran. Prof. Jozef Ciller sa pridáva: „Divadelný festival je nedocenená vec, pretože svet zomiera na nedostatok dialógu. Začína to dnes už v rodine, pokračuje cez mesto, štát, medzinárodné súvislosti. Festival je vlastne taká zvláštna príležitosť, kde v niekoľkých rovinách vznikajú stretnutia.“

19. ročník Dotykov a spojení sa uskutoční 24. – 29. júna v Martine.

Program, vstupenky a ďalšie informácie: https://www.dotykyaspojenia.sk/.