logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

25. – 28. júl 2024

Festival Kiosk

KIOSK 17

FESTIVAL BLÍZKEHO STRETNUTIA

25. – 28. 7. 2024

V aktuálnom 17. ročníku sa Kiosk zameriava na tému INVÁZIE a jej rôznych podôb.

Invázie ako stretnutia s neznámym, ako strach z nového a z toho, čomu nerozumieme. Invazívne môžu byť rastliny, zvuky, divadelné formy, ale aj odlišné názory či cudzie kultúry. Ako na to všetko môže reagovať divadelný festival? Budeme hľadať cudzorodé prvky v mestách, v prírode, v komunitách, regiónoch, v ľuďoch a skúmať, čím nás menia a formujú. Kedy a ako je invázia násilná a devastačná, a kedy vie byť impulzom pre pokrok či nové perspektívy? 

Do Žiliny a jej okolia prináša festival slovenské divadelné aj tanečné inscenácie a performancie, rozmanité intervencie do verejného priestoru, zvukové a vizuálne inštalácie, diskusie a ďalšie viac či menej invazívne umelecké formy.

Príďte zažiť blízke stretnutie neopakovateľného druhu!

Viac: https://www.kioskfestival.sk/festival/.

31. 7. – 3. 8. 2024

Festival ArtWife

FESTIVAL ARTWIFE 2024: ZRANITEĽNOSŤ

Siedmy ročník Festivalu ArtWife bude venovaný téme Zraniteľnosť. Prostredníctvom zvolenej témy chce festivalová dramaturgia priniesť skúsenosti a poznania žien (nielen), ktoré sa ocitli na okraji spoločnosti. Zraniteľnosť sa často používa ako pojem pre označenie slabiny alebo nedostatku, teda niečo rizikové, čo treba umlčať a zneviditeľniť. Ženy sú, historicky takmer nepretržite, definované ako slabšie, a tým pádom aj ľahšie kontrolovateľné. Jedným z cieľov dramaturgie je ukázať, že zraniteľnosť nie je slabosť, práve naopak, že v sebe často ukrýva odhodlanie a silu. Odprezentované budú príbehy, skúsenosti a umelecké výpovede o ženách, ktoré sú často viacnásobne diskriminované, žien migrantiek, samoživiteliek, telesne i duševne znevýhodnených, queer žien, žien vysporiadavajúcich sa so starnutím atď. Snahou podujatia je tak opäť dať priestor hlasom dlhodobo umlčiavaným, ostrakizovaným, zabudnutým a zároveň premýšľať o tom, ako toto spoločenské status quo meniť.

Hostia: Lovisa Gunnardottir, Evita Manji, Saša Uhlová, Jasna Zmak, Alice Koubová, Kateřina Kolářová, Tomáš Janypka, Sárka Homfray, Vojtik, Cherym, Julia Sokolová, Marek Torčík, Eva Priečková, Alžbeta Stančáková, Amelie Siba, Kozmos a ďalší

Viac: https://www.dieradosveta.sk/program/festival-artwife-2024-zranitelnost/.

2. – 10. august 2024

Festival Jiráskův Hronov

Jiráskův Hronov je medzinárodný festival amatérskeho divadla v Hronove v Královohradeckom kraji v Českej republike.

Celoštátna medzidruhová prehliadka amatérskeho divadla s medzinárodnou účasťou, nesúťažná prehliadka otvorená všetkým divadelným druhom, žánrom, najrôznejším inscenačným postupom, štýlom a poetikám.

Program tvorí výber najlepších inscenácií ochotníckeho divadla – činoherného, pohybového či experimentálneho.

V rámci festivalu prebiehajú i vzdelávacie semináre, workshopy, diskusné kluby či výstavy.

Viac: https://jiraskuvhronov.eu

28. – 31. august 2024

Scénická žatva

102. ročník vrcholného festivalu neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu s medzinárodnou účasťou od 28. do 31. 8. 2024 v Martine.

Scénická žatva – najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe. Vrcholná prehliadka tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla (činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla, divadla dospelých hrajúcich pre deti, divadla mladých, detskej dramatickej tvorivosti, divadla poézie a umeleckého prednesu).

Jednou z hlavných aktivít Scénickej žatvy je vzdelávanie v neprofesionálnom divadle. Do procesu odborného vzdelávania sa zapájajú aj profesionálni dramaturgovia, režiséri, herci, scénografi a teatrológovia.

Toto podujatie sa prostredníctvom sprievodných akcií (výstavy, prednášky, koncerty a vystúpenia na uliciach, vo festivalovom stane atď.) otvára nielen divákom divadelných predstavení, ale je aj pestrým kultúrnym podujatím pre obyvateľov a návštevníkov mesta i regiónu.

V rámci európskej siete festivalov amatérskeho divadla AITA/IATA má festival veľký kredit a je zaraďovaný medzi štyri najkvalitnejšie festivaly amatérskeho divadla v Európe, čo sa týka organizácie podujatia, ale najmä kvality prezentovaných inscenácií. Toto uznanie je dedičstvom niekoľkých generácií odborných pracovníkov a metodikov amatérskeho divadla, ktorí začali a udržiavali tradíciu postupových (viacstupňových) súťaží neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu.

Viac: https://www.scenickazatva.eu/2024/.