logotyp: JAVISKO.sk

RUBRIKY

22. – 27. september 2023

Medzinárodný festival Divadelná Nitra

32. ročník Divadelnej Nitry sa uskutoční 22. – 27. septembra 2023.

Festival patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia na Slovensku už od roku 1992. Každoročne prináša do Nitry súčasné performatívne umenie z rôznych krajín Európy, ale aj rôznorodé diskusie, prednášky, koncerty, workshopy a ďalší sprievodný program.

Program Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa už od prvého ročníka nesie v znamení konkrétnej témy, vyjadrenej jeho podtitulom. Výnimkou nie je ani 32. ročník, ktorý nesie podtitul 

odozvy / responses

odozva – ohlas – ozvena – odraz – reakcia – odpoveď

 • odozva ako predpoklad existencie
 • odozva ako základná podmienka komunikácie
 • odozva ako reakcia na konanie človeka, systému, mechanizmu
 • odozvy srdca
 • odozva organizmu
 • divácka odozva
 • odozva v médiách
 • diplomatická odozva
 • odozva prírody na konanie človeka
 • odozva prístroja, internetu, monitoru
 • test odozvy

Viac na stránke festivalu: https://nitrafest.sk

28. 9. – 8. 10. 2023

Divadelný Spiš

Festival Divadelný Spiš je prehliadkou komorných inscenácií slovenských a zahraničných divadiel.

Na začiatku projektu stál Emil Spišák, ktorý v roku 2008 festival založil. Jeho cieľom bolo prezentovať divákom na Spiši komorné inscenácie slovenských profesionálnych divadiel.

Festival sa na Spiši etabloval a získal si obľubu domáceho publika.

13. ročník sa uskutoční 28. 9. – 8. 10. v niekoľkých divadelných a kultúrnych priestoroch vrátane námestia v Spišskej Novej Vsi.

Program a viac informácii nájdete na stránke festivalu: https://divadelnyspis.sk/program-festivalu/

19. – 21. október 2023

Medzinárodný festival poézie vo Valašskom Meziříčí

58. ročník Medzinárodného festivalu poézie vo Valašskom Meziříčí, domácky známy aj ako VALMEZ, sa bude konať 19. – 21. októbra 2023. Na festivale spolupracuje aj Národné osvetové centrum.

Súťaž amatérskych recitátorov z Českej a Slovenskej republiky je rozdelená do dvoch vekových kategórií:

 1. kategória: ročníky narodenia 2002 – 2006
 2. kategória: ročník narodenia 2001 a nižšie

Recitátori môžu získať okrem prvého, druhého a tretieho miesta aj Cenu Jiřího Brolla, Cenu Jiřího Demla, Cenu Vladimíra Justla a Cenu starosty Města Valašské Meziříčí.

Súčasťou festivalu je rozborový seminár a sprievodný kultúrny program.

Podrobnejšie informácie nájdete na mfp.kzvalmez.cz.