logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Category: Aktuality

Mária Danadová a Monika Kováčová. Foto: Mária Danadová

Nezávislé divadelné zoskupenie Odivo. Vášeň pre autorské divadlo a formovanie vlastnej poetiky

V apríli 2024 oslávilo nezávislé divadelné zoskupenie Odivo desať rokov existencie. Jeho zakladateľky Mária Danadová a Monika Kováčová celý mesiac oslavovali – reprízami svojich inscenácií v Banskej Bystrici, Bratislave aj na Akademickom Prešove. Na ich ochotnícke začiatky aj na to, čo ich spojilo do Odiva a koľko úsilia stojí udržať v chode nezávislé divadlo, sa ich opýtala Lenka Dzadíková.

VIAC INFO ↓
D-štúdio: Tri gaštanové kone. Foto: Peter Cagáň

Thalia. Ako sa darilo divadlu mladých a dospelých v Trenčianskom kraji?

Na tohtoročnej Thalii, prehliadke divadla mladých a divadla dospelých v trenčianskom kraji, zarezonovali metaforické obrazy Lucie Kráľovej v inscenácii Tiene minulosti a závideniahodná umelecká a estetická úroveň Troch gaštanových koní prievidzského D-štúdia.
Viac o víťazných inscenáciách FEDIM-u a Belopotockého Mikuláša, ale aj o celkovej úrovni tohto ročníka sa dozviete od členov poroty Zuzany Galkovej, Romana Hargaša a Michala Babiaka.

VIAC INFO ↓
Július Krajčík. Foto: Jakub Kovalík

Beniakove Chynorany sú úprimným pokusom prehĺbiť, skvalitniť a zintenzívniť úroveň ľudskej i umeleckej komunikácie

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany sa v decembri 2023 konal už po tridsiatykrát. Krátko po tom, presne 19. februára si v Chynoranoch pripomínali 130. výročie narodenia svojho rodáka, významného slovenského básnika Valentína Beniaka.
Cesta tridsaťročného festivalu, dnes už plne etablovaného v umeleckom i odbornom povedomí, ktorý každoročne počas troch festivalových dní prináša nielen súťaž v umeleckom prednese poézie, ale aj bohatý kultúrny program, v našich podmienkach nebola ľahká. Vďaka zanietenosti zakladateľov a neopakovateľne prajnej atmosfére sa festival pomaly profiloval a nachádzal si miesto medzi recitátormi, laickou i odbornou verejnosťou.
O ceste Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany až k podobe, ktorú poznáme dnes, sa s jeho zakladateľom a súčasne riaditeľom Júliusom Krajčíkom rozprávala Martina Koval Majerníková.

VIAC INFO ↓

Hľadáte text na Hviezdoslavov Kubín? Mám dobrú a zlú správu: bez čítania to nepôjde!

V dnešnej dobe, keď sa veľa hovorí o kríze čítania s porozumením a o potrebe kritického myslenia, by sme mohli v školách využiť práve umelecký prednes. Pri jeho príprave sa deti učia klásť otázky, hľadať súvislosti, pomenúvať emócie, chápať konanie postáv a uvažovať o tom, ako by sa ony zachovali v konkrétnej situácii. Učia sa komunikovať s poslucháčmi, sebavedome vysloviť svoj názor a tiež prijať spätnú väzbu na súťažiach, akceptovať iný názor, zamyslieť sa nad pripomienkami a zvážiť, ktoré sú pre ne prínosné.
Profesionálna lektorka umeleckého prednesu Eliška Sadíleková definuje v ďalšom diele seriálu Hľadáte text na Hviezdoslavov Kubín? texty vhodné na prednes a zamýšľa sa nad hodnotou čítania a otváraním komunikácie pre dnešnú generáciu.

VIAC INFO ↓

Ako urobiť lacno a rýchlo úspešné ochotnícke divadlo. Časť štvrtá: Divadlo pre študentov na stredných školách

K prvému metodickému materiálu Javiska ako online platformy sme si dovolili pristúpiť s dávkou recesie. Jedným z najkreatívnejších v tejto oblasti je nepochybne dramatik, dramaturg a režisér Karol Horváth. Štvrtá časť série metodických textov na tému – ako urobiť lacno a rýchlo úspešné ochotnícke divadlo má názov Ako urobiť lacno a rýchlo úspešné ochotnícke divadlo. Časť štvrtá: Divadlo pre študentov na stredných školách. Príjemné čítanie. ;D

VIAC INFO ↓

Ako urobiť lacno a rýchlo úspešné ochotnícke divadlo. Časť tretia: Divadlo pre deti na základných školách

K prvému metodickému materiálu Javiska ako online platformy sme si dovolili pristúpiť s dávkou recesie. Jedným z najkreatívnejších v tejto oblasti je nepochybne dramatik, dramaturg a režisér Karol Horváth. Tretia časť série metodických textov na tému – ako urobiť lacno a rýchlo úspešné ochotnícke divadlo má názov Ako urobiť lacno a rýchlo úspešné ochotnícke divadlo. Časť tretia: Divadlo pre deti na základných školách. Príjemné čítanie. ;D

VIAC INFO ↓

Svetový deň divadla

Autorom tohtoročného posolstva k Svetovému dňu divadla je nórsky dramatik a laureát Nobelovej ceny za literatúru za rok 2023 Jon Fosse. Má názov Umenie je mier.

VIAC INFO ↓
To je všetko, žiadne ďalšie príspevky v tejto rubrike zatiaľ nie sú.