logotyp: JAVISKO.sk

MENU

Aktuality

Michal Kováč-Adamov

Michal Kováč-Adamov. Nestor ochotníckeho divadelníctva na Slovensku

Lúčime sa s jednou z najvýznamnejších osobností slovenského ochotníckeho divadla, naším dlhoročným spolupracovníkom a veľkým učiteľom Mišom Kováčom-Adamovom. Stretli sme sa ešte minulý rok v auguste, na stej Scénickej žatve, kde bol hosťom slávnostného galaprogramu Stokrát siali, stokrát žali, a spomínal na zakladanie festivalu i na dôležité momenty organizácie diania

VIAC INFO ↓
Zlatá priadka 2023

Päťdesiatkrát Zlatá priadka

Pri príležitosti 50. výročia Zlatej priadky, súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti, sme položili odborným pracovníčkam divadelného oddelenia Osvetového ústavu/Národného osvetového centra, ktoré sa venovali detskému divadlu a detskej dramatickej tvorivosti, niekoľko otázok. Na otázky, ktoré boli orientačné, odpovedali: Brigita Hamvasová-Koppová, Elena Bakošová-Zlatošová, Iveta Meszárošová-Žáková, Slavka Civáňová a Ľubomír Šárik.

VIAC INFO ↓
E. Bakošová režíruje bábkovú hru Pod perinou, na perine v D 121, marec 2023

Divadlo považujem za dar

Rozhovor s jubilujúcou autorkou, režisérkou a teoretičkou v oblasti detskej dramatickej tvorivosti Elenou Bakošovou: Divadlo považujem za dar. A každý dar prijímame dvoma spôsobmi: rozumom a srdcom. Prvý nás informuje, druhý formuje. Oboje nám treba. Pýtam sa seba, teba, vás: čo urobíme pre ďalšie prebývanie divadla medzi nami?

VIAC INFO ↓
Vzdelávanie divadlom

Vzdelávanie divadlom

Čo motivuje pedagógov a pedagogičky využívajúcich princípy dramatickej edukácie? Ako môže divadlo reflektovať prežívanie mladých ľudí v súčasnom svete plnom kríz a turbulentných zmien? Aj na tieto otázky sa pokúsila odpovedať konferencia Divadlo pre deti, ktorú už štvrtý rok zorganizovalo kultúrne centrum Viola v Prešove. TEXT: Jakub Molnár FOTO: Dominika Kozáková Problematika umeleckého vzdelávania

VIAC INFO ↓
default thumbnail: JAVISKO.sk

Zuzana Dovičáková: Uterus

Časti Osoby a obsadenie: ANNA KATOVICKÁ EMA ŠÉFOVÁ MAJA HLAVA 1 až 4 TETA MESAČNÁ BLUDIČKA SESTERNICA SESTRIČKA BLAVAČKA ŠKREKY PÁN MĹKVY KAROL PRIATEĽ Scéna I. Na javisku sú dve ženy. Jednej nevidieť do tváre, sedí k divákom chrbtom a vášnivo gestikuluje. Druhá, ktorej vidieť tvár, na ňu hľadí takmer bez

VIAC INFO ↓
To je všetko, žiadne ďalšie príspevky v tejto rubrike zatiaľ nie sú.