logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# DDS Bebčina

Nasycovanie tvaru. Divadlo poézie na 69. ročníku Hviezdoslavovho Kubína

Šesťdesiatdeväť ročníkov sa neudeje len tak. Stoja za tým ľudia, ktorí sa o festival starajú a chránia ho aj v ťažkých spoločensko-politických situáciách. A, samozrejme, sacrum – vnútorné opodstatnenie. Prečo to robíme, má to umeleckú kvalitu, môže to zotrvať, dokáže sa to zvnútra naplniť?

Jerzy Grotowski, poľský divadelný režisér a teoretik, významný reformátor divadla, hovorí v kontexte svojej teorémy o „svätom hercovi“ o akte sebaprenikania, objavovania samého seba, spojenom s obetou časti samého seba. Rola sa má využívať ako trampolína, nástroj, s pomocou ktorého študujeme, čo je skryté za našou každodennou maskou – najvnútornejšie jadro našej osobnosti.

Takúto divadelne posvätnú prácu vykonávajú každý rok všetky generácie účastníkov Hviezdoslavovho Kubína, a tým napĺňajú sacrum podujatia. A inak tomu nebolo ani v jeho predjubilejnom ročníku.

VIAC INFO ↓
Divadielko na dlani, Voderady: TAKÁ NEOBYČAJNÁ HODINA. Foto: Roman Artim

50. Zlatá priadka. Na vlnách imaginácie, objavovania a kreativity

„Umelecko-estetická hodnota tohtoročnej jubilejnej Zlatej priadky obnažuje posolstvo spred rokov, keď sa divadlo hrané deťmi muselo emancipovať spomedzi ostatných dramatických druhov amatérskeho javiska.
V súčasnom divadle hranom deťmi aj medzi tými najlepšími vidíme posun od imitácie skutočnosti k tvarovej rozmanitosti zohľadňujúcej skúsenosti a vek dieťaťa. V posledných rokoch tvorcovia vo svojich inscenáciách nepoukazujú prostredníctvom detí na to, čo ich trápi a ako svet okolo seba vidia, ale javiskový tvar nadobúda aj výrazný estetický zmysel. Vnímame premenu praktických významov na estetické, čo je výsada umenia.“ píše vo svojom hodnotení 50. ročníka Zlatej priadky Ľubo Šárik. Prečítajte si viac o témach a kvalite inscenácií v súčasnom detskom divadle na Slovensku.

VIAC INFO ↓