logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Aktuality

Ocenenia 101. Scénickej žatvy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
o udelení cien a výsledkoch vrcholného celoštátneho festivalu neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu so zahraničnou účasťou

Názov: Scénická žatva 2023
Termín: 30. 8. –  2. 9. 2023
Miesto konania: Martin

Odborná porota:
Predsedníčka – Miriam Kičiňová (SK)
Členovia – Lenka Dzadíková (SK), Miklós Forgacs (SK), Jakub Molnár (SK), Tomáš Žižka (CZ)

Výsledky súťaže:

Ocenenie Scénickej žatvy

Scénický veniec 2023

Cena Michala Kováča – Adamova
Alena Štefková za celoživotný prínos ochotníckemu divadlu

Najlepšia hudba
Adrián Malovaník za inscenáciu NO LAND divadla dNO, Námestovo

Najlepší chorég
Ivana Kurčinová za inscenáciu Tyra detského divadelného súboru Úsmev pri ZŠ s MŠ Babín

Najlepšia scénografia
Divadelný súbor Naboso pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra za inscenáciu Slovo o Jankovi

Najlepšia dramaturgia
Divadelný súbor B+S pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra za inscenáciu Daddy Freud
a
Divadelný súbor DISK, Trnava za inscenáciu Cholesterol

Cena za kolektívny herecký výkon
Divadlo dNO, Námestovo za inscenáciu NO LAND
a
Divadelný súbor Drobátka, Martin za inscenáciu Môj skvelý brat Robinzon

Jurodivý umelecký prednes
Denis Šatan za umelecký prednes Karol D. Horváth: Absolútny sluch

Najlepšia réžia
Lukáš Kubík za inscenáciu NO LAND divadla dNO, Námestovo

Prekvapenie Žatvy
Divadelný súbor Naboso, Nitra za inscenáciu Slovo o Jankovi

Prítomný okamih je mnohými odborníkmi popisovaný ako moment, keď je človek naplno vtiahnutý do aktivity, ktorá práve prebieha. To by vysvetľovalo napríklad Miklósovo takmer polhodinové „ešte v krátkosti jednu vec“, Molnárov dobrý pocit z výberu kraťasov či verejné predbežné prezradenie víťaza inej kategórie. Vďaka vám všetkým sa však prítomné okamihy za niekoľko dní stali príbehmi, ktoré si budeme môcť sprítomňovať v časoch nežatvy, a to je najvác.

Nový začiatok, ktorý naznačuje 101. ročník, sa ukazuje ako renesančný. Na Žatvu sa opäť dá postúpiť aj z iných ako tradičných festivalov (welcome back Akademický Prešov). Taktiež účinkujúce súbory, poväčšine, ostali na celý čas, vďaka čomu ste a sme sa mohli s novými spoznať a so starými bardami strieskať a pospomínať. Legendárneho DJ-a Trička v stane nemenej kvalitne vystriedal Matej Matejka, ktorý každý večer púšťal hity bombové. Preto by som ho rád takto verejne pasoval titulom DJ Tielko. Už chýba len tá fajčiarska Lýra, ale nemôžeme mať predsa všetko hneď.

Či už je to prvá, päťdesiata, šesťdesiata deviata, stá alebo stoprvá Žatva, všetky majú, žiaľ, spoločné to, že sa skončili. Ale majú spoločné aj to, že každá jedna bola iná a osobitá a hlavne, že na ňu nadviaže ďalšia. Vo všetkej dobrej vôli lepšia, ako tá predošlá a potenciálne plnšia ako tá nasledujúca. Prítomnosť lieči.

Bona fortuna, Žatvička naša!

Matej Feldbauer

Celý úvodník posledného čísla festivalového denníka, rovnako ako celé číslo si môžete prečítať:

https://www.scenickazatva.eu/2023/festivalovy-dennik-c-4

#ocenenie  #Scénická_žatva 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

PODOBNÉ ČLÁNKY