logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# Zlatá priadka

Divadielko na dlani, Voderady: TAKÁ NEOBYČAJNÁ HODINA. Foto: Roman Artim

50. Zlatá priadka. Na vlnách imaginácie, objavovania a kreativity

„Umelecko-estetická hodnota tohtoročnej jubilejnej Zlatej priadky obnažuje posolstvo spred rokov, keď sa divadlo hrané deťmi muselo emancipovať spomedzi ostatných dramatických druhov amatérskeho javiska.
V súčasnom divadle hranom deťmi aj medzi tými najlepšími vidíme posun od imitácie skutočnosti k tvarovej rozmanitosti zohľadňujúcej skúsenosti a vek dieťaťa. V posledných rokoch tvorcovia vo svojich inscenáciách nepoukazujú prostredníctvom detí na to, čo ich trápi a ako svet okolo seba vidia, ale javiskový tvar nadobúda aj výrazný estetický zmysel. Vnímame premenu praktických významov na estetické, čo je výsada umenia.“ píše vo svojom hodnotení 50. ročníka Zlatej priadky Ľubo Šárik. Prečítajte si viac o témach a kvalite inscenácií v súčasnom detskom divadle na Slovensku.

VIAC INFO ↓
Zlatá priadka 2023

Päťdesiatkrát Zlatá priadka

Pri príležitosti 50. výročia Zlatej priadky, súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti, sme položili odborným pracovníčkam divadelného oddelenia Osvetového ústavu/Národného osvetového centra, ktoré sa venovali detskému divadlu a detskej dramatickej tvorivosti, niekoľko otázok. Na otázky, ktoré boli orientačné, odpovedali: Brigita Hamvasová-Koppová, Elena Bakošová-Zlatošová, Iveta Meszárošová-Žáková, Slavka Civáňová a Ľubomír Šárik.

VIAC INFO ↓