logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# dNO

Niekoľko úvah nad Scénickou žatvou 2023

Kam a ako smerujú prúdy súčasného a tradičného divadla? V spleti foriem ostávame tradiční, ale v téme súčasní – nie je súčasné už vlastne aj tradičné? Závisí súčasné viac od tém alebo od formy? Bude viac doku divadla, aby sme sa zosúčasnili? A pre koho sa zachová tradičné divadlo? Čo treba uvoľňovať a kde treba hľadať, aby bolo impulzov dosť? Chcú nové témy svoje vlastné, nové formy? V situácii, keď tu už všetko bolo, sa vlastne otvárajú nové možnosti spojení.
Päť úvah predsedníčky poroty Scénickej žatvy 2023 Miriam Kičiňovej.

VIAC INFO ↓
Divadlo DISK, Trnava: CHOLESTEROL

Belopotockého Mikuláš 2023. Aký je jazyk dvadsiateho prvého storočia v prúdoch súčasného divadla?

„Prestížny festival, ktorý je vrcholom všetkých činoherných prehliadok, ukázal, ako tvorcovia súčasného ochotníckeho divadelného sveta uvažujú a akým jazykom sa vyjadrujú, prípadne aký jazyk kreujú. Nosnou témou tohtoročných inscenácií bola manipulácia v rôznych formách. Je to príznačné pre dobu, v ktorej žijeme a ktorú žijeme. Stále sa obávame, že nás niekto manipuluje – často sa stráca to, čo je a čo nie je reálne. Stretávame sa s prevracaním právd, hodnôt, reality. Či už zo strany štátu, či jednotlivcov,“ píše v hodnotení Belopotockého Mikuláša Renata Jurčová. Aké ďalšie témy a otázky priniesol 48. ročník sa dočítate v článku.

VIAC INFO ↓
Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, Prievidza: Ženba

Belopotockého Mikuláš ako festival pluralizmu

„V takomto kontexte je možné pozerať sa aj na výsledky, ku ktorým sa dopracovali divadelníci v línii tradičného divadla na tohtoročnom Belopotockého Mikuláši – ako na festival pluralizmu, kde najrozličnejšie poetiky, autorské odkazy, divadelné techniky atď. sa prezentovali v tom najkrajšom ponímaní postmodernizmu: dedinské súbory vedľa mestských, tradičnejšie postupy verzus inovatívnejšie, zámer rekonštrukcie „starého dobrého divadla“ oproti radikálnejším čítaniam klasiky atď.“ píše vo svojom záverečnom hodnotení Belopotockého Mikuláša 2023 Michal Babiak. V akom kontexte a aké témy priniesli divadelníci v rámci tradičných prúdov? Dozviete sa v článku.

VIAC INFO ↓