logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Blogy

Neznámyi

Už nie sme my, už som to konečne ja!

Akademický Prešov / Študentské divadlo VYDI pri FF UKF v Nitre

57. ročník Akademického Prešova / Súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska
23. 4. – 2. 5. 2023, Prešov
Študentské divadlo VYDI pri FF UKF v Nitre
D. Jacko – N. Dobrovoljski – P. Prieložný: Neznámy/i
26. 4. 2023, 17:00, Centrum nezávislej kultúry Wave

Inscenácia zobrazuje vzťah muža a ženy krachujúci na obojstranne prirodzenom nezáujme voči túžbam toho druhého. Nejde o zaváhanie či krízu sprevádzanú nevraživými hádkami, amokmi, ktoré pomôžu partnerom vytriezvieť a s chladnou hlavou vrátiť vzťah do stavu harmónie. Študentské divadlo z Nitry nám ukazuje nesúlad osobností, na ktorom padá akýkoľvek potenciál na lásku.          

Hlavnou postavou je amatérsky spisovateľ, ktorého jediný príjem tvorí písanie novinových článkov. Čelí výčitkám svojej partnerky týkajúcim sa prevažne peňazí. Sťažnosť „Za čo pôjdeme na dovolenku?“dokazuje ich odlišné vnímanie reality. Muž pripisuje textom hodnotu, ktorá môže zmeniť spoločný život páru (ba dokonca život ostatných). Je príkladom začínajúceho umelca, ktorého duševná predispozícia neladí s dobou kapitalizmu.

Inscenácia tiež vykresľuje zmätené zistenia hlavnej postavy o svojej sexuálnej orientácii, a to prostredníctvom eroticky ladeného sna s červeným kvetom, z ktorého vyteká priesvitná, lepkavá tekutina. Postava, ktorá sa dá považovať za mužovo pravé „ja“ – jeho pravú identitu, si túto kvapalinu vnáša do vlasov.                                            

Muž ako človek závislý od písania sa snom inšpiroval pri tvorbe textu, ktorý si s hrozením prečítala jeho partnerka. Odlišné očakávania od života a cudzosť, ktorou sa stal charakteristický ich vzťah, vyústili do jej odchodu. Ten nenecháva v mužovi zužujúcu prázdnotu, ale väčší priestor pre uvedomenie si svojej pravej identity.    

Neznámy/i sú miestami deraví ako crocsy hlavného protagonistu. Model neúspešného spisovateľa snažiaceho sa preraziť nie je ničím invenčný. Kvalita textov hlavného protagonistu vysvetľovala jeho neúspešnosť v spisovateľskom svete. A bez ohľadu nato, či to bol zámer, bolo to uveriteľné. Podobne ako hádky, ktorých ráznosť miestami spôsobovala až skľučujúci pocit. A to je autentické. (Prvýkrát v živote tak hodnotím krik a búchanie po stole pozitívne.)                                                      

Prekvapujúcou scénou bol erotický sen a ním inšpirovaný text, ktorý začal spochybňovať sexuálnu orientáciu hrdinu. Význam sna obrátil konflikt príbehu z riešenia problémov partnerského vzťahu (alebo skôr poukazovania na ne) na boj s prijatím svojej pravej identity. Po textovej stránke však monológom a dialógom chýbalo prekvapenie. Rovnako miera abstraktnosti by bola bývala užitočnejšia v deji než v jazykovej rovine.

Martin Bujňák
študent mediálnych štúdií, Prešovská univerzita v Prešove

Foto: Slávka Kmečová
študentka estetiky, Prešovská univerzita v Prešove

Viac o divadle a inscenácii: https://ap.unipo.sk/studentske-divadlo-vydi-ukf-nitra_d-jacko-n-dobrovoljski-p-prielozny-neznamy-i/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

PODOBNÉ ČLÁNKY