logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Blogy

Téma v divadle hranom deťmi

Téma v divadle hranom deťmi

Zlatá priadka / Téma v divadle hranom deťmi (diskusia)
50. ročník Zlatej priadky / Súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti
24. – 27. 5. 2023, Šaľa
26. 5. 2023, 16:00, Kaskády – stredisko vzdelávania a oddychu

Na celoslovenskej súťažnej prehliadke detského divadla Zlatá priadka som bola pozvaná zúčastniť sa diskusie s pedagógmi a režisérmi – tvorcami inscenácií detských divadelných súborov. Ako bývalá žiačka a členka divadelných súborov pod vedením pedagogičky Silvie Svákusovej som mala možnosť hovoriť o svojich skúsenostiach s tvorbou divadla hraného deťmi a vnímaním vážnych tém z pohľadu dieťaťa. Hostia (Štefan Foltán, Silvia Svákusová, Marica Šišková, Alena Várádyová a Martin Mikulič) nám priblížili najmä spôsob výberu témy, jej spracovanie a proces tvorby inscenácie s mladými divadelníkmi. Úspešní tvorcovia inscenácií sa so svojimi súbormi venujú zväčša vážnym, zložitým a náročným témam, ktoré sú nie zriedka označované ako nevhodné až nesprávne pre prácu s deťmi. Avšak nielen z diskusie, ale aj z tohtoročných súťažných inscenácií vyplynulo, že pravda je celkom inde.

Všetci zúčastnení pedagógovia sa zhodli na veľmi podobnom procese výberu témy – tá vychádza z detí, z ich aktuálnych problémov, trápení, záujmov, radostí, prežívania… Je založená na ich kreatívnom prístupe a vnímaní rôznych situácií, s ktorými sa na prvom a druhom stupni ZŠ stretávajú. Nielen pre diváka, ktorý vidí až výsledok ich práce, ale takisto pre režisérov je pohľad detí na svet okolo veľmi inšpirujúci, zaujímavý a často aj veľmi prekvapivý. Samozrejme, rôzne deti zaujímajú rôzne témy, preto je úlohou pedagógov vhodne vybrať z ich námetov. Potom možno tému vyjadriť prostredníctvom literárnej predlohy, ktorá slúži ako dramaturgický základ, alebo prostredníctvom autorských textov. Zo svojich skúseností s hraním a účasťou na tvorbe môžem povedať, že sme témy vždy vyberali podľa svojich aktuálnych záujmov či trápení.

Na tohtoročnej prehliadke sme mali možnosť vidieť niekoľko závažných a alarmujúcich tém. Inscenácie sa venovali nielen šikane, problémom medzi rodičmi a deťmi, inakosti, ľudskej krutosti či závisti, ale tiež vojnovej tematike. Vďaka skvelým vedúcim kolektívov však boli tieto námety spracované rôznorodo, s nadsádzkou i humorom. Som rada – nielen ako divák, ale aj ako človek, ktorý študuje divadlo a odmala sa mu venuje, že sme znovu mohli vidieť dôkaz toho, že žiadna téma by nemala byť tabuizovaná – ako vo svete, tak v divadle hranom deťmi.

Ďakujem za pozvanie na diskusiu a takisto ďakujem všetkým tvorcom aj hercom detských súborov za obohacujúce predstavenia, inšpiráciu a príjemne strávený čas.

Karolína Šamajová
študentka – Konzervatórium, Timonova 2, Košice
bývalá žiačka Silvie Svákusovej, ZUŠ, Veľký Krtíš

Foto: Roman Artim

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

PODOBNÉ ČLÁNKY