logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Blogy

Neobmedzená

Neobmedzená

Akademický Prešov / Diana Sokolová

57. ročník Akademického Prešova / Súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska
23. 4. – 2. 5. 2023, Prešov
Diana Sokolová: Neobmedzená
26. 4. 2023, 18:15, Stromoradie

Tretí festivalový deň sme sa spolu s ostatnými divadelnými nadšencami stretli v kultúrnom bode Stromoradie, v koncertnom priestore s názvom Sklad hudby. Privítal nás útulný priestor s pomerne vysokým pódiom, na ktorom boli pripravené rekvizity. Jednou z nich bol „nemý sluha“ zaplnený dámskym oblečením, zobrazujúcim istý stereotyp ženy. Po krátkom uvítaní moderátorkou vstala spomedzi divákov prvého radu performerka Diana Sokolová. V sprievode melancholickej hudby sa presunula na javisko a svoju scénickú kompozíciu započala ladnými pohybmi znázorňujúcimi o. i. aj biblický obraz Evy odhryzávajúcej z jablka poznania. Nasledovali monologické úvahy o pohľade na mladú ženu 21. storočia. Opisy toho, ako celý deň strávi v pochybnostiach a otázkach, či je dosť dobrá. Dobrá dcéra, študentka či priateľka. Ako musí dokázať, že je silná. Presviedčanie samej seba a zároveň okolia o svojej dokonalosti. Zámerom autorky bolo pretrasformovanie chápania ženskosti symbolizujúcej bezchybnosť na niečo zvyčajné, dovoľujúce si mať nedostatky. V rámci tejto krátkej inscenácie sa Diane Sokolovej podarilo poukázať na pretrvávajúcu problematiku postavenia ženy v spoločnosti. Upozornila na skutočnosť, že ženy sa musia podrobovať istým vzorcom správania, ktoré častokrát smerujú proti ich vlastnému presvedčeniu. Inscenáciu zakončila slovami: ,,Obnažená žena je žena, ktorá je každým svojím skutkom či pohybom slobodná.“ Sloboda znamená mať možnosť prejavovať sa, mať právo na nezávislosť. Nezávislosť, po ktorej túži každá žena.

Liana Michaliková
študentka Gymnázia bl. Biskupa Gojdiča, Prešov

Foto: Slávka Kmečová
študentka estetiky, Prešovská univerzita v Prešove

Viac o performance: https://ap.unipo.sk/diana-sokolova-neobmedzena/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

PODOBNÉ ČLÁNKY