logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Aktuality

Dopriadkovali po štyridsiatyôsmy krát (Zlatá priadka)

Dopriadkovali po štyridsiatyôsmy krát (Zlatá priadka)

Zlatá priadka je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a zároveň vrcholné stretnutie súborov a sólistov vo všetkých druhoch a žánroch divadla hraného deťmi – činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového, pantomimického a dramatickej hry detí. Zlatá priadka sa ako celoštátna súťaž uskutočňuje od roku 1971 najprv pod názvom Detská divadelná Trnava (1971 – 1974), potom Detská divadelná Šaľa (1975 – 1995) a od roku 1996 Zlatá priadka – Šaľa.

Cez krajské kolá súťaže detskej dramatickej tvorivosti prešlo od marca do apríla tohto roku vyše 70 súborov, približne s tisíckou detí. Ich vystúpenia sledovalo vyše 3-tisíc divákov a hodnotilo 20 odborných porotcov. 

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa konala v Šali od 22. mája – 26. mája 2019 a na svojom 48. ročníku prezentovala trinásť najlepších súborov z celého Slovenka. V inscenáciách sa divadelné súbory venovali rôznorodým témam, ale aj interpretačným štýlom. Okrem originálnych autorských tém sa stretávame aj s adaptáciou literárnych predlôh a jednej filmovej predlohy. V scénografii ste nenadužívali rekvizity, ktoré by boli navyše a boli z rôznorodého materiálu. Vo všeobecnosti pracovali s minimalistickou scénografiou. V hudobnej zložke autorov inscenácií „zviedla“ niekedy hudba na iné chodníčky. Každopádne na javisku fungovali zocelené kolektívy, v ktorom funguje to mušketierske: všetci za jedného a jeden za všetkých.

Na Zlatej priadke sme videli niečo neobyčajné ako napríklad inscenáciu Neobyčajné deti slečny Peregrinovej, kde každý je hrdinom ako v inscenácii o Jánošíkovi#hľadanom hrdinovi. Zlatá priadka je niečo ako Marakéš, v ktorom sa premiestňujeme z príbehu do príbehu z ilúzie do reality a naopak. Interpréti cítili všetky emócie ako Valeriánka alebo ako decká od triedneho učiteľa pána Štefánku. Všetci na sebe pracovali ako v inscenácii Ale sme sa narobili . Deti veľmi citlivo vnímajú dianie v dnešnom svete a priblížili to aj inscenáciou ako Múdry Maťko (, ktorý stretol hlupákov), a niekedy ste mali z ich predstavení pocit, že chcete odísť do Savany_smart, ale bolo by to ako v predstavení Ďalší prípad! Niekedy mali diváci aj interpréti pocit, že sú zakliati ako Zhavranení, zavretí v klietke ako Cisárov slávik, alebo aj Mužom, ktorý chýbal. Na javisko priniesli veľmi dôležité témy akou je aj Eco téma. Vedúci súborov so svojimi deťmi obetovali čas, priestor, rodinu, kamošov, frajerov a frajerky, domácich miláčikov a tak ďalej, aby vytvorili reprezentatívne predstavenia o detskej duši, ktorú prezentovali na šalianskych doskách.

Porota, ktorá pracovala v zložení Mgr.art. Katarína Hitzingerová, ArtD. (predsedkyňa poroty), MgA. Ján Hyža, PhD., Mgr.art. et MgA. Daniela Evjáková, PhD., Mgr.art. Alena Lelková, MgA. Kateřina Šteidlová vybrala z trinástich súťažiach súborov jeden najlepší (inscenácia „Zhavranení“, DDS MoDRé TRaKy, ZŠ s MŠ Lúky, Vráble), ktorý sa stal absolútnym víťazom. Na základe kritérií posudzovania porota zadelila jednotlivé súbory do troch pásiem: zlatého, strieborného a bronzového. Členovia poroty mimoriadne citlivo vnímali nielen výsledok inscenácie, ale aj proces v rámci tvorivej dramatiky, ktorý je pre prehliadku akou je Zlatá Priadka nevyhnutne dôležitý v rámci vzdelávania umením. Detská porota (fórum) pod vedením Mgr. MgA. Barbory Jurinovej, ktorá je dôležitou súčasťou každoročnej Zlatej priadky a je inšpiráciou pre budúcich umelcov, udelila spomedzi rovnakého počtu súborov cenu Divadlu Tribunalis, ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši za inscenáciu „Štefánka“.

Určite stojí za to spomenúť výbornú organizáciu zo strany Národného osvetového centra (Mgr.art. Alexandra Štefková, PhD.) a Mestké kultúrne stredisko v Šali (Mgr. Roman Hatala), ktorá okrem zhliadnutia inscenácií prináša pre účinkujúcich a ich vedúcich súborov kvalitné vzdelávacie workshopy vedené umeleckými odborníkmi. Tento rok boli workshopy nielen pre deti, ale aj pre umeleckých vedúcich súborov. Deti si počas workshopu mohli vymyslielť postavu z fantasy filmu alebo sci-fi, rozdelili sa do skupín, predstavili sa navzájom a spoločnými silami vymysleli meno klanu, jeho erb, mapu a tanečný rituál. Druhý deň sa deti zabavili výrobou krabičky pre obetu a večerný rituál, ktorý spolu vymysleli a naskúšali. Tretí deň workshopu sa nám po príchode do miestnosti naskytol pohľad detí sediacich v kruhoch a rozdelených do tímov – kameň, voda, les, vesmír a oheň. Pre vedúcich a režisérov súborov, seminaristov a lektorov boli určené každodenné rozborové a hodnotiace semináre s odbornou porotou, ako aj workshop divadelnej scénografie pod vedením Ing. arch. Mgr. art. Michala Lošonského, ArtD.

Zlatá Priadka stojí na ľuďoch, ktorí ju pripravujú niekoľko mesiacov predtým a aspoň takouto formou patrí obrovské ĎAKUJEM a úcta, že sa im darí túto výnimočnú prehliadku udržiavať a zveľaďovať.

Katarína Hitzingerová

VYHODNOTENIE

zlaté pásmo

ZHAVRANENÍ – zlaté pásmo – 1.miesto – nominácia na Scénickú žatvu

DDS MoDRé TRaKy, ZŠ s MŠ Lúky, Vráble

Réžia: Štefan Foltán

ALE SME SA NAROBILI! – zlaté pásmo a špeciálnu cena za kolektívnu interpretáciu

DDS Bebčina Nová Dubnica

Réžia: Miriam Martináková

strieborné pásmo

MÚDRY MAŤKO A HLUPÁCI – strieborné pásmo a špeciálna cena za autentické spracovanie témy

Zvončeky z Kapušian III. pri SZUŠ Kapušany

Réžia: Irena Kasalová

MARAKÉŠ – strieborné pásmo

DDŠ Ochotníček, Púchovská kultúra s. r. o.

Réžia: Peter Hudák

MUŽ, KTORÝ CHÝBAL – strieborné pásmo a špeciálnu cenu za javiskové spracovanie témy

DDS DRIM pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre

Réžia: Marica Šišková

bronzové pásmo

VALERIÁNKA – bronzové pásmo

Divadlo ZUŠ Slovenská Ľupča

Réžia: Miroslava Sedliaková

CISÁROV SLÁVIK – bronzové pásmo

SPAD pri ZUŠ Svidník

Réžia: Darina Marková a kol.

JÁNOŠÍK#HĽADANIE HRDINU– bronzové pásmo

Vaša banda pri ZUŠ Ferka Špániho v Žiline

Réžia: Barbora Juríčková

NEOBYČAJNÉ DETI SLEČNY PEREGRINOVEJ– bronzové pásmo

Divadlo na kolene pri ZUŠ Cífer

Réžia: Martin Križan

ŠTEFÁNKA bronzové pásmo

Divadlo Tribunalis pri ZUŠ v Liptovskom Mikuláši

Réžia: Ján Kuráň

(divadelná sála)

ECO bronzové pásmo a špeciálna cena za precíznu prácu s materiálom

Literárno-dramatický odbor pri ZUŠ v Malackách

Réžia: Peter Pavlík

SAVANA_smart . bronzové pásmo

DDS Malina pri ZUŠ Košice

Réžia: Miroslava Lauffová

ĎALŠÍ PRÍPAD! bronzové pásmo

DDS Eňoňuňo pri ZŠ a MŠ v Kokave nad Rimavicou

Réžia: Eva Švingálová, Katarína Repková, Stanislava Laurincová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

PODOBNÉ ČLÁNKY