logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Aktuality

Sociálne divadlo HOPI HOPE, Košice: Snehová kráľovná

Objavenie Atlantídy

Skutočnosť nie je možné vidieť takú, aký som ja.

Paul Éluard

Festival neprofesionálneho činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla dospelých a mládežníckych divadelných súborov s inscenáciami pre deti Divadlo a deti 2023 sa svojou umeleckou úrovňou dotkol bájnej Atlantídy, teda miesta, ktoré je túžobne očakávanou inscenačnou hodnotou. Všetkých deväť divadelných kolektívov z rôznych kútov republiky potvrdilo svojou tvorbou, že inscenácie pre deti majú svoju estetickú hodnotu.

Javiskové kompozície z veľkej časti vychádzali z predlohy tradičných rozprávok (Snehová kráľovná, Soľ nad zlato, O dvanástich mesiačikoch alebo Dlhý, široký a bystrozraký). Iné sa inšpirovali súčasnými slovenskými a svetovými autormi alebo miestnymi povesťami. Tak či onak sa na javisku ochotníkov hrajúcich pre deti objavila rozprávka v novom šate. Nielen svojou vizualizáciou, prácou s hercom či inventárom scénografie, ale predovšetkým mravným posolstvom rozprávok, kde dobro zvíťazí nad zlom. Tento tradičný rámec rozprávkového príbehu prerástol do komediálnej skratky alebo rituálneho spracovania témy.

Súbory disponujú talentovanými interpretmi s veľkou dávkou mimetickej skúsenosti a významového gesta či tvaru slovného prejavu. Od mládeže po súbory s najmenšími aj najstaršími členmi spoločne vypovedali cez tradičný príbeh o karikatúrnej podobe žitej skutočnosti. Buď komediálnou nadstavbou, v ktorej nie je na prvom mieste humor, skôr satira, alebo netradičným scénickým interpretovaním. Divadlo dospelých umelecky narástlo a bolo neľahké evidovať všetky umelecké prínosy. Môžeme ich predstaviť ako zástupcov jednotlivých prístupov. V tej komediálnej kritickej vizuálnej podobe môžeme spomenúť predovšetkým súbor Alterna 2 zo ZUŠ v Rimavskej Sobote. Režisérka Dana Turanská s mládežníkmi príbeh nanovo obsadili, a tak namiesto mužskej sily nastúpila v inscenácii Dlhá, Široká a Bystrozraká ženská prefíkanosť. Nešlo len o feminizáciu postáv a zosmiešnenie mužskej opozície, ale o kritický pohľad na spolužitie, istú empatiu v komickom predvedení. Najviac vtipných metamorfóz predstavila cez postavu Dlhej. Tu využila aj prvky scény z paravánov na vytvorenie veľkosti či opozície neviditeľný a obrovský. Scéna a svetlo boli súčasťou humornej nadsádzky. Inou bola inscenácia súboru Gong z Bratislavy reprezentujúca dotykový priestor v čistom, bielom kostýme, reliéfnymi drôtenými bábkami a plátnom, na ktorom sa realizovala technika tieňového divadla. Výrazným prvkom bolo ticho a výkrik o potrebe spolužitia prírody a človeka. Cez individuálne prejavy zosobnenia sa vytvoril obraz spoločnosti, v ktorej sa môže stať lož pravdou len tým, že sa stane majetkom davu. O potrebe spolužitia pred stratou slobodného rozhodovania je aj príbeh Vačice, ktorá sa nesmiala. Tieto dve tendencie odrážajú súčasný stav divadla dospelých hrajúcich pre deti. Príklady sú uvedené pars pro toto.

Inou bola inscenácia Peniažky poukazujúca na miestnu povesť. Divadlo zo ZUŠ v Slovenskej Ľupči ju inscenovalo tradičnými ľudovými marionetami pripomínajúcimi archív diela Antona Anderleho. Mladé dievčatá ukázali v odkrytom vodení, že ovládajú remeslo s ľahkosťou a kvalitne.
Medzi tradičných účastníkov patrí Sociálne divadlo Hopi Hope z Košíc. Jeho tohtoročná Snehová kráľovná upútala javiskovým obrazom aj interpretáciami účastníkov predstavenia. Patrí trvalo do rodiny divadla dospelých, ktorí hrajú pre deti.

Tohtoročný festival potvrdil kreatívnu silu tvorby ochotníkov pre detského diváka. Neobjavovalo sa nové, ale v inom uhle pohľadu sa odkrývalo tradičné – svet rozprávok ako kritika súčasného života ľudí na tejto planéte. Niekoľko súborov sa predstavilo po prvý raz, iné obnažili svoj umelecký a estetický rast.

Dívajme sa na svet, aký je, ale usilujme sa o to, akým by mal byť. To je posolstvo festivalu Divadlo a deti 2023.

Ľubo Šárik

Fotografie: Patrik Kopec

Súťažné kolektívy festivalu Divadlo a deti 2023:

Sociálne divadlo HOPI HOPE, Košice: Snehová kráľovná

DS MALINOVÝ KOMPROMIS, Košice: O milionárovi, ktorý ukradol slnko

DS pri ZUŠ, Slovenská Ľupča: Peniažky

Divadlo GORCEK, Spišská Stará Ves: Soľ nad zlato

BARDEJOVSKÉ DIVADLO, Bardejov: Mačacia krajina

Ochotnícke divadlo 3GD, Závažná Poruba: O dvanástich mesiačikoch

Divadlo ALTERNA 2 pri ZUŠ, Rimavská Sobota: Dlhá, Široká a Bystrozraká

DIVADLO MLADÝCH, Lučenec: Cesta ku hviezdam

Divadlo GONG, Bratislava: Vačica, ktorá sa nesmiala

Súťažné predstavenia hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení Mária Kecskésová, bábkoherečka, lektorka a pedagogička VŠMU, Alena Váradyová, pedagogička a lektorka detskej dramatickej tvorivosti, a Ľubomír Šárik, dramaturg a divadelný teoretik, ako predseda poroty. Predstavenia hodnotila aj 6-členná detská porota, fórum AGORA, ktorej členovia boli žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ v Rimavskej Sobote, pod vedením lektorky Jany Janove.

Súčasťou festivalu bol aj divadelný workshop pod vedením pedagogičky a bábkoherečky Márie Kecskésovej a prezentácia knihy Denník storočnej dámy o histórii ochotníckeho divadla v Rimavskej Sobote.

#Bardejovské_divadlo  #Divadlo_a_deti  #Divadlo_Alterna_2  #Divadlo_GONG  #Divadlo_Gorcek  #Divadlo_mladých_v_Lúčenci  #DS_Malinový_kompromis  #DS_pri_ZUŠ  #DS_pri_ZUŠ_v_Slovenskej_Ľupči  #Ochotnícke_divadlo_3GD  #Sociálne_divadlo_Hopi_hope 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

PODOBNÉ ČLÁNKY