logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Aktuality

default thumbnail: JAVISKO.sk

DRAMA4ALL (Drama for tall and small. Celebrating drama in changing world)

V dňoch 4. – 8. júla 2022 to na Islande vrelo tvorivými nápadmi, myšlienkami a dramatickými akciami viac než pod povrchom sopky! Reykjavík sa na chvíľu stal hlavným mestom dramatickej edukácie. Divadelníci, herci, lektori, kultúrni pracovníci, učitelia a študenti sa stretli na University of Iceland, School of Education (UI) na 9. svetovom kongrese IDEA (International Drama/Theater Education Association). A slovenská výprava zo Združenia tvorivej dramatiky bola pri tom.

TEXT: Barbora Jurinová

FOTO: Barbora Jurinová

Organizátori a organizátorky kongresu si hneď na začiatku dali neľahkú úlohu. V programe totiž akceptovali kohokoľvek, kto sa prihlásil so svojím príspevkom, či už prednáškou, prezentáciou alebo praktickou dielňou. Orientácia v programe teda najprv pôsobila pomerne chaoticky. Ale už v prvý deň popoludní bolo každému z vyše 300 účastníkov a účastníčok jasné, kedy a kam ísť. Program bol rozdelený do troch častí: jednu tvorili pracovné skupiny (special-interest-groups), ktoré sa stretávali denne a komunikovali a generovali obsah podľa svojej témy. Druhú a tretiu časť tvorili paralelne prebiehajúce bloky prednášok/prezentácií a praktických workshopov. Aj napriek početnosti našej výpravy sme nestihli byť na všetkých miestach, strategicky sme sa teda rozdelili tak, aby sme pokryli pre náš slovenský kontext čo najširšie spektrum tém a priniesli vám čo najviac nápadov.

Peace education (special-interest-group)

Jednou z úloh divadla je meniť myslenie ľudí. Slovo „mier“ sa na Islande použilo mnohokrát a v rôznych kontextoch. Čo to však znamená? Od malička sa povzbudzujeme a chceme byť najlepší. Lenže to znamená, že ak som v niečom najlepší, niekto je automaticky horší ako ja. Uvažovanie o mieri nás nabáda k tomu, aby sme primárne nehľadali cestu za svojím víťazstvom, ale skôr sa zamerali na spôsoby, ako rásť spoločne. Tradícia nám od detstva predkladá modely, v ktorých je jeden rytier lepší ako ostatní a na konci porazí draka. Nemusíme tieto modely hneď vymazávať, môžeme však začať o nich uvažovať.

Vyskúšajte si: 1. Položte na stôl hŕstku rozličných kamienkov. Postupne si rozprávajte príbeh jednotlivých kameňov, pričom ostatní majú uhádnuť, o ktorom kameni je príbeh.

2. V menšej skupinke bez slov po jednom ukladajte kamene do obrazcov. Na záver sa porozprávajte o situácii, ktorá vznikla, a s akou predstavou ste ju budovali.

Oslobodzujúce príbehy

Príbehy nespravodlivosti cez divadlo fórum spracúva Rachel Rhoades z Kanady. Na pôde školy aj v komunitných centrách vytvára divadlo, ktoré poukazuje na problémy polarizovanej spoločnosti, čím vytvára priestor, kde sa miešajú politické extrémy aj xenofóbia voči minoritám. Cez tento pocit nespravodlivosti spája zdanlivo nesúrodé skupiny, ktoré pochádzajú z rôznych kultúr.

Vyskúšajte si: V spoločnom dialógu sa rozprávajte o situáciách z detstva, ktoré ste vnímali ako nespravodlivé. Nájdite spoločné motívy a skomponujte ich do hraných obrazov, situácií. Prvkami divadla fórum hľadajte ich riešenie. Táto forma práce pomohla aj nám, účastníkom workshopu, takmer dramaterapeuticky nahliadnuť na svoje detstvo, ale aj lepšie pochopiť krivdy, ktoré my dospelí robíme svojim deťom.

Dramatická výchova a existenciálne otázky

Dve dlhoročné priateľky a kolegyne, Jeanette Roos a Agneta Josephson zo Švédska, sa zamerali na mapovanie zmyslu života inšpirované knihami Viktora E. Frankla. Vo svojej práci sa zameriavajú na pedagógov a pedagogičky, ktorí pracujú s komunitnými skupinami, rozbiehajú tvorivé kluby v domovoch dôchodcov či komunitných centrách. Ich dielňa nás presvedčila, že všetky témy sú vhodné na spracovanie, aj tie, ktoré sa nám zdajú náročné alebo nás presahujú. V každom veku sa dá cez rolovú hru a zážitok objavovať zmysel svojho života a venovať sa skúmaniu existenciálnych otázok.

Vyskúšajte si: Položte si pár jednoduchých otázok o svojom živote. Vyberte tri zásadné životné postoje, ktoré riadia a ovplyvňujú váš život. Vytvorte z nich slovnú alebo obrazovú koláž. V skupine rozoberte vzniknuté koláže a následne z nich vytvorte situáciu. Vzniknuté scény budú hlbokým a katarzným divadelným zážitkom.

V objatí extrémov a kríz

Charizmatický maďarský lektor Adam Bethlenfalvy sa venuje štruktúrovanej dramatickej hre prakticky aj teoreticky. Vo svojej práci sa priamo konfrontuje s extrémnymi momentmi, ktoré prináša dramatická situácia. V štruktúrovanej dramatickej hre sme zažili chvíle, ktoré práve tieto momenty rozkrývajú. Cez priam archetypálne okolnosti (križovatka ciest, stretnutie pri ohni, noc a ráno po nej a pod.) ukazuje, že nie všetky postavy a nie všetko konanie, ktoré sa javí ako extrémne (stretnutie s vrahom), extrémnym skutočne je. Pochopiť a zorientovať sa v týchto situáciách v štruktúrovanej dráme pomáha účastníkom a účastníčkam niekoľko stratégií: nechať vždy malú medzeru v príbehu, ktorú môžu preskúmať, zaskočiť ich neočakávanou akciou, nebáť sa zaškatuľkovaných sociálnych rolí a na rozkrývanie situácie použiť konkrétne objekty.

Zamrznutý moment – tisíc a jedna možnosť

Denne nám prechádza rukami tisíc predmetov. Niektoré pre nás majú špeciálny význam. Práve s týmto východiskom pracuje Mari Rusi-Pyykönen z Fínska. Venuje sa predovšetkým klientom v nemocniciach, ktorým vďaka takýmto objektom s významom pomáha nahliadať na životné situácie, ktoré však nikdy priamo nepomenúva ani nehodnotí. Technika montáže objektov a kompozície situácií teda môže i nemusí byť dramaterapeutická a funguje v akomkoľvek prostredí.

Vyskúšajte si: Voľne rozložte dlhý pás textílie v priestore. Čo všetko vám pripomína? Predstavte si predmet, umiestnite ho na textíliu. Postupne dopĺňajte ďalšie. Aké pocity máte zo vzniknutej situácie? Čo vám pripomína? Nechajte predmety rozprávať, dajte im hlas a dopovedzte či dohrajte ich príbeh.

Stelesnená gramatika

Gamifikácia učenia, teda vnášanie hravých prostriedkov a hravého myslenia aj do neherných oblastí, je princíp, ktorý používa Miriam Stewart z Anglicka. Gramatika jazyka so svojimi presnými pravidlami a princípmi je síce povinným, no nie vždy zaujímavým učivom. Pochopiť ju a preniknúť do jej pravidiel jej pomáha technika „total physical response“, teda fyzická aktivita alebo pohyb, ktorý znázorňuje dané slovo či výraz.

Vyskúšajte si: Aj vy si môžete zahrať slová ako sochy či pantomímu. Ako pedagóg či

pedagogička ich potom môžete vkladať do hraných situácií a použiť rolovú hru na jednoduchšie pochopenie vzťahov medzi nimi a rozkľúčovanie gramatických pravidiel.

Zážitkové učenie ako model pre dramatickú výchovu vo vyučovaní

Claire Holland z York University v Toronte pracuje s pedagógmi a pedagogičkami základných škôl, študentmi a študentkami pedagogickej univerzity. Na základe dlhoročnej praxe a výskumu vypracovala celý program, ktorý vychádzal z niekoľkoročnej práce s oboma skupinami a ich následným prepojením. Nové kurikulum prepája teóriu s praxou a učí učiteľov a učiteľky vytvárať lekcie a vzdelávacie programy, používať metódu v triede, presne a cielene zadávať inštrukcie, popasovať sa s akýmkoľvek obsahom a prepájať ho aj s mimoškolskými obsahmi, ktoré poskytujú nový uhol pohľadu. Praktické ukážky a rady učiteľov, ako viesť hodinu s prvkami dramatickej výchovy online, si môžete pozrieť na stránke, ktorá vznikla počas obdobia pandémie.[1]

Island je fascinujúca krajina, kde sa stretávajú kontinenty a kde to pod povrchom naozaj vrie. Aj 9. kongres IDEA bol plný podnetných stretnutí a tvorivej energie. Nazbierali sme množstvo nápadov, konkrétnych programov, ale aj metodickej a kurikulárnej podpory, ktorú sa nám snáď podarí zúročiť v našej školskej reforme. Neváhajte sa na nás obrátiť, pošleme vám texty, kontakty a odpovieme na čokoľvek, čo by vás z oblasti dramatickej edukácie mohlo zaujímať.

Prezentáciu Slovenska na svetovom kongrese IDEA z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

  1. code.on.ca.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

PODOBNÉ ČLÁNKY