logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Aktuality

default thumbnail: JAVISKO.sk

Toto sa deje v slovenskom larpe dnes

Ale najprv… Čo je to ten larp?

Keď som bol pred rokom členom jednej z komisií vo Fonde na podporu umenia, posudzovali sme aj projekt, v ktorom si autori žiadali podporu pre prípravu takzvanej larpovej hry. Bol som veľmi zvedavý na to, ako na larp zareagujú ostatní členovia komisie. Vo svojej dizertačnej práci som totiž skúmal práve fenomén larpu a jeho možného vnímania ako samostatného umeleckého druhu.

Okrem mňa bola v komisii aj profesorka Dagmar Inštitorisová, ktorá sa s larpami stretla nielen pri čítaní mojej dizertačnej práce, ale v prácach svojich študentov. O vzťahu ostatných členov komisie k larpom som nevedel nič a vzhľadom na malú poznateľnosť akronymu LARP som sa pripravoval na to, že ho asi budem musieť kolegom vysvetliť. Nemusel som a potešilo ma to.

Larp a larpové hry som už popisoval viackrát nielen ústne ale aj písomne – prakticky vždy, keď príde reč na moje doktorandské štúdium. Ale lepšiu definíciu než akú vložil do Larpového slovníka Petter Bøckman som zatiaľ nevymyslel.

„LARP – live action role playing je forma rolovej hry, pri ktorej účastníci (hráči) vystupujú za fiktívne osobnosti (nazývané roly alebo charaktery) a interagujú vo vopred definovanom, fiktívnom prostredí. Od stolových rolových hier sa táto forma líši tým, že hráči vykonávajú interakciu fyzicky, teda v živej akcii (live action).“[1]

Ja väčšinou začínam svoje vysvetľovanie takto: Larpové hry sú ako divadelné predstavenia, pri ktorých neexistujú diváci. Herci (pri larpoch nazývaní hráči) larpovej hry hrajú postavy v príbehu, ktorý vzniká priamo počas hrania hry a divákmi tejto hry sú len hráči samotní. Ktokoľvek sa môže stať hráčom larpovej hry, pretože na to nie je potrebný žiadny špecifický druh talentu. Ak hovoríme pri larpovej hre o umení, tak umeleckú hodnotu larpu nedáva vitzuozita hráčov pri hraní hry, ale skôr jej koncept či zámer tvorcov.

Larp je zážitkové umenie. Prvotným cieľom tvorcov hry je vytvoriť pre každého z hráčov jedinečný zážitok vyplývajúci z podnetov, ktoré zažije hráčova postava počas hry. Každý z hráčov hrá spravidla jedinečnú postavu, ktorá je aj v prípade reprízovaných hier vždy úplne iná. Pri každej repríze ju spravidla hrá niekto iný a má iných spoluhráčov. Preto si odnáša úplne iný zážitok ako iný hráč, ktorý v rovnakej hre hral tú istú postavu.

Hoci prvé larpové hry vznikali na motívy fantastických románov (prvá hra, ktorá je považovaná za larp boli The Hobbit Wars v roku 1977), námetom larpovej hry môže byť čokoľvek. Od experimentálnej hry odohrávajúcej sa v psychatrickej liečebni (hra Delirium, 2010, Dánsko), cez simuláciu totalitného režimu (Projekt Systém, 2009, Česká republika), víkendovú hry na harrypotterovských čarodejníkov na poľskom zámku Czocha (College of Wizardry, 2014) až po hru na upírov v nočnej Bratislave (mnoho hier od roku 2004)… To všetko boli a sú larpové hry.

Takto nejako sa larp dostal na Slovensko

Informácie o larpových hrách v deväťdesiatych rokoch na Slovensku sú veľmi kusé. Fenomén larpových hier a návody, ako sa larpové hry tvoria či organizujú, prenikali na Slovensko iba ústnym podaním ľudí, ktorí sa s larpom stretli v zahraničí. Pretože odborná larpová literatúra prakticky neexistovala a zapisovanie larpových hier v larpových scenároch nebolo trendom ani v zahraničných larpových komunitách, vytvárali slovenskí tvorcovia svoje vlastné larpové hry. Prvé roky larpu na Slovensku poznačilo znovuvytváranie foriem a techník, z ktorých mnohé už boli v Severnej Amerike či v škandinávskych krajinách bežné.

V okolí Košíc prvé larpy organizovala skupina študentov matematiky, ktorí sa na matematických sústredeniach hrávali bojové hry na hrdinov. Prvou hrou, ktorú môžeme považovať za larpovú, je Dobrofanth (1989). Jej názov vznikol zlúčením výrazu „dobrodružná fantasy hra“ do jedného slova. Na prvú hru nadviazali ďalšie ročníky, ktoré sa od seba odlišovali ako témou, tak aj organizačným tímom. Neskôr sa k hlavnej hre pridávali aj ďalšie menšie hry, ktoré sa hrali buď pred hlavnou hrou, alebo po nej. Dobrofanth tak získal charakter festivalu hier, na ktorom sa každý rok odohrá iná hlavná larpová hra a niekoľko menších. Aj vďaka tomu, že organizátori a tvorcovia hry sa každý rok menia, prežil Dobrofanth až dodnes a je tak zároveň najstarším kontinuálne orgniazovaným larpovým podujatím na Slovensku.

Na západnom Slovensku sa larpové skupiny začali formovať až okolo roku 2000. Aj tam mali najväčší zástoj bojové hry, ktoré organizovali nadšenci pôsobiaci v skupinách historického šermu. Neexistovala ale výrazná snaha spájať účastníkov jednotlivých udalostí. Organizátori pripravovali hry hlavne pre svojich známych a priateľov. Neboli však vnímané ako larpy, ale ako rekonštrukcie historických alebo literárnych bitiek. Typickým príkladom je hra Bitva na hradě Branč (2000) na motívy diela J. R. R. Tolkiena.

Spojiť osamotených hráčov a organizátorov bojových hier na západnom Slovensku sa podarilo až hre Biely kameň (2001), ktorú vytvorili Juraj „Fingalen“ Pšenák a Michal „Šnicľa“ Hitka. Na prvom ročníku Bieleho kameňa sa stretlo 60 hráčov, no už o dva roky ich bolo okolo 300. Vysokej účasti na Bielych kameňoch pomohlo, že hra nemala žiadne vekové obmedzenia a participovali na nej profesionálne mládežnícke združenia. Vytvorila sa tak platforma pre stretávanie hráčov. Hráčske skupiny, ktoré vznikali a začínali organizovať vlastné hry postupne vytvorili základ pre západoslovenskú larpovú scénu a neskôrší boom larpového diania na Slovensku.

Najväčší rozmach larpu na Slovensku

Pre slovenskú larpovú scénu bolo silným impulzom spustenie internetových stránok pre organizátorov a hráčov larpových hier v roku 2004 s názvom SLAD – spoločnosť larpov a drevární[2]. Stránky vznikli ako snaha oddeliť komunitu larpistov od komunity fanúšikov fantasy, pre ktorých boli určené fóra Hostinec u starého elfa[3].

V roku 2004 zaregistrovali tvorcovia v kalendári larpových hier na SLAD-e 6 larpových podujatí. Ale už rok po spustení kalendára ich organizátori zaregistrovali 32, po dvoch rokoch 43 a v roku 2009 rekordných 92. V období medzi rokmi 2005 a 2009 sa počet hier na Slovensku každý rok zvyšoval. Nemenil sa pritom iba počet hier, ale aj ich žánrové rozvrstvenie a použité herné systémy.

Medzi rokmi 2004 a 2010 môžeme sledovať vzniky a zániky veľkého množstva hráčskych a organizátorských skupín. Mnohé z organizátorských zoskupení ukončilo svoju činnosť po prvej alebo druhej zorganizovanej hre, niektoré dokázali fungovať a tvoriť larpové hry aj viacero rokov. Ale okolo roku 2010 sa larpy na Slovensku dostávajú do krízy, keď tie najproduktívnejšie a najznámejšie skupiny (BOSS, OKP, ERA…) prestali vytvárať nové larpové hry.

Ako vyzerá slovenský larp dnes?

Ja som sa o larpe dozvedel už niekedy okolo roku 2005 a prvýkrát som sa larpovej hry zúčastnil niekedy okolo roku 2008 (bola to družinová hra v Košiciach, ktorej meno sa mi spätne nepodarilo vypátrať) Do larpovej komunity som sa ale naozaj dostal až v čase, keď som začal pracovať na svojej dizertačnej práci, teda niekedy okolo roku 2012. V tom čase bol slovenský larp v recesii, fórum na stránkach slad.sk bolo vypnuté kvôli útoku spambotov a presune diskusií na facebook. Počet hier registrovaných v larpovom kalendári na www.larpy.sk bol v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nízky (24 podujatí).

Ak sa na súčasné diania v slovenskom larpe budeme pozerať cez optiku larpového boomu v rokoch 2004 – 2010, môže sa situácia stále zdať neveselá. V roku 2018 bolo v larpovom kalendári zaregistrovaných 11 podujatí, v roku 2019 ich bolo 14. Situácia je ale stabilizovaná a v rámci Slovenska sa larpové skupiny formujú hlavne regionálne.

Skupina Event Horizon organizuje pravidelnú bratislavskú mestskú hru na motívy Ljukjanenkových románov (Nočné hliadky) Prešporské Hliadky a po skupine Schatmansdorf prebrala aj najväčšiu slovenskú fantasy larpovú hru Kráľovstvo vína. V Bratislave dlhodobo funguje aj skupina OKP s ich zábavnou letnou hrou s vodnými zbraňami Gangy Prešporku. Novú hru Projekt Exodus priniesla skupina opravujúca nemecký bunker z druhej svetovej vojny v Rači.

V okolí Novej Dubnice a Trenčína je viacero jednotlivcov, ktorí tvoria larpové hry. Skúsení larpoví tvorcovia pripravili hru Zaklínač – Tiene Torrenu, pomerné mladí organizátori pripravovali hru Machové Poviedky. Už siedmykrát sa udiala aj turistická larpová hra Pochod Hraničiarov. Skupina J&M LARP prišla s konceptom komiksového larpu Oakfell City a mafiánskej hry Mafia.

Košická larpová komunita aj tento rok pripravila ďalší Dobrofanth, Branislav „Erken“ Skrečko s novým tímom pripravil hry Mars 2037 o osídľovaní Marsu a Salem o upaľovaní bosoriek. A Larp klub Košice organizuje hry vo svojej larpovej osade pri obci Skároš.

Slovenský larp je v porovnaní s českou larpovou scénou, kde sa sformovalo viacero veľmi silných a ambicióznych skupín tvorcov stále v recesii. Situácia je ale stabilizovaná a dá sa predpokladať, že podobný odliv larpových tvorcov ako sa udial okolo roku 2010 nás v najbližšej dobe nečaká.

Matej Moško

Autor je autorom dizertačnej práce Od hry s performatívnym základom k umeleckému dielu: Stav slovenského larpu po roku 2010. Niektoré pasáže tohto článku vznikli prebraním častí z tejto práce.

  1. BØCKMAN, Petter. Dictionary. In GADE, Morten, THORUP, Line, SANDER, Mikkel (ed.). As Larp Grows Up. Knudepunkt, 2003, heslo Larp, s. 177. Preložil M. Moško.

  2. Do roku 2011 bol SLAD dostupný na adrese www.slad.sk, v roku 2016 je verejnosti prístupný už iba larpový kalendár na adrese www.larpy.sk. Fóra správcovia vypli po tom, čo ich návštevnosť kvôli rozšíreniu sociálnej siete Facebook klesla a stránku napadli automatizované progamy šíriace spam.

  3. Fóra na stránkach Hostinca u starého elfa pre fanúšikov žánru fantasy sú narozdiel od SLAD-u doteraz dostupné na pôvodnej adrese http://www.annun.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

PODOBNÉ ČLÁNKY