logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# Žatva drámy

Súťaž ŽATVA DRÁMY

Žatva drámy je celoštátna súťaž dramatickej tvorby neprofesionálnych autoriek a autorov od 15 rokov s dvomi súťažnými kategóriami – inscenované texty a neinscenované texty. Autori víťazných textov sa zúčastnia rozborových seminárov na vrcholnom festivale ochotníckeho divadla Scénická žatva a získajú možnosť publikovať svoj text v online časopise javisko.sk.

VIAC INFO ↓