logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# Hviezdoslavov Kubín

Hľadáte text na Hviezdoslavov Kubín? Mám dobrú a zlú správu: bez čítania to nepôjde!

V dnešnej dobe, keď sa veľa hovorí o kríze čítania s porozumením a o potrebe kritického myslenia, by sme mohli v školách využiť práve umelecký prednes. Pri jeho príprave sa deti učia klásť otázky, hľadať súvislosti, pomenúvať emócie, chápať konanie postáv a uvažovať o tom, ako by sa ony zachovali v konkrétnej situácii. Učia sa komunikovať s poslucháčmi, sebavedome vysloviť svoj názor a tiež prijať spätnú väzbu na súťažiach, akceptovať iný názor, zamyslieť sa nad pripomienkami a zvážiť, ktoré sú pre ne prínosné.
Profesionálna lektorka umeleckého prednesu Eliška Sadíleková definuje v ďalšom diele seriálu Hľadáte text na Hviezdoslavov Kubín? texty vhodné na prednes a zamýšľa sa nad hodnotou čítania a otváraním komunikácie pre dnešnú generáciu.

VIAC INFO ↓
Ester Gracerová. Foto: Ondřej Smolka

Mezinárodní festival poezie ve Valašském Meziříčí dospěl k 58. ročníku

„Meziříčský festival je v mnohém unikátní a od ostatních přehlídek v České republice i na Slovensku se liší: nejen výjimečnou poetickou atmosférou a precizně propracovanými pravidly, ale především neutuchajícími příležitostmi pro vzájemné potkávání českého a slovenského uměleckého přednesu. Při závěrečném rozborovém semináři, kdy porota hodnotila oba výkony všech finalistů, se její členové jednoznačně shodli, že letošní ročník patřil svou úrovní mezi mimořádné.“
O tom, ako sa darilo slovenským recitátorom a recitátorkám na najvýznamnejšom podujatí v oblasti umeleckého prednesu na česko-slovenskej úrovni, sa dozviete vo festivalovej reflexii člena poroty, českého literárneho vedca Davida Kroču.

VIAC INFO ↓

Hľadáte text na Hviezdoslavov Kubín? Alebo o vzťahu autora a recitátora

Vzťah recitátora a textu je ako tanec. A na ten s kvalitnými textami sa nezabúda.
Odborníčka na umelecký prednes Jaroslava Čajková sa zamýšľa nad vzťahom recitátora a textu a ich premenami. Ponúka inšpiráciu v podobe textov a prekladov Jána Stacha. (Ján Stacho sa narodil 1. 1. 1936, týmto si zároveň pripomíname 88. výročie jeho narodenia.)
Ďalší diel seriálu Hľadáte text na Hviezdoslavov Kubín? je esejistickou úvahou na tému vzťahu autora, textu a recitátora.

VIAC INFO ↓
Divadlo Naboso, Nitra: Slovo o Jankovi. Foto: Jakub Jančo

Hľadáte text na Hviezdoslavov Kubín? Alebo čo má spoločné umelecký prednes s Ľubľanským manifestom

Každoročne v čase od decembra do februára rodičia, pedagógovia a deti hľadajú vhodný text na súťaž v umeleckom prednese. V online prostredí existuje množstvo odkazov na príspevky, ktoré sľubujú básničky na Hviezdoslavov Kubín…
V čom však tkvie základný problém výberu správneho textu na prednes pre seba alebo svoje dieťa či žiaka?
Metodička NOC pre umelecký prednes Renata Jurčová vytvorila prehľadný manuál, ako vybrať dobrý text a zároveň nájsť záľubu v čítaní a prednášaní kvalitnej literatúry. Dozviete sa viac aj o iniciatíve za čítanie na vyššej úrovni – Ľubľanskom manifeste.

VIAC INFO ↓