logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# DS Trma-vrma

Niekoľko úvah nad Scénickou žatvou 2023

Kam a ako smerujú prúdy súčasného a tradičného divadla? V spleti foriem ostávame tradiční, ale v téme súčasní – nie je súčasné už vlastne aj tradičné? Závisí súčasné viac od tém alebo od formy? Bude viac doku divadla, aby sme sa zosúčasnili? A pre koho sa zachová tradičné divadlo? Čo treba uvoľňovať a kde treba hľadať, aby bolo impulzov dosť? Chcú nové témy svoje vlastné, nové formy? V situácii, keď tu už všetko bolo, sa vlastne otvárajú nové možnosti spojení.
Päť úvah predsedníčky poroty Scénickej žatvy 2023 Miriam Kičiňovej.

VIAC INFO ↓
Divadielko na dlani, Voderady: TAKÁ NEOBYČAJNÁ HODINA. Foto: Roman Artim

50. Zlatá priadka. Na vlnách imaginácie, objavovania a kreativity

„Umelecko-estetická hodnota tohtoročnej jubilejnej Zlatej priadky obnažuje posolstvo spred rokov, keď sa divadlo hrané deťmi muselo emancipovať spomedzi ostatných dramatických druhov amatérskeho javiska.
V súčasnom divadle hranom deťmi aj medzi tými najlepšími vidíme posun od imitácie skutočnosti k tvarovej rozmanitosti zohľadňujúcej skúsenosti a vek dieťaťa. V posledných rokoch tvorcovia vo svojich inscenáciách nepoukazujú prostredníctvom detí na to, čo ich trápi a ako svet okolo seba vidia, ale javiskový tvar nadobúda aj výrazný estetický zmysel. Vnímame premenu praktických významov na estetické, čo je výsada umenia.“ píše vo svojom hodnotení 50. ročníka Zlatej priadky Ľubo Šárik. Prečítajte si viac o témach a kvalite inscenácií v súčasnom detskom divadle na Slovensku.

VIAC INFO ↓