logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# DS Malinový kompromis

Divadlo P.A., Košice: INSTAntná láska

Divadelný Trebišov 2024. Nové súbory a vlastná autorská tvorba

Hlavnými pozitívami 26. ročníka krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla mladých FEDIM a amatérskeho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš boli účasť nových súborov a tendencie smerujúce k autorskému divadlu. – Píše dramaturgička a teatrologička Alžbeta Verešpejová.
Viac o tohtoročnom Divadelnom Trebišove aj v hodnoteniach Mirona Pukana a Mariana Lacka.

VIAC INFO ↓
Sociálne divadlo HOPI HOPE, Košice: Snehová kráľovná

Objavenie Atlantídy

„Festival neprofesionálneho činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla dospelých a mládežníckych divadelných súborov s inscenáciami pre deti Divadlo a deti 2023 sa svojou umeleckou úrovňou dotkol bájnej Atlantídy, teda miesta, ktoré je túžobne očakávanou inscenačnou hodnotou. Všetkých deväť divadelných kolektívov z rôznych kútov republiky potvrdilo svojou tvorbou, že inscenácie pre deti majú svoju estetickú hodnotu,“ píše v záverečnom hodnotení podujatia predseda poroty Ľubo Šárik. Viac o témach, estetických výrazových prostriedkoch súťažných inscenácií a posolstve ostatného ročníka v článku.

VIAC INFO ↓