logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# Divadlo Naboso z NItry

Slávnostné otvorenie. Foto: Peter Bednár

Festival amatérskeho divadla či skôr showcase z divadelnej dielne ZUŠ J. Rosinského?

Aké bolo FAD-ko (ako Festival amatérskeho divadla domácky nazývajú nitrianski divadelníci združení okolo tamojšej ZUŠ-ky a osvety)? Zuzana Timčíková, členka poroty, píše: „Tón festivalu udalo jeho nekonvenčne poňaté otvorenie. Riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre a hlavná koordinátorka festivalu Silvia Bartáková namiesto zdĺhavých klišé príhovorov prenechali priestor práve mladým tvorcom združeným okolo ZUŠ J. Rosinského. Tí si pripravili zábavne ladený performatívny vstup, v ktorom priam recesisticky otvárali rôzne veci – od balíčka orieškov až po téglik jogurtu, ktorého obsah si následne performer demonštratívne vylial na hlavu. Scénické diela z tvorby súborov zo ZUŠ J. Rosinského poukazujú na inšpiratívne spojenia pedagógov, bývalých absolventov či súčasných žiakov školy, kde sa veľká miera otvorenosti vo vzájomných vzťahoch následne odráža v odvážnych témach či autorskom kolektívnom prístupe.“

VIAC INFO ↓

Nasycovanie tvaru. Divadlo poézie na 69. ročníku Hviezdoslavovho Kubína

Šesťdesiatdeväť ročníkov sa neudeje len tak. Stoja za tým ľudia, ktorí sa o festival starajú a chránia ho aj v ťažkých spoločensko-politických situáciách. A, samozrejme, sacrum – vnútorné opodstatnenie. Prečo to robíme, má to umeleckú kvalitu, môže to zotrvať, dokáže sa to zvnútra naplniť?

Jerzy Grotowski, poľský divadelný režisér a teoretik, významný reformátor divadla, hovorí v kontexte svojej teorémy o „svätom hercovi“ o akte sebaprenikania, objavovania samého seba, spojenom s obetou časti samého seba. Rola sa má využívať ako trampolína, nástroj, s pomocou ktorého študujeme, čo je skryté za našou každodennou maskou – najvnútornejšie jadro našej osobnosti.

Takúto divadelne posvätnú prácu vykonávajú každý rok všetky generácie účastníkov Hviezdoslavovho Kubína, a tým napĺňajú sacrum podujatia. A inak tomu nebolo ani v jeho predjubilejnom ročníku.

VIAC INFO ↓