logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Aktuality

Klasika v grafickom románe alebo ako na divadlo v škole

Klasika v grafickom románe alebo ako na divadlo v škole

Tri európske divadelné inštitúcie – Slovinský divadelný inštitút z Ľubľany (Slovinsko), Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského z Varšavy (Poľsko) a Divadelný ústav z Bratislavy (Slovensko) – spolupracujú na tvorbe pilotného modelu kultúrneho vzdelávania na stredných školách prostredníctvom grafického románu – komiksu. Cieľom projektu je podnietiť vzťah študentov a študentiek stredných škôl k divadlu pomocou grafických románov, osloviť potenciálnych mladých divákov a diváčky a priblížiť im klasické dramatické texty pútavou a zrozumiteľnou formou.

TEXT: Barbora Jurinová a Divadelný ústav

FOTO: Patrik Blizniak

Do komiksovej podoby partneri spracovali tri kľúčové svetové drámy z rôznych období: poľský autor komiksov a kníh pre deti Daniel Chmielewski osudovú tragédiu Antigona antického dramatika Sofokla. Vizuálny umelec Ciril Horjak alias dr. Horowitz zo Slovinska hru Kráľ Ubu z pera Alfreda Jarryho. Slovensko spracovalo komiksovú verziu najznámejšieho ľúbostného príbehu Williama Shakespeara Romeo a Júlia. Jej autorom je výtvarník a ilustrátor Juraj Martiška, ktorý pracoval s adaptáciou textu Daniela Majlinga. Každý grafický román bude dostupný v slovenskom, poľskom a slovinskom jazyku. Zároveň s knižnou podobou sa rozvíjajú sprievodné pedagogické programy. Divadelný ústav na ich koncepciu oslovil dramacentrum EDUdrama.

Všetky metodické listy budú dostupné online (dramatika.sk). Sú vytvorené priamo pre potreby vyučovacieho procesu. Zameriavajú sa predovšetkým na tri aspekty, a to sprostredkovať zákonitosti dramatického textu, priblížiť obsah textu tak, aby zaujal teenagerov, a v neposlednom rade motivovať ich k prečítaniu pôvodnej drámy.

Aktivity vyučovacieho bloku boli volené predovšetkým tak, aby zaujali študentov a študentky. Pri ich koncipovaní sme teda hľadali styčné body dramatického textu a života súčasnej mládeže. Takýto osobný zážitok z textu, zhmotnenie postáv cez vlastné konanie a vytvorenie ich plastického obrazu, prirodzene, vzbudí záujem, príbeh sa stane viac osobným a motivuje študentov k prečítaniu pôvodného textu. Forma komiksu je zároveň pre mládež nielen vizuálne zaujímavá, ale napomáha tiež jednoduchšej orientácii v spleti udalostí dramatického deja a ľahšie sprostredkúva štruktúru dramatického textu od expozície po katastrofu.

Takáto praktická forma vyučovania pri sprostredkovaní dramatického textu prináša ešte ďalší rozmer. Nenecháva text len dvojrozmerným, ale prenáša ho do priestoru, rovnako ako divadlo na javisku. Komiks svojimi princípmi veľmi prirodzene napomáha pochopeniu princípov inscenovania. Rovnako ako v jednotlivých obrazoch komiksu, aj v divadelných mizanscénach má význam každý prvok, postoj či gesto.

Medzinárodný projekt Klasika v grafickom románe je spolufinancovaný z programu Európskej únie

Kreatívna Európa – Podpora projektov európskej spolupráce 2019.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

PODOBNÉ ČLÁNKY