logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Žatva drámy je celoštátna súťaž dramatickej tvorby neprofesionálnych autoriek a autorov od 15 rokov s dvomi súťažnými kategóriami – inscenované texty a neinscenované texty.

Autori víťazných textov sa zúčastnia rozborových seminárov na vrcholnom festivale ochotníckeho divadla Scénická žatva a získajú možnosť publikovať svoj text v online časopise javisko.sk.

Prihlášky môžete podávať do 30. júna 2024.

Prihláste svoj text na chcemsaprihlasit.sk

Viac o Žatve drámy a kompletné propozície: https://javisko.sk/sutaz-zatva-dramy/.