logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# V4@Theatre Critics Residency

Divadelno-kritický workshop V4@Theatre Critics Residency

V4@Theatre Critics Residency je tvorivá platforma pre divadelných kritikov do 35 rokov zo Slovenska a zahraničia. V roku 2023 je témou projektu kríza v umení v súvislosti s celosvetovými negatívnymi udalosťami, akými sú svetová pandémia, vojna na Ukrajine či ekonomická kríza. Pozornosť obráti aj na aktuálny výrazný pokles záujmu verejnosti o živé umenie v snahe hľadať spôsoby, ako vyvolať divácky ohlas. Uvedenú tému bude reflektovať umelecký a odborný program 32. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2023, ako aj dve online prednášky na jeseň 2023.

VIAC INFO ↓