logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# Letavská Stránka

Tanečná dielňa Ladislava Cmoreja. Foto: Juraj Bednárik

Letavy 2023

Boli ste už na legendárnych Letavách? Atmosféru ostatného ročníka Vám priblíži šéfredaktor letavského nočníka – recesisticko-informačného denníka, ktorý má každý rok iný názov, v roku 2023 Letavské Stránky – Mathej Thomka.

„Interakciám medzi dielňami sa nebráni. Tanečníci sa svojimi pohybmi a tanečným playlistom zapisujú do malieb, kresieb, grafík i do pamäti výtvarníkov. Tiché rozjímanie a čítanie príbehov z keramiky sa mieša s údermi kováčskych kladív a brúskami z dielne odpadu. Myšlienky standupistov, ktorí zložitým spôsobom, najnovšie i meditáciami, budujú svoj text, sú neustále narúšané novými refrénmi od hudobníkov. Z toho isto vznikne slam poetry. Nikto nie je izolovaný. Pantomíma nenechá animátorov v tichu, lektoruje ich najukecanejší mím Miro Kasprzyk. Animátori zas využijú letavákov pre svoje stop motion animácie. Pre hercov musia byť inšpiratívne celé Letavy, nočné i denné dianie, aféry, prach, seno i kontajnery. „Extrémisti“ sú zrazu všade, rozcvičku si dajú v pantomíme, zatancujú si u tanečníkov, vyskúšajú maľbu, našepkávajú animátorom a opäť niekam zmiznú. Bábka je celý týždeň pod extrémnym tlakom. Od pondelka do piatka vytvoriť, vyrezať bábku – javajku, obliecť ju, doladiť a naštudovať s ňou záverečný výstup. Nečakajú na ostatné herecké dielne, vystupujú už v piatok za tmy. Fotografi sú všadeprítomní, uchovávajú spomienky i proces práce naprieč dielňami.“

VIAC INFO ↓