logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# Karol Horák

Divadelné laboratórium Karola Horáka. Divadelná komunikácia a tvorba významu v študentskom divadle Karola Horáka

Karol Horák, umelec, teoretik a pedagóg, nestor slovenskej drámy a alternatívneho divadla, oslávil v septembri životné jubileum 80 rokov. Emblémová osobnosť študentského divadelného hnutia spojeného aj so súťažou umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov pôsobí v slovenskej kultúre už viac ako šesťdesiat rokov a jeho profesionálny život je spojený aj s časopisom Javisko, kde v rokoch 1969 – 1973 a 2000 – 2003 pôsobil ako redaktor. Pri tejto príležitosti sme mu pripravili niekoľko príspevkov; prvý z nich sa venuje jeho celoživotnej téme – vzťahu tvorcov a divákov v divadelnej situácii.

VIAC INFO ↓