logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

🎭 5. – 8. júna 2024 v Dome kultúry Šaľa sa spustí maratón najlepších detských inscenácií na Slovensku.

👍 Na 51. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2024 bude súťažiť 16 detských divadelných súborov.

STREDA, 5. jún

10:00 – SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SÚŤAŽE

10:15 – ZAKLIATA HORA Á LA DOBSHINSKI SISTERS, Divadlo na kolene, Cífer

12:00 – PRIAM(A) ROZPRÁVKA, Sovíčatá, Štiavnické Bane

13:30 – CHLAPEC, KTORÝ PATRIL MORU, DDS 10 Nôh, Nitra

ŠTVRTOK, 6. jún

9:00 – A TAK SI PUTUJEME, DS Čiarový kód, Bratislava

10:00 – GIGANTICKÁ ZLOVESTNÁ BRADA, Osoby z javiska, Svit

11:15 – ZABAVA GRADUJE, Zvončeky z Kapušian 3.2.1., Kapušany

13:00 – INÁ AKO KAŽDÁ INÁ, DK pri ZŠ Š. Senčíka, Starý Tekov

PIATOK, 7. jún

9:00 – O KONÍKOVI HRBÁČIKOVI, Studio 12+20, Spišská Nová Ves

10:15 – PRŠÍ ALEBO SVIETI SLNKO, Didero, Kysucké Nové Mesto

11:30 – NIČ, DDŠ Ochotníček, Púchov

13:15 – DIEVČATKO, DDS Facka, Rimavská Sobota

14:45 – NA STRECHE, DDS Bebčina, Nová Dubnica

SOBOTA, 8. jún

9:00 – AKO NA …NÁSŤ, DDS Lano, Bratislava

10:45 – ĎALEKO – BLÍZKO, Vaša banda, Žilina

12:00 – KOLOBEH, DDS Sabinky, Trnava

13:15 – ROZPRÁVKA Z KUFRÍKA, Divadielko pri ZŠ s MŠ v Poráči, Poráč

17:00 – VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV ZLATEJ PRIADKY ŠAĽA 2024

Zlatá priadka – Šaľa je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a zároveň vrcholné stretnutie súborov a sólistov vo všetkých druhoch a žánroch divadla hraného deťmi.

Viac info: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/.