logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Workshop zameraný na skúmanie vzťahu subjekt – objekt, na rozvíjanie tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s telom, objektom a textom…

https://www.nocka.sk/od-telesnosti-k-materialu-a-spat-pozvanka/