logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

O čom sú Výstavy k 70. narodeninám Národného osvetového centra? Na stránke Dom umenia Bratislava vám postupne prinášame popis ku všetkým častiam, ktoré môžete až do 21. februára 2024 zhliadnúť v týchto priestoroch.

Celkovú výstavu otvára vstupná projekcia v podobe 🎥 filmu, ktorý vznikol k 70. výročiu Národného osvetového centra a zachytáva jeho históriu, súčasnosť i možné budúce smerovanie.

Film si môžete fozrieť aj na Youtube Národného osvetového centra: https://youtu.be/kTstZArbmOw?si=NBmXpTFF6MZJro-j.

ℹ️ Viac o výstavách aj na: https://www.nocka.sk/vystavy-k-70-narodeninam-noc/.