logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Súčasťou konferencie Divadlo a 30 rokov samostatnej Slovenskej republiky alebo Ako sme sa hľadali bude aj sprievodné podujatie – reinštalácia výstavy Ako sa hľadáme alebo 30
rokov Slovenskej republiky v divadelných inscenáciách
, ktorú dosiaľ mohli vidieť návštevníci v Martine a v Brne.

Autori konceptu výstavy, kurátori Lenka Dzadíková a Marek Godovič, sa zamýšľali, akým spôsobom reflektujú tri desaťročia našej republiky divadelníčky a divadelníci. Výstava nazerá na
obdobie uplynulých tridsiatich rokov prostredníctvom fotografií, objektov od slovenských výtvarníčok
a výtvarníkov aj úryvkov z dobovej tlače.

Kľúčom k ich zoradeniu je niekoľko tém, ktoré sa opakujú a kriticky upozorňujú na stav našej spoločnosti: mýty o slovenských hrdinoch, vzťah k folklóru, absencia žien vo verejnom priestore… Výstavu fotografií dopĺňajú exponáty výtvarníčok a výtvarníkov, ktorí tému tridsaťročného Slovenska zhmotnili do objektov.

Autorský tím: Lenka Dzadíková, Marek Godovič

Koncept výstavy: Zuzana Nemcová Gulíková, Marek Godovič, Lenka Dzadíková

Výtvarné objekty: Jozef Ciller, Martin Dubravay, Marija Havran, Katarína Holková, Alexandra Grusková, Eva Kudláčová Rácová, Michal Lošonský, Juraj Poliak, Ondrej Zachar

Grafické riešenie: Katarína Balážiková

Odborná spolupráca: Miloslav Juráni, Dária Fojtíková Fehérová

Jazyková redakcia: Hana Šuníková

Technická spolupráca: Barbora Gvozdjáková

Produkcia: Zuzana Poliščák Šnircová

Vernisáž sa uskutoční 15. novembra 2023 v Slovenskom národnom divadle o 17. 00 hod.

Date from: 15. 11. 2023

Date to: 30. 11. 2023