logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

V. ročník multižánrového festivalu tvorivosti, 14. – 16. marca 2024

TVOR•BA prináša priestor pre umenie, vzájomné inšpirácie a radosť z tvorivosti. Jeho súčasťou sú workshopy, tvorivé dielne, koncerty, výstavy, filmové projekcie, divadelné a folklórne predstavenia, v ktorých sa prezentujú víťazi celoštátnych súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom.

Témou aktuálneho ročníka je:

UDRŽATEĽNOSŤ . KULTÚRA . UMENIE

udržateľnosť
Udržateľnosť, často spájaná s ekológiou a ochranou prírody, sa stala kľúčovým pojmom aj v oblasti kultúry. Či už priamo v praxi pri organizácii podujatí, alebo v celoročnom manažmente, neustále sa stretávame s udržateľnosťou ako dôležitým princípom efektívnej (spolu)práce.

Udržateľnosť nie je len o ekológii a ochrane prírody, je životným štýlom, ktorý sa priamo premieta v každodennej práci v kultúre. Prepája sa v ňom kvalitná produkcia, ekologický prístup a spoločenská zodpovednosť, ale aj prevencia vyhorenia manažmentu a ekonomická stabilita projektov.

Kvalitný pracovný výkon presahuje oblasť kultúry napríklad aj empatickým prístupom k zodpovednosti za životné prostredie a našu budúcnosť.

Môžu inštitúcie verejnej správy, resp. samotný sektor napĺňať kritériá udržateľnosti a sledovať najnovšie spoločenské trendy? Môže sa kultúra stať skutočne udržateľnou?

udržateľnosť tvorivosti
Ako iniciovať tvorivosť v generácii alfa? Ako ju udržiavať v generácii Y? A ako ju metamorfovať v kontexte aktuálnej spoločenskej situácie?

udržateľnosť tvorby
Festival TVOR•BA predstavuje najúspešnejších tvorcov amatérskeho umenia na Slovensku. Koncept dramaturgického výberu naprieč umeleckými druhmi a žánrami, ktorý je špecifikom festivalu, je zároveň víziou udržateľnosti výnimočných umeleckých diel. Kontextové napĺňanie ich potenciálu ide ruka v ruke s obohacovaním sveta estetickej skúsenosti každého diváka.

Program a viac info: https://www.tvor-ba.sk/2024/#uvod.