logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Multižánrový festival Slanický ostrov divadla je prvý a jediný divadelný festival na Orave.

Festival realizuje občianske združenie Kult.1629 a ľudia okolo neho, ktorí sa venujú umeniu a jeho rozvoju nielen na Orave. Po rokoch svojich skúsenosti sa v roku 2020 spojili a prišli s konceptom prvého uceleného multižánrového divadelného festivalu, ktorý prináša do regiónu hornej Oravy rôzne formy umenia s cieľom podporovať rozmanité kultúry, empatiu, morálne hodnoty. Okrem divadelných predstavení môžu účastníci zažiť výstavy, prednášky, filmové projekcie, diskusie, koncerty, workshopy.

2023 : Téma : Domov

Je to náš najbližší svet, ktorý tvoria známe tváre, obľúbené vône a chute. Je to bezpečný priestor, v ktorom nachádzame oporu a prijatie. Slovo domov má množstvo významov a interpretácií. Festival sa zameria (najmä) na dve významové línie. Slovensko. Aké bolo, aké je a aká nás čaká budúcnosť? Počas festivalového programu sa zamýšľame, rozprávame a hľadáme odpovede medzi odborníkmi, umelcami i divákmi. Mať domov nie je samozrejmosť! Ľudia bez domova, rôzne marginalizované skupiny a vylúčené komunity si svoj domov budujú ťažšie. Buďme solidárni a pomôžme im! V rámci ročníka 2023 opätovne apelujeme na ohľaduplnosť a láskavý prístup k zraniteľným skupinám.

Viac info a program: http://www.slanicafestival.sk/program