logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Priestor pre talent je verejná celoslovenská súťaž konzervatórií, ktorá nadväzuje na školskú výučbu a rozvíja ju na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti.

Priestor pre talent, súťaž umeleckej tvorivosti konzervatoristov, je spojená s prehliadkou scénických ukážok žiakov konzervatórií a ukončená koncertom víťazov jednotlivých kôl a študijných odborov.

Organizátorom podujatia je Súkromné konzervatórium Prešov.

Program a viac informácií: https://www.skpo.sk/priestor-pre-talent/.