logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Anne Ubersfeld patrila k zakladajúcim osobnostiam modernej francúzskej teatrológie. Podieľala sa na vybudovaní prvej špecializovanej katedry Études théâltrales, situovanej na Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Etablovala priekopnícku teoretickú disciplínu vyznávajúcu komplexnosť pohľadu na predmet výskumu a interdisciplinaritu. Francúzska vedecká obec si pre ňu osvojila pomenovanie semiológia, anglofónny svet prijal názov semiotika. 

Predložená publikácia Lire le théâtre (Čítať divadlo), pozostávajúca z troch dielov I. Čítať divadloII. Škola diváka (L´école du spectateur) a III. Divadelný dialóg (Le dialogue de théâtre), predstavuje vo svetovom meradle avantgardnú prácu. Sumarizuje dovtedajší vývoj výskumu semiológie, ale najmä posúva myslenie jednotlivých teoretikov k adekvátnejším záverom. Preto ju domáca i zahraničná kritika hneď prijala ako pedagogický fundament a čitateľsky prístupné zasvätenie milovníkov divadla do intelektuálne rovnocennej reflexie ambicióznych artefaktov.

Čítať divadlo sa považuje za klasický teoretický text, nevyhnutnú súčasť pedagogického portfólia a podnet pre súčasné uvažovanie o divadle.

Z francúzskych originálov preložili:
Mária Krasnohorská (Lire le théâtre I, Lire le théâtre II. L’école du spectateur)
Soňa Šimková (Lire le théâtre III. Le dialogue de théâtre)

Návrh obálky, dizajn a zalomenie Ondrej Gavalda
Výber textov a odborná garancia prekladu Soňa Šimková
Úvod k slovenskému vydaniu Soňa Šimková
Odborné teatrologické konzultácie a preklady textov z angličtiny Zuzana Vajdičková
Preklad textu z taliančiny Mária Krasnohorská

Slávnostná prezentácia sa uskutoční 12. 12. 2023 o 17:00 hod. vo Francúzskom inštitúte v Bratislave.

Vstup voľný.