logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Konferencia o zriaďovanom a nezriaďovanom divadle

Predstavitelia oboch sektorov priblížia spoluprácu zriaďovaného a nezdriaďovaného divadla prostredníctvom prednášok a diskusií, nezabudnite si však pripraviť aj svoje otázky.

„Namiesto hľadania spoločných tém a možností spoluprác sa často snažíme o nastolenie deliacej čiary, ktorá by naše pôsobenie jasne ukotvila v rámci jedného sektora. Dokážeme sa však povzniesť nad rozdiely, možné zakorenené predsudky a očakávania a nájsť konkrétne praktické cesty ako zintenzívniť spoluprácu medzi zriaďovanou a nezriaďovanou divadelnou scénou?“ – Karolína Kováčová a Alžbeta Vrzgula o projekte Pozor, schod!

11. 11. 2023 od 10:00 v Modrom salóne Slovenského národného divadla.

Line up: