logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Štvorhodinový prednáškový blok, v rámci ktorého Vás čaká všeobecný úvod do problematiky postkoloniálnych štúdií a foriem súčasného divadla, ktoré tento eklektický, hybridný a podnetný spôsob myslenia implementujú do svojich postupov.

Pohľad na „čierne“ miesta európskeho osvietenstva, ktoré pri prekročení vlastného fyzického teritória a myšlienkového horizontu akoby okamžite prepadalo zmätku. Otázka základov občianskej socializácie a rasizmu na prelome 19. a 20. storočia. Moderna, spoluvytváraná tendenciami, akými boli sociálny darwinizmus, eugenika a ďalšie. Podstatným momentom bude prehodnotenie kultúry a umenia vo Weimarskej republike, ktorá bola plná rozporov a môže nám tak poskytnúť pomerne celistvý pohľad na kontroverzie moderny.

Ako sa vyrovnávali európske umelkyne a umelci s prítomnosťou africkej kultúry, jazzu a minstrelu uprostred európskych metropol? Na problematiku ranných avantgárd sa pozrieme optikou práce jamajsko-britskej teoretičky a kurátorky Petrine-Archer Straw.

Budeme si čítať z kníh od autoriek a autorov ako Cheryl West, Chandra Talpade Mohanty, Achille Mbembe, Aimé Césaire či Pankaj Mishra. A na záver nás čakajú ukážky zo súčasného divadla, v ktorých môžeme vystopovať prítomnosť otázky 21. storočia: ako sa vyrovnať s diverzitou aj identitou zároveň, a neprepadnúť pritom starým resentimentom?

Prednášať bude vizuálny umelec, kurátor, autor a prekladateľ Robo Švarc.

Čas a miesto: 9. 11. 2023 od 16:00 v Štúdiu 12 v Bratislave.

Viac info a vstupenky: https://www.facebook.com/events/3032462073564111.