logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

19. októbra 2023 sa uskutoční odborná konferencia Rozvoj publika – návštevník ako súčasť divadelnej komunity.

Participatívnu konferenciu organizujú krajské koordinátorky participácie z Košického samosprávneho kraja v spolupráci s krajským odborom kultúry a divadlom Thália Színház. Tematickými okruhmi sú:

Hlavní rečníci konferencie:

Diskusie moderuje autor, dramaturg a režisér Miklós Forgács.

Viac info a program: http://www.thaliaszinhaz.sk/sk/program/.