logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Festival inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma/New Drama je súťažnou platformou činoherných a performatívnych inscenácií a vystúpení, ktoré boli uvedené v profesionálnych divadlách na Slovensku v aktuálnom výberovom období.

Festival je jediným celoslovenským súťažným festivalom a otvoreným fórom určeným na prezentáciu súčasnej slovenskej a svetovej drámy.

Podstatou festivalu Nová dráma/New Drama nie je len prezentácia inscenácií v hlavnom súťažnom programe, ale už dvadsať rokov je to stimulácia kreatívnej tvorby a myslenia o súčasnom divadle a témach, ktoré rezonujú v okolitom svete a našich individuálnych kultúrnych kontextoch.

Jubilejný 20. ročník divadelného festivalu Nová dráma sa bude niesť v znamení filantropie v umení.

Patronát nad jubilejným ročníkom prevzal nigérijský dramatik a laureát Nobelovej ceny za literatúru Wole Soyinka a pri tejto príležitosti povedie v Bratislave aj masterclass. S jeho tvorbou sa môže domáce publikum zoznámiť aj v knižnej antológii divadelných hier, ktorú nedávno pod názvom Blázni a špecialisti vydal Divadelný ústav a na podujatí bude uvedená do života.

Súčasťou festivalu je aj medzinárodná konferencia Súčasná sloboda a nová kríza divadla medzi ideologickým extrémizmom a kultúrou vymazávania.

Program a viac informácií: https://www.novadrama.sk.