logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Noc divadiel je európske podujatie prezentujúce divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí. Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať, zapájať sa do diania či sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom po celú noc.

„Noc“ sa koná každoročne, vždy tretiu novembrovú sobotu vo viacerých slovenských mestách súčasne. Slovenské divadlá otvoria svoje priestory počas večerných a nočných hodín, aby tým demonštrovali svoju otvorenosť novým podnetom, novým divákom a inšpirácii zvonku.

Iniciátorom projektu Európska noc divadiel, do ktorého sa zapojilo osem krajín, je chorvátska Noć kazališta. Na Slovensku tento projekt realizuje Divadelný ústav.

Noc divadiel 2023 sa uskutoční v sobotu 18. novembra 2023.

Témou tohto ročníka je SEN NOCI DIVADELNEJ.

Snívať sa bude v 27 obciach a mestách na Slovensku s 52 subjektmi – divadlami, kultúrnymi centrami a školami.

„Sen, ktorý snívate sám, je len snom. Sen, ktorý snívate spolu s niekým, je realitou.“ John Lennon

Vidíme sa v divadle! 

Viac informácií: https://www.nocdivadiel.sk.