logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Pravidelno-nepravidelný pás poézie z výkladu nového priestoru Klubu Lúč na Mierovom námestí v Trenčíne.
Tentokrát sa bude čítať výber z diela predstaviteľov beatnickej generácie.

Foto: Veronika Marek Markovičová

Viac info: https://www.klubluc.sk/event/nvp2/?occurrence=2024-02-04.