logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Divadlo Kontra dlhodobo nadväzuje a udržiava spoluprácu s poprednými medzinárodnými divadelnými telesami. Kontinuálna spolupráca s medzinárodnou divadelnou scénou v regióne Špiš vychádza v ústrety domácemu publiku – jedinečné svetové produkcie komorného charakteru v Spišskej Novej Vsi.

Cieľom festivalu ADAPTÁCIE je ponúknuť nie klišéovitý obraz divadla, ale pravdivé zážitky s hodnotnou kultúrou.

Originálnosť festivalu spočíva v dramaturgii – kvalitné divadlo, avšak nie elitárskeho zamerania – divadla, ktoré bude prístupné všetkým a bude rozširovať kultúrne, sociálne a mentálne obzory.

Viac informácií: https://www.facebook.com/DivadloKontra/?locale=sk_SK.