logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Teen Theatre Fest je medzinárodné divadelné bienále určené primárne pre mladé publikum. Reflektuje divadelnú prax, ktorá zapĺňa medzery v tvorbe pre mládež, a programovo sa zameriava na žánrové fúzie a presahy.

Vďaka svojej dramaturgickej vyprofilovanosti sa stáva jedinečným festivalom svojho druhu na Slovensku. Prináša progresívne a inkluzívne divadelné formy – od modernej činohry cez performance až po pohybové divadlo.

Festival organizuje Divadlo Jána Palárika v Trnave, ktoré sa aj týmto hlási ku svojim koreňom. Bývalé Divadlo pre deti a mládež započalo v Trnave nielen tradíciu unikátnych predstavení pre detské a mládežnícke obecenstvo, ale aj medzinárodný festival Divadlo deťom.

Na prvom ročníku TEEN THEATRE FEST sa môžete tešiť na:

Hlavné motto POINT OF VIEW sa zameria na témy, ktoré v aktuálnej spoločenskej klíme mimoriadne rezonujú. Aké formy kolektívneho bytia ponúkajú queer ľudia? Ako hľadať spoločne radosť a energiu pre utopickú imagináciu? Sme ochotní prekročiť medzigeneračné konflikty? A koľko empatie unesieme voči obetiam prebiehajúcich vojnových konfliktov? Slogan „my point of view“ nie je prehĺbenie polarizácie, ale akceptovanie aj opačného názoru a základnou podmienkou tvorivej slobody. 

Viac info a vstupenky: https://www.teentheatrefest.sk/sk/.