logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Mesto Senec, redakcia Mestských novín SENČAN, Mestská knižnica Senec, Mestské múzeum v Senci

vyhlasujú

celomestskú literárnu súťaž začínajúcich autorov SENECKÉ PERO.

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži.

  • Vekové kategórie
  • I. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3. – 5. ročník)
  • II. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6. – 9. ročník)
  • III. kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov
  • IV. kategória – dospelí nad 20 rokov

Viac informácií a prihláška: https://seneckepero.sk.